Cijene, paketi i promocije

Pričaj i SMSaj for FREE do 2020.

1. Kako dobijem 1000 minuta i 1000 SMS-ova?

Promociju Pričaj i SMS-aj for FREE do 2020. dobili su svi korisnici koji su postali bonbon pretplatnici do 4. lipnja 2014. Ako si bonbon pretplatnik postao nakon tog datuma, više ne možeš dobiti ovu promociju :( Za one koji su ušli u ovu promociju ponuda je produžena do kraja 2021.

Aktiviraj opciju 1000 bonbon minuta i SMS-ova za 1,33 EUR / 10 kn mjesečno i dobiješ 1000 minuta za razgovore u bonbonu i 1000 SMS-ova u bonbonu.

2. Kako provjerim koliko mi je FREE minuta i SMS-ova ostalo?

Stanje neiskorištenih minuta možeš provjeriti slanjem poruke minute na 13977, a možeš i preko koda *200*1# .

Stanje neiskorištenih SMS-ova možeš provjeriti slanjem poruke SMS na 13977 ili preko koda *200*2# .

3. Što se događa s FREE minutama i SMS-ovima koje nisam potrošio?

FREE minute i SMS-ovi koje do kraja mjeseca nisi potrošio brišu se na kraju mjeseca. No već početkom idućeg mjeseca stižu nove :)

4. Gubim li 1000 FREE minuta i SMS-ova ako aktiviram paket?

Ne gubiš. Dapače, ako imaš aktiviran paket razgovora ili SMS-a, prvo će ti se trošiti jedinice iz promocije, a tek nakon toga iz paketa. FREE minute iz promocije vrijede za razgovore u bonbonu pa minute iz paketa razgovora komotno potroši na razgovore prema ostalim mrežama!

5. Vrijede li FREE minute i SMS-ovi u roamingu?

Nažalost, ne vrijede :( Cijene poruka u roamingu provjeri ovdje.