bonbon dnevna doza optimizma

Tu si —
Početna
Ponuda
Cjenik
Cjenik na bonove

1. Paketi i opcije

1.1 Promotivne cijene mjesečnih paketa (15.6.2015. - 15.6.2016.)

PaketMaliSrednjiVelikiJako veliki
Naknada 10 (8,00) 30 (24,00) 35 (28) -
Razgovori 50 minuta prema svim mrežama 200 minuta prema svim mrežama 1000 minuta prema drugim mrežama
1000 minuta prema bonbon korisnicima
Naknada 10 (8,00) 30 (24,00) 35 (28) -
SMS 150 SMS-a prema svim mrežama 500 SMS-a prema svim mrežama 2000 SMS-a prema svim mrežama
Naknada 10 (8,00) 30 (24,00) 35 (28) 45 (36)
Internet 120 MB 800 MB 3 GB 5 GB
Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 1 sekunda.
Obračunska jedinica za prijenos podataka je 10 kB.

1.2.Cijene mjesečnih paketa

PaketMaliSrednjiVelikiJako veliki
Naknada 10 (8,00) 30 (24,00) 60 (48) -
Razgovori 50 minuta prema svim mrežama 200 minuta prema svim mrežama 500 minuta prema drugim mrežama
700 minuta prema bonbon korisnicima
Naknada 10 (8,00) 30 (24,00) 60 (48) -
SMS 150 SMS-a prema svim mrežama 500 SMS-a prema svim mrežama 1200 SMS-a prema svim mrežama
Naknada 10 (8,00) 30 (24,00) 60 (48) 90 (72)
Internet 120 MB 800 MB 3 GB 5 GB
Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 1 sekunda.
Obračunska jedinica za prijenos podataka je 10 kB.

1.3 Mjesečna opcija "1000 bonbon minuta i SMS-ova"

Cijena mjesečne opcije 1000 bonbon minuta i SMS-ova je 10 (8,00) kn i uključuje 1000 minuta za razgovore sa bonbon korisnicima i 1000 SMS-ova prema bonbon korisnicima. Opcija vrijedi 30 dana od dana aktivacije.

1.4 bonbon internet tarifa

Cijene Dnevnog internet paketa
Dnevni internet paket 3 (2,40)
Uključeno u paket 300 MB
Cijene Velikog Dnevnog internet paketa
Dnevni internet paket 10 (8,00)
Uključeno u paket  5 GB
Cijene Jako velikog internet paketa
Jako veliki internet paket 45 (36,00)
Uključeno u paket 5 GB
Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.
Posljednja izmjena: 01.02.2016.