NOVOSTI U BONBONU

Izmjena općih uvjeta korištenja

Hrvatski Telekom objavljuje nove Opće uvjete korištenja za fiksne i mobilne usluge pretplatnika Hrvatskog Telekoma te mobilne pretplatnike bonbon i Iskon.Mobile usluga.

Do izmjene Uvjeta dolazi radi mogućnosti budućeg usklađivanja cijena sa stopama inflacije unutar RH.

Ključne informacije:

  1. Uvodi se mogućnost usklađenja naših cijena s prosječnom godišnjom stopom inflacije koju jednom godišnje objavljuje Državni zavod za statistiku.
  2. S naše strane ćemo ograničiti podizanje cijena do maksimalno 10% godišnje, tako ćemo osigurati da ako i stopa inflacije bude veća od 10%, naše cijene ne idu preko tog postotka.
  3. U slučaju da dođe do usklađivanja cijena s inflacijom informirati ćemo korisnike na vrijeme, a najkasnije 30 dana prije nego nove cijene stupe na snagu

Hoće li bonbon povećati svoje cijene zbog inflacije?

Ukoliko dođe do promjena kod bonbon usluga o tome ćemo te svakako obavijestiti 30 dana prije, za sada ti se ništa ne mijenja.
Kako bonbon koristi u pružanju svojih usluga pokretnu mrežu Hrvatskog Telekoma obavezni smo te obavijestiti koje izmijene u svojim Općim uvjetima poslovanja uvodimo. Više detalja na https://www.hrvatskitelekom.hr/pravne-napomene