Hrvatski Telekom d.d.

PODACI
Adresa
Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
Poslovna banka
Zagrebačka banka d.d. Zagreb
IBAN
HR24 2360 0001 1013 1087 5
SWIFT-BIC
ZABAHR2X
Registar trgovačkih društva
Trgovački sud u Zagrebu
MBS
080266256
OIB
81793146560
PDV identifikacijski broj
HR 81793146560
Web
https://www.t.ht.hr/
Privole i zaštita privatnosti korisnika

Politikom zaštite privatnosti korisnika HT-a želimo na jednom mjestu i transparentno korisnicima pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u HT-u, kao i omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama. Politika je jednostrani pravno obvezujući akt HT-a. Politika se primjenjuje na sve usluge i proizvode HT-a koje uključuju obradu osobnih podataka (npr. mobilne usluge, fiksne usluge, MAXtv, Simpa, bonbon). Prvenstveno se odnosi na fizičke osobe koje podnose zahtjev ili koriste usluge HT-a. No, uvažavajući legitimne interese korisnika koji su pravne osobe, Politika se na odgovarajući način, u skladu s važećim propisima, primjenjuje i na pravne osobe. 
Politika je objavljena u obliku službenog dokumenta te će se počet primjenjivati od 23. svibnja 2018. 
Radi usklađenja s Politikom od istog datuma izmijenit će se i Uvjeti korištenja bonbon usluga.

Dodatne informacije o privolama I zaštiti privatnosti korisnika možeš pronaći na https://www.hrvatskitelekom.hr/podrska/privole

Tvoj bonbon

Ako trebaš više informacija, pogledaj: