Ostale usluge

Govorna pošta

1. Kako se služim govornom poštom?

Vrlo lako. Biraj:

  • 13511 za preslušavanje poruka. Ovaj broj biraš ako zoveš sa svog broja, a ako zoveš s nekog drugog broja onda biraš +3859709xxxxxxxx ili 09709xxxxxxx i ostatak svog broja. Pozdravnu poruku koja ti se javi prekineš tipkom #, uneseš lozinku i opet stisneš #. I preslušaš svoje poruke :)
  • 13512 za snimanje ili promjenu pozdravne poruke;
  • 13513 za promjenu lozinke i snimanje glasovnog potpisa.

Pozivi prema govornoj pošti sa bonbon broja naplaćuju se kao pozivi unutar bonbona. Ako zoveš s druge mreže, naplaćuje se kao poziv prema bonbon mreži.

2. Kako aktiviram i deaktiviram govornu poštu?

Za aktivaciju unesi **70*123# . Za deaktivaciju unesi #70# .

3. Da li je govorna pošta dostupna u roamingu?

Govornu poštu u roamingu ponovno možeš koristiti: svaki poziv prema govornoj pošti naplatit će ti se kao roaming poziv sukladno cjeniku, dok je preusmjeravanje na pretinac govorne pošte besplatno.

Ako trebaš više informacija, pogledaj: