Cjenik pretplata

Osnovna tarifa

Cijene usluga u tarifnom modelu bonbon pretplata
Pozivi prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj 0,16 EUR / 1,21 HRK (0,13 EUR / 1,05 HRK)
SMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj) 0,04 EUR / 0,30 HRK (0,03 EUR / 0,25 HRK)
MMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj) 0,11 EUR / 0,83 HRK (0,09 EUR / 0,75 HRK)
Podatkovni promet (1 MB) 0,16 EUR / 1,21 HRK (0,13 EUR / 1,05 HRK)
  • Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 60 + 60.
  • Obračunska jedinica za podatkovni promet je 100 KB i naplaćivat će se 0,1259 HRK/0,0167 EUR (0,1008 HRK/0,0134 EUR).
  • Sve cijene su u kunama. Cijene unutar zagrada su bez PDV-a (25%).
  • Osnovna tarifa je početna tarifa na kojoj se nalaziš dok ne aktiviraš jedan ili više mjesečnih paketa. Svaki put kad nemaš aktiviran paket, usluga se naplaćuje po cijeni iz osnovne tarife.
  • Minimalna mjesečna potrošnja za oporezive usluge iznosi 5,31 EUR / 40 HRK (4,25 EUR / 32,00 HRK). U minimalnu mjesečnu potrošnju ne ulaze usluge koje se naplaćuju, a oslobođene su plaćanja PDV-a i prolazne stavke (SMSparking, SMSprijevoz, SMSgaraža, VASusluge…).
  • Sav DNS promet u domaćoj mreži će biti uključen u cijenu usluge.
  • Cijena proslijeđenog poziva bit će ista kao i u osnovnoj tarifi.
  • Cijene govorne pošte biti će iste kao i osnovnoj tarifi. Prosljeđivanje poziva prema govornoj pošti se neće naplaćivati.

Posljednja izmjena: 22.05.2023.

bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
Dođi u bonbon

Dođi u bonbon sa svojim brojem!

Žari i pali uz 10 GB u Jako velikom internetu za 10,61 EUR/80 HRK

Sve cijene prikazane u EUR obračunate su po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7.53450 HRK