Ostale usluge

Problemi sa slanjem SMS-ova

Zašto ne mogu slati SMS-ove?

Utipkaj *100#  i provjeri imaš li kuna na računu i je li ti istekla valjanost računa. Ako imaš kuna i kartica je aktivna, provjeri broj SMS centra: Meni > Poruke > Postavke poruke > Tekstualne poruke > MMSC ili Broj centra za usluge i tu upiši: +385970703.