Cjenik pretplata

Cjenik paketa

1.1 Cijene mjesečnih paketa nove ponude
Internet paketiNaknadaIznos paketa
YOLO 120 (96,00) 20 GB
OMG 70 (56,00) 8 GB
VBD 50 (40,00) 5 GB
A3 40 (32,00) 3 GB
KIS 10 (8,00) 300 MB
DodaciNaknadaIznos paketa
TFW 50 (40,00) 2000 minuta prema svim mrežama
HBO GO 40 (32,00) HBO GO
TMTT 35 (28,00) 400 minuta prema svim mrežama
Deezer 35 (28,00) Deezer
TTYL 20 (16,00) 200 minuta prema svim mrežama
SMS 20 (16,00) 200 SMS-a prema svim mrežama
  • Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.
  • Obračunska jedinica za razgovore je 1+1 sekunda.
  • Obračunska jedinica za Internet je 10 kB.
   
  Cijene nakon potrošenog mjesečnog paketa:
   
   GLAVNI PAKETI
    S PDV-OM (1MB) BEZ PDV-A (1MB)
  KIS 0,03 kn 0,03 kn
  A3 0,01 kn 0,01 kn
  VBD 0,01 kn 0,01 kn
  OMG 0,01 kn 0,01 kn
  YOLO 0,01  kn 0,00  kn
   OVISNI PAKETI
    S PDV-OM (1 min) BEZ PDV-A (1 min)
  TTYL 0,10 kn 0,08 kn
  SMS 0,10 kn 0,08 kn
  TMTT 0,09 kn 0,07 kn
  TFW 0,03 kn 0,02 kn
   
  1.2 Cijene mjesečnih paketa

  Od 01.04.2019. ukidamo naknadu za pristup mobilnoj mreži što znači da se na tvom računu više neće naplaćivati ta stavka od 10 kuna (8 kn+PDV).

  PaketMaliSrednjiVelikiJako Veliki
  Mjesečna naknada 20,00 (16,00) 35,00 (28,00) 45,00 (36,00) -
  Razgovori 100 minuta prema svim mrežama 350 minuta prema svim mrežama 1250 minuta prema drugim mrežama
  1250 minuta prema bonbon korisnicima
  -
  Mjesečna naknada 20,00 (16,00) 35,00 (28,00) 45,00 (36,00) -
  SMS i zabava 500 SMS-a prema svim mrežama Deezer + 1GB HBO GO + 2GB -
  Mjesečna naknada 20,00 (16,00) 35,00 (28,00) 45,00 (36,00) 60,00 (48,00)
  Internet 750 MB 2 GB 4 GB 7 GB
  • Obračunska jedinica za razgovore 1+1 sekunda.
  • Obračunska jedinica za Internet: 10 kB.
  1.3 Mjesečna opcija "1000 bonbon minuta I SMS-ova"

  Cijena mjesečne opcije 1000 bonbon minuta i SMS-ova je 10 (8,00) kn i uključuje 1000 minuta za razgovore sa bonbon korisnicima i 1000 SMS-ova prema bonbon korisnicima. Opcija vrijedi 30 dana od dana aktivacije.

  1.4 Cijene nakon potrošenog mjesečnog paketa nakon 01.04.2019.

  Kada korisnik potroši jedinice iz paketa dodatne jedinice će mu biti naplaćena prema sljedećoj tablici:

  PaketMaliSrednjiVelikiJako Veliki
  Razgovori (minuta) 0,20 (0,16) 0,10 (0,08) 0,02 (0,01) - prema bonbon korisnicima
  0,02 (0,01) - prema ostalim mrežama
  -
  SMS i zabava 0,04 (0,03) - - -
  Internet (1 MB) 0,03 (0,02) 0,02 (0,01) 0,01 (0,01) 0,01 (0,01)
  • Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.
  • Obračunska jedinica za razgovore je 1+1 sekunda.
  • Obračunska jedinica za Internet je 10 kB.
  1.5 Cijene gotovih kombinacija
  KombinacijaVelika kombinacijaJako velika kombinacijaJako jako velika kombinacija
  Mjesečna naknada 95,00 (76,00) 110,00 (88,00) 140,00 (112,00)
  Razgovori 2000 minuta prema svim mrežama   2000 minuta prema svim mrežama   2000 minuta prema svim mrežama  
  SMS 200 SMS-a prema svim mrežama 200 SMS-a prema svim mrežama 200 SMS-a prema svim mrežama
  Internet 5 GB 8 GB 40 GB
  • Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.
  • Obračunska jedinica za razgovore 1+1 sekunda.
  • Obračunska jedinica za Internet: 10 kB.
  1.6 Cijene nakon potrošenih gotovih kombinacija
    

  Kombinacija

    
    

  Velika kombinacija

    
    

  Jako velika kombinacija

    
    

  Jako jako velika kombinacija

    

  Razgovori (minuta)

  0,03 (0,02) - prema svim mrežama

  0,03 (0,02) - prema svim mrežama

  0,03 (0,02) - prema svim mrežama

  SMS

  0,10 (0,08)

  0,10 (0,08)

  0,10 (0,08)

  Internet (1 MB)

  0,01 (0,01)

  0,01 (0,01)

  0,01 (0,01)

  • Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.
  • Gotove kombinacije vrijede 30 dana od dana aktivacije, uključujući dan aktivacije.
  • Obračunska jedinica za razgovore 1+1 sekunda.
  • Obračunska jedinica za Internet: 10 kB.

  Posljednja izmjena: 01.11.2020.

  Budi bontovnik s razlogom
  Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
  Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
  Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
  Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
  Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
  Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
  Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
  Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
  Budi bontovnik s razlogom

  Dođi u bonbon sa svojim brojem!