bonbon dnevna doza optimizma

Tu si —
Početna
Ponuda
Cjenik
Cjenik pretplata

1. Paketi

1.1 Promotivne cijene mjesečnih paketa (01.07.2015. - 15.06.2016.)

Paket Mali SrednjiVelikiJako VelikiMoćni noćni
Mjesečna naknada 10,00 (8,00) 30,00 (24,00) 35,00 (28,00) - 10,00 (8,00)
Razgovori 50 minuta prema svim mrežama 200 minuta prema svim mrežama 1000 minuta prema bonbon korisnicima
1000 minuta prema ostalim mrežama
- 150 minuta prema svim mrežama
Mjesečna naknada 10,00 (8,00) 30,00 (24,00) 35,00 (28,00) - 10,00 (8,00)
SMS 150 SMS-a prema svim mrežama 500 SMS-a prema svim mrežama 2000 SMS-a prema svim mrežama - 200 SMS-a prema svim mrežama
Mjesečna naknada 10,00 (8,00) 30,00 (24,00) 35,00 (28,00) 45,00 (36,00) 10,00 (8,00)
Internet 120 MB 800 MB 3 GB 5 GB 500 MB
Obračunska jedinica za razgovore 1+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Internet: 10 kB.

1.2 Cijene mjesečnih paketa 

Paket Mali SrednjiVelikiJako VelikiMoćni noćni
Mjesečna naknada 10,00 (8,00) 30,00 (24,00) 60,00 (48,00) - 10,00 (8,00)
Razgovori 50 minuta prema svim mrežama 200 minuta prema svim mrežama 700 minuta prema bonbon korisnicima
500 minuta prema ostalim mrežama
- 150 minuta prema svim mrežama
Mjesečna naknada 10,00 (8,00) 30,00 (24,00) 60,00 (48,00) - 10,00 (8,00)
SMS 150 SMS-a prema svim mrežama 500 SMS-a prema svim mrežama 1200 SMS-a prema svim mrežama - 200 SMS-a prema svim mrežama
Mjesečna naknada 10,00 (8,00) 30,00 (24,00) 60,00 (48,00) 90,00 (72,00) 10,00 (8,00)
Internet 120 MB 800 MB 2,5 GB 5 GB 500 MB
Obračunska jedinica za razgovore 1+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Internet: 10 kB.

1.3 Cijene nakon potrošenog mjesečnog paketa u promo razdoblju (01.07.2015. - 15.06.2016.)

Kada korisnik potroši jedinice iz paketa dodatne jedinice će mu biti naplaćena prema sljedećoj tablici:

Paket MaliSrednjiVelikiJako Veliki
Razgovori (minuta) 0,20 (0,16) 0,15 (0,12) 0,04 (0,03) - prema bonbon korisnicima
0,04 (0,03) - prema ostalim mrežama
SMS 0,07  (0,06) 0,06 (0,05) 0,02 (0,02)  -
Internet (1 MB) 0,09 (0,08) 0,04 (0,03) 0,01 (0,01) 0,01 (0,01)
Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Obračunska jedinica za razgovore je 1+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Internet je 10 kB.

1.4 Cijene nakon potrošenog mjesečnog paketa

Kada korisnik potroši jedinice iz paketa dodatne jedinice će mu biti naplaćena prema sljedećoj tablici:

Paket MaliSrednjiVelikiJako Veliki
Razgovori (minuta) 0,20 (0,16) 0,15 (0,12) 0,09 (0,08) - prema bonbon korisnicima
0,12 (0,10) - prema ostalim mrežama
SMS 0,07  (0,06) 0,06 (0,05) 0,05 (0,04)  -
Internet (1 MB) 0,09 (0,08) 0,04 (0,03) 0,02 (0,02) 0,02 (0,02)
Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Obračunska jedinica za razgovore je 1+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Internet je 10 kB.
Posljednja izmjena: 31.03.2016.