Tu si —
Početna
Usluge
Cjenik
Cjenik pretplata

1. Osnovna tarifa

Cijene do 1. svibnja 2014.
Cijene usluga u tarifnom modelu bonbon pretplata
Pozivi prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj 0,70 (0,56)
SMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama) 0,20 (0,16)
MMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama) 0,70 (0,56)
Podatkovni promet (1 MB) 0,70 (0,56)
Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 60+60 sekundi.
Obračunska jedinica za podatkovni promet je 100 kB i naplaćivati će se 0,068 (0,0544) kn.
Cijene nakon 1. svibnja 2014.
Cijene usluga u tarifnom modelu bonbon pretplata
Pozivi prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj 0,88 (0,71)
SMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama) 0,33 (0,27)
MMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama) 0,88 (0,71)
Podatkovni promet (1 MB) 0,88 (0,71)
Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 60+60 sekundi.
Obračunska jedinica za podatkovni promet je 100 kB i naplaćivati će se 0,0859 (0,0688) kn.

Sve cijene su u kunama. Cijene unutar zagrada su bez PDV-a (25%).

Minimalna mjesečna potrošnja za oporezive usluge iznosi 40 kn (32,00 kn). U minimalnu mjesečnu potrošnju ne ulaze usluge koje se naplaćuju, a oslobođene su plaćanja PDV-a i prolazne stavke (SMSparking, SMSprijevoz, SMSgaraža, VASusluge…).

Sav DNS promet u domaćoj mreži će biti uključen u cijenu usluge.

Cijena proslijeđenog poziva bit će ista kao i u osnovnoj tarifi.

Cijene govorne pošte biti će iste kao i osnovnoj tarifi. Prosljeđivanje poziva prema govornoj pošti se neće naplaćivati.

Posljednja izmjena: 31.03.2014.