Registracija

broja

Budi bontovnik. S razlogom. Budi bontovnik. S razlogom.

Želiš registrirati svoj bonbon broj? Cool – načina je nekoliko, a registracijom svog broja dobivaš i 50% popusta na jedan, prvi sljedeći aktivirani ili reaktivirani veliki ili jako veliki paket po izboru :)

Poruka o popustu će ti doći u roku od 48 h od primitka poruke o uspješnoj registraciji.

Načini registracije

Podatke koje nam trebaš dostaviti pogledaj u nižoj tablici, a način na koji ćeš to učiniti odaberi sam – po kriteriju jednostavnosti. Registrirati se možeš:

1. Putem weba

Popuni ovu web formu.

2. Putem SMS-a

Pošalji riječ registracija na 13701. Slanje poruka je besplatno, a registrirati možeš samo bonbon broj sa kojeg šalješ poruku. O uspješnoj registraciji obavijestit ćemo te SMS porukom.

3. Putem MMS-a

Na broj 13701 pošalji sliku prednje i stražnje strane osobne iskaznice, a u tekstualni dio MMS-a upiši OIB. Slanje poruka je besplatno, a registrirati možeš samo bonbon broj sa kojeg šalješ MMS poruku. O uspješnoj registraciji bit ćeš obaviješten SMS porukom.

Ako želiš registrirati svoj bonbon broj kao pravna osoba, pošalji prednju i zadnju stranu osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje tvrtke ili obrta, a u tekstualni dio poruke upiši OIB tvrtke/obrta, njezin naziv i adresu sjedišta. Ako si maloljetna osoba, pošalji sliku prednje i stražnje strane osobne iskaznice roditelja ili skrbnika, a u tekstualni dio poruke napiši OIB roditelja/skrbnika te svoje ime i prezime, datum rođenja i svoj OIB.

4. Putem e-maila

Potrebne podatke i svoj PUK1 broj pošalji nam na adresu registracija@bonbon.hr. O uspješnoj registraciji ćeš biti obaviješten SMS porukom.

Podaci koji su potrebni za registraciju

Napomena: ako podatke za registraciju šalješ e-mailom, ne zaboravi nam napisati i svoj PUK1 broj! Hvala :)

Fizička osobaMaloljetniciPravna osoba
bonbon broj bonbon broj bonbon broj
Ime i prezime Ime i prezime maloljetne osobe te ime i prezime roditelja/skrbnika maloljetne osobe Naziv tvrtke/obrta
OIB OIB maloljetne osobe te OIB/MBG roditelja/skrbnika MB tvrtke odnosno OIB obrtnika
Datum rođenja Datum rođenja Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje tvrtke
Broj osobne iskaznice Broj osobne iskaznice roditelja/skrbnika Broj osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje tvrtke/obrtnika
Adresa (ulica, kućni broj, grad, poštanski broj, država) Adresa roditelja/skrbnika (ulica, kućni broj, grad, poštanski broj, država) Adresa sjedišta tvrtke/obrta (ulica, kućni broj, grad, poštanski broj, država)
Posljednja izmjena 20.07.2020.
Aktivacija paketa
Skini bonbon app i aktiviraj pakete ili utipkaj *121# i tipku za poziv
Aktiviraj paket
Stanje računa
Skini bonbon app i aktiviraj pakete ili utipkaj *121# i tipku za poziv
Provjeri stanje
Deaktivacija paketa
Skini bonbon app i aktiviraj pakete ili utipkaj *121# i tipku za poziv
Deaktiviraj paket
... m
Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda
Budi bontovnik s razlogom
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom

Dođi u bonbon sa svojim brojem!

Žari i pali uz 8 + 8 GB u OMG paketu za 70kn.