bonbon dnevna doza optimizma

Tu si —
Početna
Ponuda
Cjenik
Cjenik na bonove

1. Paketi i opcije

1.1 Promotivne cijene mjesečnih paketa (15.6.2015. - 15.6.2016.)

PaketMaliSrednjiVelikiJako velikiMoćni noćni
Naknada 10 (8,00) 30 (24,00) 35 (28) - 10,00 (8,00)
Razgovori 50 minuta prema svim mrežama 200 minuta prema svim mrežama 1000 minuta prema drugim mrežama
1000 minuta prema bonbon korisnicima
150 minuta prema svim mrežama
Naknada 10 (8,00) 30 (24,00) 35 (28) -
SMS 150 SMS-a prema svim mrežama 500 SMS-a prema svim mrežama 2000 SMS-a prema svim mrežama 200 SMS-a prema svim mrežama
Naknada 10 (8,00) 30 (24,00) 35 (28) 45 (36) 10,00 (8,00)
Internet 120 MB 800 MB 3 GB 5 GB 500 MB
Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 1 sekunda.
Obračunska jedinica za prijenos podataka je 10 kB.

1.2.Cijene mjesečnih paketa

PaketMaliSrednjiVelikiJako velikiMoćni noćni
Naknada 10 (8,00) 30 (24,00) 60 (48) - 10,00 (8,00)
Razgovori 50 minuta prema svim mrežama 200 minuta prema svim mrežama 500 minuta prema drugim mrežama
700 minuta prema bonbon korisnicima
150 minuta prema svim mrežama
Naknada 10 (8,00) 30 (24,00) 60 (48) - 10,00 (8,00)
SMS 150 SMS-a prema svim mrežama 500 SMS-a prema svim mrežama 1200 SMS-a prema svim mrežama 200 SMS-a prema svim mrežama
Naknada 10 (8,00) 30 (24,00) 60 (48) 90 (72) 10,00 (8,00)
Internet 120 MB 800 MB 3 GB 5 GB 500 MB
Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 1 sekunda.
Obračunska jedinica za prijenos podataka je 10 kB.

1.3 Mjesečna opcija "1000 bonbon minuta i SMS-ova"

Cijena mjesečne opcije 1000 bonbon minuta i SMS-ova je 10 (8,00) kn i uključuje 1000 minuta za razgovore sa bonbon korisnicima i 1000 SMS-ova prema bonbon korisnicima. Opcija vrijedi 30 dana od dana aktivacije.

1.4 bonbon internet tarifa

Cijene Dnevnog internet paketa
Dnevni internet paket 3 (2,40)
Uključeno u paket 300 MB
Cijene Velikog Dnevnog internet paketa
Dnevni internet paket 10 (8,00)
Uključeno u paket  5 GB
Cijene Jako velikog internet paketa
Jako veliki internet paket 45 (36,00)
Uključeno u paket 5 GB
Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.
Posljednja izmjena: 31.03.2016.