bonbon dnevna doza optimizma

Tu si —
Početna
Ponuda
Cjenik
Cjenik pretplata
1. Paketi

1. Paketi

1.1 Promotivne cijene mjesečnih paketa (01.07.2016. - 01.06.2017.)

Paket Mali SrednjiVelikiJako VelikiMoćni noćni
Mjesečna naknada 10,00 (8,00) 30,00 (24,00) 40,00 (32,00) - 10,00 (8,00)
Razgovori 50 minuta prema svim mrežama 300 minuta prema svim mrežama 1000 minuta prema bonbon korisnicima
1000 minuta prema ostalim mrežama
- 150 minuta prema svim mrežama
Mjesečna naknada 10,00 (8,00) 30,00 (24,00) 40,00 (32,00) - 10,00 (8,00)
SMS 150 SMS-a prema svim mrežama 1000 SMS-a prema svim mrežama 2000 SMS-a prema svim mrežama - 200 SMS-a prema svim mrežama
Mjesečna naknada 10,00 (8,00) 30,00 (24,00) 40,00 (32,00) 50,00 (40,00) 10,00 (8,00)
Internet 120 MB 1.6 GB 3 GB 5 GB 500 MB
Obračunska jedinica za razgovore 1+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Internet: 10 kB.

1.2 Cijene mjesečnih paketa 

Paket Mali SrednjiVelikiJako VelikiMoćni noćni
Mjesečna naknada 10,00 (8,00) 30,00 (24,00) 60,00 (48,00) - 10,00 (8,00)
Razgovori 50 minuta prema svim mrežama 200 minuta prema svim mrežama 700 minuta prema bonbon korisnicima
500 minuta prema ostalim mrežama
- 150 minuta prema svim mrežama
Mjesečna naknada 10,00 (8,00) 30,00 (24,00) 60,00 (48,00) - 10,00 (8,00)
SMS 150 SMS-a prema svim mrežama 500 SMS-a prema svim mrežama 1200 SMS-a prema svim mrežama - 200 SMS-a prema svim mrežama
Mjesečna naknada 10,00 (8,00) 30,00 (24,00) 60,00 (48,00) 90,00 (72,00) 10,00 (8,00)
Internet 120 MB 800 MB 2,5 GB 5 GB 500 MB
Obračunska jedinica za razgovore 1+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Internet: 10 kB.

1.3 Cijene nakon potrošenog mjesečnog paketa u promo razdoblju (01.07.2016. - 01.06.2017.)

Kada korisnik potroši jedinice iz paketa dodatne jedinice će mu biti naplaćena prema sljedećoj tablici:

Paket MaliSrednjiVelikiJako Veliki
Razgovori (minuta) 0,20 (0,16) 0,10 (0,08) 0,04 (0,03) - prema bonbon korisnicima
0,04 (0,03) - prema ostalim mrežama
SMS 0,07  (0,06) 0,03 (0,02) 0,02 (0,02)  -
Internet (1 MB) 0,09 (0,08) 0,02 (0,01) 0,02 (0,01) 0,01 (0,01)
Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Obračunska jedinica za razgovore je 1+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Internet je 10 kB.

1.4 Cijene nakon potrošenog mjesečnog paketa

Kada korisnik potroši jedinice iz paketa dodatne jedinice će mu biti naplaćena prema sljedećoj tablici:

Paket MaliSrednjiVelikiJako Veliki
Razgovori (minuta) 0,20 (0,16) 0,15 (0,12) 0,09 (0,08) - prema bonbon korisnicima
0,12 (0,10) - prema ostalim mrežama
SMS 0,07  (0,06) 0,06 (0,05) 0,05 (0,04)  -
Internet (1 MB) 0,09 (0,08) 0,04 (0,03) 0,02 (0,02) 0,02 (0,02)
Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Obračunska jedinica za razgovore je 1+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Internet je 10 kB.
Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.

1.5 Cijene gotovih kombinacija (01.07.2016. - 01.06.2017.)

KombinacijaS velikim internetomS velikim razgovorimaS tri velika
Mjesečna naknada 70,00 (56,00) 70,00 (56,00) 90,00 (72,00)
Razgovori 300 minuta prema svim mrežama 1000 minuta prema bonbon korisnicima
1000 minuta prema ostalim mrežama
1000 minuta prema bonbon korisnicima
1000 minuta prema ostalim mrežama
SMS 150 SMS-a prema svim mrežama 150 SMS-a prema svim mrežama 2000 SMS-a prema svim mrežama
Internet 3 GB 1,6 GB 3 GB
Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Obračunska jedinica za razgovore 1+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Internet: 10 kB.

1.6 Cijene nakon potrošenih gotovih kombinacija (01.07.2016. - 01.06.2017.)

KombinacijaS velikim internetomS velikim razgovorimaS tri velika
Razgovori (minuta) 0,10 (0,08) prema svim mrežama 0,04 (0,03) - prema bonbon korisnicima
0,04 (0,03) - prema ostalim mrežama
0,04 (0,03) - prema bonbon korisnicima
0,04 (0,03) - prema ostalim mrežama
SMS 0,07 (0,05) 0,07 (0,05) 0,02 (0,02)
Internet (1 MB) 0,02 (0,01) 0,02 (0,01) 0,02 (0,01)
Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Obračunska jedinica za razgovore 1+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Internet: 10 kB.
Posljednja izmjena: 08.07.2016.