Cjenik pretplata

1.1 Cijene mjesečnih paketa

Od 01.04.2019. ukidamo naknadu za pristup mobilnoj mreži što znači da se na tvom računu više neće naplaćivati ta stavka od 10 kuna (8 kn+PDV).

PaketMaliSrednjiVelikiJako Veliki
Mjesečna naknada 20,00 (16,00) 35,00 (28,00) 45,00 (36,00) -
Razgovori 100 minuta prema svim mrežama 350 minuta prema svim mrežama 1250 minuta prema drugim mrežama
1250 minuta prema bonbon korisnicima
-
Mjesečna naknada 20,00 (16,00) 35,00 (28,00) 45,00 (36,00) -
SMS i zabava 500 SMS-a prema svim mrežama Deezer + 1GB HBO GO + 2GB -
Mjesečna naknada 20,00 (16,00) 35,00 (28,00) 45,00 (36,00) 60,00 (48,00)
Internet 750 MB 2 GB 4 GB 7 GB
Obračunska jedinica za razgovore 1+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Internet: 10 kB.

1.2 Mjesečna opcija "1000 bonbon minuta i SMS-ova"

Cijena mjesečne opcije 1000 bonbon minuta i SMS-ova je 10 (8,00) kn i uključuje 1000 minuta za razgovore sa bonbon korisnicima i 1000 SMS-ova prema bonbon korisnicima. Opcija vrijedi 30 dana od dana aktivacije.

1.3 Cijene nakon potrošenog mjesečnog paketa od 01.04.2019.

Kada korisnik potroši jedinice iz paketa dodatne jedinice će mu biti naplaćena prema sljedećoj tablici:

PaketMaliSrednjiVelikiJako Veliki
Razgovori (minuta) 0,20 (0,16) 0,10 (0,08) 0,02 (0,01) - prema bonbon korisnicima
0,02 (0,01) - prema ostalim mrežama
-
SMS i zabava 0,04 (0,03) - - -
Internet (1 MB) 0,03 (0,02) 0,02 (0,01) 0,01 (0,01) 0,01 (0,01)
Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Obračunska jedinica za razgovore je 1+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Internet je 10 kB.

Paketi vrijede 30 dana od dana aktivacije, uključujući dan aktivacije.

1.4 Cijene gotovih kombinacija

KombinacijaVelika kombinacijaJako velika kombinacijaJako jako velika kombinacija
Mjesečna naknada 90,00 (72,00) 105,00 (84,00) 140,00 (112,00)
Razgovori 1250 minuta prema bonbon korisnicima
1250 minuta prema ostalim mrežama
1250 minuta prema bonbon korisnicima
1250 minuta prema ostalim mrežama
1250 minuta prema bonbon korisnicima
1250 minuta prema ostalim mrežama
SMS 500 SMS-a prema svim mrežama 500 SMS-a prema svim mrežama 500 SMS-a prema svim mrežama
Internet 4 GB 7 GB 40 GB
Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Obračunska jedinica za razgovore 1+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Internet: 10 kB.

1.5 Cijene nakon potrošenih gotovih kombinacija

KombinacijaVelika kombinacijaJako velika kombinacijaJako jako velika kombinacija
Razgovori (minuta) 0,02 (0,01) - prema bonbon korisnicima
0,02 (0,01) - prema ostalim mrežama
0,02 (0,01) - prema bonbon korisnicima
0,02 (0,01) - prema ostalim mrežama
0,02 (0,01) - prema bonbon korisnicima
0,02 (0,01) - prema ostalim mrežama
SMS 0,04 (0,03) 0,04 (0,03) 0,04 (0,03)
Internet (1 MB) 0,01 (0,01) 0,01 (0,01) 0,01 (0,01)
Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.

Gotove kombinacije vrijede 30 dana od dana aktivacije, uključujući dan aktivacije.

Obračunska jedinica za razgovore 1+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Internet: 10 kB.

Dođi u bonbon sa svojim brojem

Popuni web zahtjev i dođi sa svojim ljubljenim brojem u bonbon!

Postani bonbon pretplatnik

Ispuni zahtjev u par minuta i bonbon broj stiže ravno na tvoja vrata!