bonbon dnevna doza optimizma

Tu si —
Početna
Ponuda
Cjenik
Cjenik na bonove

1. Paketi i opcije

1.1 Promotivne cijene mjesečnih paketa (15.6.2016. - 01.06.2017.)

PaketMaliSrednjiVelikiJako velikiMoćni noćni
Naknada 10 (8,00) 30 (24,00) 40 (32) - 10,00 (8,00)
Razgovori 50 minuta prema svim mrežama 300 minuta prema svim mrežama 1000 minuta prema drugim mrežama
1000 minuta prema bonbon korisnicima
150 minuta prema svim mrežama
Naknada 10 (8,00) 30 (24,00) 40 (32) -
SMS 150 SMS-a prema svim mrežama 1000 SMS-ova prema svim mrežama 2000 SMS-a prema svim mrežama 200 SMS-a prema svim mrežama
Naknada 10 (8,00) 30 (24,00) 40 (32) 50 (40) 10,00 (8,00)
Internet 120 MB 1.6 GB 3 GB 5 GB 500 MB
Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 1 sekunda.
Obračunska jedinica za prijenos podataka je 10 kB.
Od 23.03.2017. vrijedit će nova cijena za male pakete od 15,00 (12,00) kn za paket, a uključivat će 80 minuta u Malim razgovorima, 200 SMS-ova u Malom SMS paketu te 250 MB u malom internet paketu.
Od 23.03.2017. vrijedit će nova cijena za Jako veliki Internet paket od 55,00 (44,00) kn te će uključivati 6 GB interneta.

1.2.Cijene mjesečnih paketa

PaketMaliSrednjiVelikiJako velikiMoćni noćni
Naknada 10 (8,00) 30 (24,00) 60 (48) - 10,00 (8,00)
Razgovori 50 minuta prema svim mrežama 200 minuta prema svim mrežama 500 minuta prema drugim mrežama
700 minuta prema bonbon korisnicima
150 minuta prema svim mrežama
Naknada 10 (8,00) 30 (24,00) 60 (48) - 10,00 (8,00)
SMS 150 SMS-a prema svim mrežama 500 SMS-a prema svim mrežama 1200 SMS-a prema svim mrežama 200 SMS-a prema svim mrežama
Naknada 10 (8,00) 30 (24,00) 60 (48) 90 (72) 10,00 (8,00)
Internet 120 MB 800 MB 3 GB 5 GB 500 MB
Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 1 sekunda.
Obračunska jedinica za prijenos podataka je 10 kB.
Od 23.03.2017. vrijedit će nova cijena za male pakete od 15,00 (12,00) kn za paket, a uključivat će 80 minuta u Malim razgovorima, 200 SMS-ova u Malom SMS paketu te 250 MB u malom internet paketu.
Od 23.03.2017. vrijedit će nova cijena za Jako veliki Internet paket od 55,00 (44,00) kn te će uključivati 6 GB interneta.

1.3 Mjesečna opcija "1000 bonbon minuta i SMS-ova"

Cijena mjesečne opcije 1000 bonbon minuta i SMS-ova je 10 (8,00) kn i uključuje 1000 minuta za razgovore sa bonbon korisnicima i 1000 SMS-ova prema bonbon korisnicima. Opcija vrijedi 30 dana od dana aktivacije.

1.4 bonbon internet tarifa

Cijene Dnevnog internet paketa
Dnevni internet paket 3 (2,40)
Uključeno u paket 300 MB
Cijene Velikog Dnevnog internet paketa
Dnevni internet paket 10 (8,00)
Uključeno u paket  5 GB
Cijene Jako velikog internet paketa
Jako veliki internet paket 50 (40,00)
Uključeno u paket 5 GB
Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.
Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.
Od 23.03.2017. vrijedit će nova cijena za Jako veliki Internet paket od 55 kn te će uključivati 6 GB interneta.

1.5 Cijene gotovih kombinacija (01.07.2016. - 01.06.2017.)

KombinacijaS velikim internetomS velikim razgovorimaS tri velika
Mjesečna naknada 70,00 (56,00) 70,00 (56,00) 90,00 (72,00)
Razgovori 300 minuta prema svim mrežama 1000 minuta prema bonbon korisnicima
1000 minuta prema ostalim mrežama
1000 minuta prema bonbon korisnicima
1000 minuta prema ostalim mrežama
SMS 150 SMS-a prema svim mrežama 150 SMS-a prema svim mrežama 2000 SMS-a prema svim mrežama
Internet 3 GB 1,6 GB 3 GB
Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Obračunska jedinica za razgovore 1+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Internet: 10 kB.
Od 23.03.2017. vrijedit će nova cijena Kombinacije s velikim razgovorima i Kombinacije s velikim internetom od 75,00 (60,00) kn te će se promijeniti uključene jedinice SMS-a u 200 jedinica. Druge jedinice se ne mijenjaju.
Posljednja izmjena: 20.02.2017.