Objašnjenje

računa

Budi bontovnik. S razlogom. Budi bontovnik. S razlogom.

Da te bonbon račun ne bi zbunjivao, na primjeru računa objasnili smo sve njegove stavke. 

Samo kursorom prijeđi preko crvene brojke s lijeve strane i objašnjenje će ti se otvoriti u novom polju.
A ako ćeš i dalje imati pitanja oko svog računa, pitaj nas ovdje.

1 ?

S lijeve strane napisana je adresa na koju se šalje račun. S desne strane nalazi se adresa s tvoje osobne iskaznice koju si unio prilikom podnošenja zahtjeva za bonbon pretplatu, a koja ne mora biti ista kao adresa na koju ti šaljemo račun. Adresu za slanje računa i ostalu moguću korespondenciju možeš promijeniti unutar Moj bonbon profila.

2 ?

Ovdje sigurno prepoznaješ svoje ime i prezime :), bonbon broj i mjesec za koji je izdan račun. U donjem redu napisana je odabrana minimalna mjesečna potrošnja, a ako si tijekom mjeseca odabrao drugi iznos minimalne mjesečne potrošnje, taj će ti iznos biti iskazan na idućem računu.

3 ?

U kategoriji „Što plaćaš“naveden je ukupni iznos za usluge, PDV za te usluge te neoporezive usluge i prolazne stavke.

Neoporezive usluge su naknade za platne usluge koje su prema Zakonu o PDV-u oslobođene plaćanja PDV-a.

Prolazne stavke su SMS parking, SMS prijevoz, Premium SMS i usluge koje se naplaćuju trećim stranama u koje je već uračunat PDV.

Ponekad se ovdje mogu pojaviti još dvije stavke: „Više/manje uplaćeno“ i „Iznos za platiti“. To će se dogoditi ako si u nekom od prethodnih mjeseci uplatio više ili manje novaca no što si trebao, a „Iznos za platiti“ tada će biti veći ili manji od „Ukupnog iznosa računa“. U tom slučaju trebaš platiti iznos koji je označen pod stavkom „Iznos za platiti“.

4 ?

Ovdje piše datum do kada je račun potrebno platiti, a poslije toga datuma neplaćeni račun postaje otvoreno dugovanje. Ako imaš nepodmirenih dugovanja iz prethodnih mjeseci, ovo je mjesto na kojem će pisati kolika su.

5 ?

U kategoriju „Razgovori“ ulaze svi razgovori unutar paketa, izvan paketa, razgovori unutar promocije „Pričaj i SMS-aj for FREE do 2020.“, odlazni i dolazni pozivi u roamingu, pozivi prema međunarodnim brojevima i pozivi s posebnom tarifom.

Ako si aktivirao paket, ta će stavka biti iskazana podebljanim slovima, a ispod njega će uvučeno biti označene minute razgovora koje si potrošio unutar njega. Sve ostale neuvučene stavke označavaju razgovore koji ne ulaze u paket.

6 ?

U kategoriju „Poruke“ ulaze svi SMS-ovi unutar paketa, izvan paketa, SMS iz promocije „Pričaj i SMS-aj for FREE do 2020.“, SMS prema međunarodnim brojevima, SMS u roamingu, poslani MMS-ovi i MMS u roamingu. Ako si aktivirao paket, ta će stavka biti iskazana podebljanim slovima, a ispod nje će uvučeno biti ispisani SMS-ovi koje si potrošio unutar paketa. Sve ostale neuvučene stavke označavaju SMS-ove koji ne ulaze u paket.

7 ?

U kategoriju „Ostalo“ ulazi razlika do minimalne mjesečne potrošnje, a ta stavka na računu bit će iskazana kada ne potrošiš cjelokupni iznos minimalne mjesečne potrošnje. Zbroj tvoje stvarne potrošnje i razlike do minimalne mjesečne potrošnje uvijek iznosi minimalnu mjesečnu potrošnju koju si odabrao.

Ovdje se nalazi i stavka „Naknada za pristup mobilnoj mreži“ koja se naplaćuje kao posljedica Vladine mjere značajnog povećanja jedne od godišnjih naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mobilnoj mreži.

U ovoj kategoriji nalazit će se i stavka „Opcija 1000 bonbon minuta i SMS-ova do 2020.“ ako je imaš aktiviranu.

8 ?

Neoporezive usluge su naknade za platne usluge koje su prema Zakonu o PDV-u oslobođene plaćanja PDV-a.

Prolazne stavke su SMS parking, SMS prijevoz, Premium SMS i usluge koje se naplaćuju trećim stranama u koje je već uračunat PDV.

Ako trebaš više informacija, pogledaj:

Posljednja izmjena 20.07.2020.
Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda Ostala ponuda
Budi bontovnik s razlogom
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom

Dođi u bonbon sa svojim brojem!