Ostale usluge

Govorna pošta

1. Kako se služim govornom poštom?

Vrlo lako. Biraj 13511 za preslušavanje poruka.

Pozivi prema govornoj pošti sa bonbon broja naplaćuju se kao pozivi unutar bonbona. Ako zoveš s druge mreže, naplaćuje se kao poziv prema bonbon mreži.

2. Kako aktiviram i deaktiviram govornu poštu?

Za aktivaciju unesi **70*123# . Za deaktivaciju unesi #70# .

3. Da li je govorna pošta dostupna u roamingu?

Govornu poštu u roamingu ponovno možeš koristiti: svaki poziv prema govornoj pošti naplatit će ti se kao roaming poziv sukladno cjeniku, dok je preusmjeravanje na pretinac govorne pošte besplatno.

Ako trebaš više informacija, pogledaj: