Cjenik pretplata

3.1 Cijene usluga za pozive i SMS prema međunarodnim destinacijama za tarifni model bonbon pretplata

Međunarodne cijene
 Zona  Razgovori  SMS poruka
 0  1,76 (1,41)  0,55 (0,44)
 1  4,99 (3,99)  1,09 (0,87)
 2  4,99 (3,99)  1,19 (0,95)
 3  7,99 (6,39)  1,29 (1,03)
 4  15,99 (12,79)  1,39 (1,11)
Sve cijene su u kunama, a obračunska jedinica je 60+60 sekundi

Cijena slanja MMS-a u inozemstvo je 0,88 kn (0,70)

Popis zemalja po zonama za međunarodne usluge

Zona 0

Austrija, Belgija, Bugarska,  Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Alandski otoci, Francuska, Gibraltar, Mayotte,Réunion, Martinique, Francuska Gvajana, Gvadalupa & Sv. Martin, Grčka, Irska, Island, Italija, Litva, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska,  Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Madeira, Azori, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Vatikan, Španjolska, Kanari, Ceuta, Melilla, Švedska, Velika Britanija

Zona 1

Andora, Monako i San Marino

Zona 2

Bosna i Hercegovina

Zona 3

Albanija, Bjelorusija, Crna Gora, Rusija, Srbija, Švicarska, Makedonija, Turska, Ukrajina

Zona 4

Ostale zemlje

3.2 Cijene usluga pri gostovanju u mrežama stranih operatera za tarifni model bonbon pretplata

Roaming cijene – odlazni poziviKorisnik se nalazi u:
Korisnik zove u 1. EU reg 2. BiH 3. Europa 4. Svijet
Hrvatsku   7,10 (5,68) 15,47 (12,38) 17,02 (13,62)
Zonu 1   7,10 (5,68) 17,02 (13,62) 19,33 (15,47)
Zonu 2 2,27 (1,82) 7,10 (5,68) 17,02 (13,62) 19,33 (15,47)
Zonu 3 2,27 (1,82) 14,69 (11,76) 20,12 (16,10) 22,43 (17,95)
Zonu 4 2,27 (1,82) 17,02 (13,62) 23,22 (18,58) 23,22 (18,58)
Roaming cijene – dolazni poziviKorisnik se nalazi u:
  1. EU reg 2. BiH 3. Europa 4. Svijet
Cijena   3,07 (2,46) 6,17 (4,94) 8,65 (6,92)
Roaming cijene – SMSKorisnik se nalazi u:
  1. EU reg 2. BiH 3. Europa 4. Svijet
Cijena   2,46 (1,97) 4,31 (3,45) 4,93 (3,95)
Roaming cijene – MMSKorisnik se nalazi u:
  1. EU reg 2. BiH 3. Europa 4. Svijet
Cijena   7,11 (5,69) 7,10 (5,68) 7,10 (5,68)
Roaming cijene – InternetKorisnik se nalazi u:
  1. EU reg 2. BiH 3. Europa 4. Svijet
Cijena (1 MB)   93,70 (74,96) 62,46 (49,97) 62,46 (49,97)
Obračunske jedinice za ostale zone su 60/60 sek za odlazne i 15/15 sek za dolazne pozive te 100 kB za podatkovni promet

Popis zemalja po zonama kod gostovanja u mrežama stranih operatera

Zona 1
Andora, Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gibraltar, Grčka, Irska, Island, Italija, Litva, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Malta, Monako, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, San Marino, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija

Zona 2
BiH

Zona 3
Albanija, Bjelorusija, Crna Gora, Rusija, Srbija, Švicarska, Makedonija, Turska, Ukrajina 

Zona 4
Ostale zemlje

Ako trebaš korisničku podršku dok si u inozemstvu možeš nas besplatno dobiti na broju 097 0366366. Ovaj broj ti je dostupan samo za pozive iz inozemstva. Također, ako te bonbon korisnička podrška zove dok si u inozemstvu, primljeni poziv je besplatan.

3.3 Cijene reguliranih roaming usluga u zemljama EEA (EU + Island, Norveška i Lihtenštajn)

Cijene pružanja roaming usluga na temelju domaćih cijena u tarifi ili opciji korisnika

Način obračunaObračunska jedinica
Ako imaš paket koji uključuje određenu količinu minuta ili SMS-ova prema drugim mrežama ili paket podatkovnog prometa, troše se te minute, SMS-ovi i podatkovni promet;
Ako nemaš paket ili su sve minute, SMS-ovi prema drugim mrežama i podatkovni promet iz paketa potrošeni, naplaćuje se „cijena poziva ili SMS poruke prema svim mobilnim i fiksnim mrežama ili podatkovni promet" prema cijenama Osnovne tarife, odnosno primjenjuje se „cijena nakon potrošenog mjesečnog paketa“ za bonbon korisnike pretplate koji su potrošili paket;
U slučaju različitih cijena poziva/SMS-ova/podatkovnog prometa prema drugim mobilnim mrežama u RH ovisno o dobu dana (peak/off peak vremena) primjenjuje se vremenska zona u mreži HT-a.
Primjenjuju se obračunske jedinice koje vrijede u okviru domaće tarife/paketa

