Cjenik pretplata

Osnovna tarifa

Cijene usluga u tarifnom modelu bonbon pretplata
Pozivi prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj 0,88 (0,71)
SMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj) 0,33 (0,27)
MMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj) 0,88 (0,71)
Podatkovni promet (1 MB) 0,88 (0,71)
  • Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 60+60 sekundi.
  • Obračunska jedinica za podatkovni promet je 100 kB i naplaćivati će se 0,0859 (0,0688) kn.
  • Sve cijene su u kunama. Cijene unutar zagrada su bez PDV-a (25%).
  • Osnovna tarifa je početna tarifa na kojoj se nalaziš dok ne aktiviraš jedan ili više mjesečnih paketa. Svaki put kad nemaš aktiviran paket, usluga se naplaćuje po cijeni iz osnovne tarife.
  • Minimalna mjesečna potrošnja za oporezive usluge iznosi 40 kn (32,00 kn). U minimalnu mjesečnu potrošnju ne ulaze usluge koje se naplaćuju, a oslobođene su plaćanja PDV-a i prolazne stavke (SMSparking, SMSprijevoz, SMSgaraža, VASusluge…).
  • Sav DNS promet u domaćoj mreži će biti uključen u cijenu usluge.
  • Cijena proslijeđenog poziva bit će ista kao i u osnovnoj tarifi.
  • Cijene govorne pošte biti će iste kao i osnovnoj tarifi. Prosljeđivanje poziva prema govornoj pošti se neće naplaćivati.

Posljednja izmjena: 04.08.2020.

Budi bontovnik s razlogom
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom

Dođi u bonbon sa svojim brojem!

Žari i pali uz 8 + 8 GB u OMG paketu za 70kn.