bonbon dnevna doza optimizma

Tu si —
Početna
Ponuda
Cjenik
Cjenik na bonove
1. Paketi i opcije

1. Paketi i opcije

1.1 Promotivne cijene mjesečnih paketa (15.6.2016. - 01.06.2017.)

PaketMaliSrednjiVelikiJako veliki
Naknada 15 (12,00) 30 (24,00) 40 (32,00) -
Razgovori 80 minuta prema svim mrežama 300 minuta prema svim mrežama 1000 minuta prema drugim mrežama
1000 minuta prema bonbon korisnicima
Naknada 15 (12,00) 30 (24,00) 40 (32,00) -
SMS 200 SMS-a prema svim mrežama 1000 SMS-ova prema svim mrežama 2000 SMS-a prema svim mrežama
Naknada 15 (12,00) 30 (24,00) 40 (32,00) 55 (44,00)
Internet 250 MB 1.6 GB 3 GB 6 GB
Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 1 sekunda.
Obračunska jedinica za prijenos podataka je 10 kB.

1.2.Cijene mjesečnih paketa

PaketMaliSrednjiVelikiJako veliki
Naknada 15 (12,00) 30 (24,00) 40 (32,00) -
Razgovori 80 minuta prema svim mrežama 200 minuta prema svim mrežama 500 minuta prema drugim mrežama
700 minuta prema bonbon korisnicima
Naknada 15 (12,00) 30 (24,00) 40 (32,00) -
SMS 200 SMS-a prema svim mrežama 500 SMS-a prema svim mrežama 1200 SMS-a prema svim mrežama
Naknada 15 (12,00) 30 (24,00) 40 (32,00) 55 (44,00)
Internet 250 MB 800 MB 3 GB 6 GB
Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 1 sekunda.
Obračunska jedinica za prijenos podataka je 10 kB.

1.3 Mjesečna opcija "1000 bonbon minuta i SMS-ova"

Cijena mjesečne opcije 1000 bonbon minuta i SMS-ova je 10 (8,00) kn i uključuje 1000 minuta za razgovore sa bonbon korisnicima i 1000 SMS-ova prema bonbon korisnicima. Opcija vrijedi 30 dana od dana aktivacije.

1.4 bonbon internet tarifa

Cijene Dnevnog internet paketa
Dnevni internet paket 3 (2,40)
Uključeno u paket 300 MB
Cijene Velikog Dnevnog internet paketa
Dnevni internet paket 10 (8,00)
Uključeno u paket  5 GB
Cijene Jako velikog internet paketa
Jako veliki internet paket 55 (44,00)
Uključeno u paket 6 GB
Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.
Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.

1.5 Cijene gotovih kombinacija (01.07.2016. - 01.06.2017.)

KombinacijaS velikim internetomS velikim razgovorimaS tri velika
Mjesečna naknada 75,00 (60,00) 75,00 (60,00) 90,00 (72,00)
Razgovori 300 minuta prema svim mrežama 1000 minuta prema bonbon korisnicima
1000 minuta prema ostalim mrežama
1000 minuta prema bonbon korisnicima
1000 minuta prema ostalim mrežama
SMS 200 SMS-a prema svim mrežama 200 SMS-a prema svim mrežama 2000 SMS-a prema svim mrežama
Internet 3 GB 1,6 GB 3 GB
Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Obračunska jedinica za razgovore 1+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Internet: 10 kB.
Posljednja izmjena: 19.05.2017.