Cijene pružanja roaming usluga u slučaju primjene dodatne roaming naknade

UslugaNačin obračunaObračunska jedinica
Odlazni pozivi iz EEA i prema EEA (min) Ako imaš paket koji uključuje određenu količinu minuta prema ostalim mobilnim mrežama u RH, troše se te minute te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od 0,29 kn/min.
Ako nemaš paket ili su sve minute prema drugim mrežama iz paketa potrošene, naplaćuje se „cijena poziva prema svim mobilnim i fiksnim mrežama" prema cijenama Osnovne tarife uvećana za roaming naknadu od 0,29 kn/min, odnosno primjenjuje se „cijena nakon potrošenog mjesečnog paketa“ za bonbon korisnike pretplate koji su potrošili paket. U slučaju da je zbroj te dvije stavke veći od 1,76 kn/min, najviša cijena koja se može naplatiti iznosi 1,76 kn/min.
U slučaju različitih cijena poziva ovisno o dobu dana (peak/off peak vremena) prema ostalim mobilnim mrežama u RH primjenjuje se vremenska zona u mreži HT-a.
Početno obračunsko razdoblje 30 sekundi, nakon toga obračunska jedinica je 1 sekunda.
Iznimka od navedenog je potrošnja jedinica uključenih u prepaid opcije, gdje se potrošnja jedinica obračunava sukladno obračunskoj jedinici u opciji.
Dolazni poziv (min) Ne naplaćuju se  
SMS Ako imaš paket koji uključuje određenu količinu SMS poruka prema drugim mobilnim mrežama u RH, troše se ti SMS-ovi te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od 0,09 kn/SMS.
Ako nemaš paket ili su sve SMS poruke prema drugim mobilnim mrežama u RH potrošene naplaćuje se „cijena SMS poruke prema svim mobilnim i fiksnim mrežama" prema cijenama Osnovne tarife, uvećana za roaming naknadu od 0,09 kn/SMS, odnosno primjenjuje se „cijena nakon potrošenog mjesečnog paketa“ za bonbon korisnike pretplate koji su potrošili paket. U slučaju da je zbroj te dvije stavke veći od 0,55 kn/SMS, najviša cijena koja se može naplatiti iznosi 0,55 kn/SMS.
SMS
MMS Naplaćuje se „cijena MMS poruke prema svim mobilnim i fiksnim mrežama " prema cijenama Osnovne tarife uvećana za roaming naknadu od 0,05 kn/MMS.
U slučaju da je zbroj te dvije stavke veći od 1,85 kn/MMS, najviša cijena koja se može naplatiti iznosi 1,85 kn/MMS.
MMS
Podatkovni promet (MB) Ako imaš paket koji uključuje određenu količinu podatkovnog prometa, troši se taj podatkovni promet, te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od 0,03 kn/MB.
Ako nemaš paket ili je sav podatkovni promet iz paketa potrošen naplaćuje se „podatkovni promet" prema cijenama Osnovne tarife uvećano za roaming naknadu od 0,03 kn/MB, odnosno primjenjuje se „cijena nakon potrošenog mjesečnog paketa“ za bonbon korisnike pretplate koji su potrošili paket. U slučaju da je zbroj te dvije stavke veći od 1,85 kn/MB, najviša cijena koja se može naplatiti iznosi 1,85 kn/MB.
U slučaju različitih cijena poziva ovisno o dobu dana (peak/off peak vremena) prema ostalim mobilnim mrežama u RH primjenjuje se vremenska zona u mreži HT-a.
1 kB
Cijene su izražene s uključenim PDV-om. Cijena roaming naknade od 0,03 kn/MB se primjenjuje od 20.12.2019.

 

Politika pravedne uporabe

Od 15. lipnja 2017. godine HT će početi primjenjivati mehanizam kontrole radi utvrđivanja jesu li korisnici pretežito koristili usluge u pokretnoj mreži HT-a ili one u roamingu u EEA i jesu li pri tome korisnici uglavnom bili prijavljeni u pokretnoj mreži HT-a ili u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA. Ako HT utvrdi da je pojedini korisnik u prethodnom promatranom razdoblju, koje nije kraće od 4 mjeseca (123 dana), pretežito koristio pojedinu uslugu u roamingu u EEA i uglavnom bio prijavljen u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA, HT može tom korisniku poslati upozorenje o utvrđenom obrascu ponašanja koje upućuje na rizik zlouporabe ili prekomjerne uporabe regulirane roaming usluge u EEA. Ako nakon 15 dana od poslane obavijesti korisnik u promatranom razdoblju i dalje zadrži pretežito korištenje te usluge u roamingu u EEA, pri čemu je i dalje uglavnom prijavljen u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA, HT može u slučaju tog korisnika primijeniti dodatnu roaming naknadu na daljnje korištenje te usluge.

Iznos količine podatkovnog prometa u roamingu bez dodatne roaming naknade od 20. 12. 2019. definiran je na sljedeći način:

PaketFUP u GB
Veliki Internet 2,9
Jako Veliki Internet  3,8
Jako velika kombinacija  6,6
Jako jako velika kombinacija  8,7

Popis tarifa i opcija u kojima postoji ograničenje količine podatkovnog prometa u roamingu bez dodatne roaming naknade, kao i navedena količina podatkovnog prometa može se mijenjati ovisno o sljedećem:

  • promjeni mjesečne naknade tarife ili opcije
  • količini podatkovnog prometa uključenog u pojedinoj tafiri ili opciji
  • usklađivanju s promjenom tečaja eura, te s promjenom najviših reguliranih veleprodajnih naknada sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji.

Hrvatski Telekom pridržava pravo naknadne primjene i drugih mjera u okviru politike pravedne uporabe određene Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2286 od 15. prosinca 2016. o utvrđivanju detaljnih pravila o primjeni politike pravedne uporabe.

Promjene u primjeni mjera u okviru politike pravedne uporabe neće se smatrati izmjenama temeljem kojih bi korisnici ostvarivali pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez naknade, odnosno pravo na povrat neiskorištenog novčanog iznosa.

Dođi u bonbon sa svojim brojem

Popuni web zahtjev i dođi sa svojim ljubljenim brojem u bonbon!

Postani bonbon pretplatnik

Ispuni zahtjev u par minuta i bonbon broj stiže ravno na tvoja vrata!