Cjenik pretplata

Osnovna tarifa

Cijene usluga u tarifnom modelu bonbon pretplata
Pozivi prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj 0,16 EUR / 1,21 HRK (0,13 EUR / 1,05 HRK)
SMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj) 0,04 EUR / 0,30 HRK (0,03 EUR / 0,25 HRK)
MMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj) 0,11 EUR / 0,83 HRK (0,09 EUR / 0,75 HRK)
Podatkovni promet (1 MB)* 0,01 EUR / 0,08 HRK (0,008 EUR / 0,06 HRK)
  • Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 60 + 60 sekundi
  • Obračunska jedinica za podatkovni promet je 100 kb i naplaćivat će se 0,000976563 EUR / 0,00735789 HRK (0,00073242 EUR / 0,00551842 HRK)
  • Cijena podatkovnog prometa do 1.12.2023. (1 MB) 0,16 EUR / 1,21 HRK (0,13 EUR / 1,05 HRK)* 
  • Obračunska jedinica za podatkovni promet je 100 kb i do 1.12.2023. iznosila je 0,0167 EUR / 0,1259 HRK (0,0134 EUR / 0,1008 HRK/)
  • Sve cijene su prikazane u eurima i kunama. Cijene unutar zagrada su bez prikazane PDV-a (PDV iznosi 25%)
  • Osnovna tarifa je početna tarifa na kojoj se broj nalazi prije nego što se na njemu aktivira željeni paket ili kombinacija. Svaki put kad na broju nisu aktivirani paketi ili kombinacija, usluga se naplaćuje po Cjeniku osnovne tarife.
  • Minimalna mjesečna potrošnja za oporezive usluge iznosi 5,31 EUR / 40,00 HRK (4,25 EUR / 32,00 HRK). U minimalnu mjesečnu potrošnju ne ulaze usluge koje se naplaćuju, a oslobođene su plaćanja PDV-a i prolazne stavke (SMSparking, SMSprijevoz, SMSgaraža, VASusluge…).
  • Sav DNS promet u domaćoj mreži će biti uključen u cijenu usluge.
  • Cijena proslijeđenog poziva bit će ista kao i u osnovnoj tarifi.
  • Cijene govorne pošte bit će iste kao i osnovnoj tarifi. Prosljeđivanje poziva prema govornoj pošti se neće naplaćivati

Posljednja izmjena: 05.12.2023.

bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
Dođi u bonbon

Dođi u bonbon sa svojim brojem!

Žari i pali uz 14 GB u Jako velikom internetu za 11 EUR