bonbon dnevna doza optimizma

Tu si —
Početna
Info
Hrvatski Telekom d.d.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5, SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Registar trgovačkih društva: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256, OIB: 81793146560, PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

http://www.t.ht.hr/

Posljednja izmjena: 12.05.2014.