Registracija

broja

Ljudski je uspoređivati Ljudski je uspoređivati

Želiš registrirati svoj bonbon broj? Cool – načina je nekoliko, a registracijom svog broja dobivaš i 50% popusta na jedan, prvi sljedeći aktivirani ili reaktivirani veliki ili jako veliki paket po izboru :)

Načini registracije

Podatke koje nam trebaš dostaviti pogledaj u nižoj tablici, a način na koji ćeš to učiniti odaberi sam – po kriteriju jednostavnosti. Registrirati se možeš:

1. Putem weba

Popuni ovu web formu.

2. Putem SMS-a

Pošalji riječ registracija na 13701. Slanje poruka je besplatno, a registrirati možeš samo bonbon broj sa kojeg šalješ poruku. O uspješnoj registraciji obavijestit ćemo te SMS porukom.

3. Putem MMS-a

Na broj 13701 pošalji sliku prednje i stražnje strane osobne iskaznice, a u tekstualni dio MMS-a upiši OIB. Slanje poruka je besplatno, a registrirati možeš samo bonbon broj sa kojeg šalješ MMS poruku. O uspješnoj registraciji bit ćeš obaviješten SMS porukom.

Ako želiš registrirati svoj bonbon broj kao pravna osoba, pošalji prednju i zadnju stranu osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje tvrtke ili obrta, a u tekstualni dio poruke upiši OIB tvrtke/obrta, njezin naziv i adresu sjedišta. Ako si maloljetna osoba, pošalji sliku prednje i stražnje strane osobne iskaznice roditelja ili skrbnika, a u tekstualni dio poruke napiši OIB roditelja/skrbnika te svoje ime i prezime, datum rođenja i svoj OIB.

4. Putem e-maila

Potrebne podatke i svoj PUK1 broj pošalji nam na adresu registracija@bonbon.hr. O uspješnoj registraciji ćeš biti obaviješten SMS porukom.

Podaci koji su potrebni za registraciju

Napomena: ako podatke za registraciju šalješ e-mailom, ne zaboravi nam napisati i svoj PUK1 broj! Hvala :)

Fizička osobaMaloljetniciPravna osoba
bonbon broj bonbon broj bonbon broj
Ime i prezime Ime i prezime maloljetne osobe te ime i prezime roditelja/skrbnika maloljetne osobe Naziv tvrtke/obrta
OIB OIB maloljetne osobe te OIB/MBG roditelja/skrbnika MB tvrtke odnosno OIB obrtnika
Datum rođenja Datum rođenja Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje tvrtke
Broj osobne iskaznice Broj osobne iskaznice roditelja/skrbnika Broj osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje tvrtke/obrtnika
Adresa (ulica, kućni broj, grad, poštanski broj, država) Adresa roditelja/skrbnika (ulica, kućni broj, grad, poštanski broj, država) Adresa sjedišta tvrtke/obrta (ulica, kućni broj, grad, poštanski broj, država)
Posljednja izmjena 01.05.2021.
Aktivacija paketa
Skini bonbon app i aktiviraj pakete ili utipkaj *121# i tipku za poziv
Aktiviraj paket
Stanje računa
Skini bonbon app i aktiviraj pakete ili utipkaj *121# i tipku za poziv
Provjeri stanje
Deaktivacija paketa
Skini bonbon app i aktiviraj pakete ili utipkaj *121# i tipku za poziv
Deaktiviraj paket
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
Dođi u bonbon

Dođi u bonbon sa svojim brojem!

Žari i pali uz 14 GB u Jako velikom internetu za 11 EUR