Cjenik pretplata

Međunarodne usluge

3.1 Cijene usluga za pozive i SMS prema međunarodnim destinacijama za tarifni model bonbon pretplata
Međunarodne cijene
 Zona  Razgovori  SMS poruka
 0  1,76 (1,41)  0,55 (0,44)
 1  4,99 (3,99)  1,09 (0,87)
 2  4,99 (3,99)  1,19 (0,95)
 3*  7,99 (6,39)  1,29 (1,03)
 4  15,99 (12,79)  1,39 (1,11)
  • Sve cijene su u kunama, a obračunska jedinica je 60+60 sekundi.
  • Cijena slanja MMS-a u inozemstvo je 0,88 kn (0,70).
  • *Od 25. veljače 2022. svim privatnim i poslovnim korisnicima u pokretnoj i nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži omogućen je sav promet bez naplate iz Hrvatske prema Ukrajini te roaming iz Ukrajine prema svim ostalim zemljama.
Popis zemalja po zonama za međunarodne usluge
Zona 0

Austrija, Belgija, Bugarska,  Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Alandski otoci, Francuska, Gibraltar, Mayotte,Réunion, Martinique, Francuska Gvajana, Gvadalupa & Sv. Martin, Grčka, Irska, Island, Italija, Litva, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska,  Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Madeira, Azori, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Vatikan, Španjolska, Kanari, Ceuta, Melilla, Švedska, Velika Britanija

Zona 1

Andora, Monako i San Marino

Zona 2

Bosna i Hercegovina

Zona 3

Albanija, Bjelorusija, Crna Gora, Rusija, Srbija, Švicarska, Sjeverna Makedonija, Turska, Ukrajina

Zona 4

Ostale zemlje

3.2 Cijene usluga pri gostovanju u mrežama stranih operatera za tarifni model bonbon pretplata
Roaming cijene – odlazni poziviKorisnik se nalazi u:
Korisnik zove u 1. EU reg 2. BiH 3. Europa 4. Svijet
Hrvatsku   7,10 (5,68) 15,47 (12,38) 17,02 (13,62)
Zonu 1   7,10 (5,68) 17,02 (13,62) 19,33 (15,47)
Zonu 2 2,27 (1,82) 7,10 (5,68) 17,02 (13,62) 19,33 (15,47)
Zonu 3 2,27 (1,82) 14,69 (11,76) 20,12 (16,10) 22,43 (17,95)
Zonu 4 2,27 (1,82) 17,02 (13,62) 23,22 (18,58) 23,22 (18,58)
Roaming cijene – dolazni poziviKorisnik se nalazi u:
  1. EU reg 2. BiH 3. Europa 4. Svijet
Cijena   3,07 (2,46) 6,17 (4,94) 8,65 (6,92)
Roaming cijene – SMSKorisnik se nalazi u:
  1. EU reg 2. BiH 3. Europa 4. Svijet
Cijena   2,46 (1,97) 4,31 (3,45) 4,93 (3,95)
Roaming cijene – MMSKorisnik se nalazi u:
  1. EU reg 2. BiH 3. Europa 4. Svijet
Cijena   7,11 (5,69) 7,10 (5,68) 7,10 (5,68)
Roaming cijene – InternetKorisnik se nalazi u:
  1. EU reg 2. BiH 3. Europa 4. Svijet
Cijena (1 MB)   93,70 (74,96) 62,46 (49,97) 62,46 (49,97)
  • Obračunske jedinice za ostale zone su 60/60 sek za odlazne i 15/15 sek za dolazne pozive te 100 kB za podatkovni promet
Popis zemalja po zonama kod gostovanja u mrežama stranih operatera
Zona 1

Andora, Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gibraltar, Grčka, Irska, Island, Italija, Litva, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Malta, Monako, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, San Marino, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija

Zona 2

BiH

Zona 3

Albanija, Bjelorusija, Crna Gora, Rusija, Srbija, Švicarska, Sjeverna Makedonija, Turska, Ukrajina 

Zona 4

Ostale zemlje

Ako trebaš korisničku podršku dok si u inozemstvu možeš nas besplatno dobiti na broju 097 0366366. Ovaj broj ti je dostupan samo za pozive iz inozemstva. Također, ako te bonbon korisnička podrška zove dok si u inozemstvu, primljeni poziv je besplatan.

3.3 Cijene reguliranih roaming usluga u zemljama EEA (EU + Island, Norveška i Lihtenštajn)
Cijene pružanja roaming usluga na temelju domaćih cijena u tarifi ili opciji korisnika
Način obračunaObračunska jedinica
Ako imaš paket koji uključuje određenu količinu minuta ili SMS-ova prema drugim mrežama ili paket podatkovnog prometa, troše se te minute, SMS-ovi i podatkovni promet;
Ako nemaš paket ili su sve minute, SMS-ovi prema drugim mrežama i podatkovni promet iz paketa potrošeni, naplaćuje se „cijena poziva ili SMS poruke prema svim mobilnim i fiksnim mrežama ili podatkovni promet" prema cijenama Osnovne tarife, odnosno primjenjuje se „cijena nakon potrošenog mjesečnog paketa“ za bonbon korisnike pretplate koji su potrošili paket;
U slučaju različitih cijena poziva/SMS-ova/podatkovnog prometa prema drugim mobilnim mrežama u RH ovisno o dobu dana (peak/off peak vremena) primjenjuje se vremenska zona u mreži HT-a.
Primjenjuju se obračunske jedinice koje vrijede u okviru domaće tarife/paketa
Cijene pružanja roaming usluga u slučaju primjene dodatne roaming naknade
UslugaNačin obračunaObračunska jedinica
Odlazni pozivi iz EEA i prema EEA (min) Ako imaš paket koji uključuje određenu količinu minuta prema ostalim mobilnim mrežama u RH, troše se te minute te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od 0,29 kn/min.
Ako nemaš paket ili su sve minute prema drugim mrežama iz paketa potrošene, naplaćuje se „cijena poziva prema svim mobilnim i fiksnim mrežama" prema cijenama Osnovne tarife uvećana za roaming naknadu od 0,29 kn/min, odnosno primjenjuje se „cijena nakon potrošenog mjesečnog paketa“ za bonbon korisnike pretplate koji su potrošili paket. U slučaju da je zbroj te dvije stavke veći od 1,76 kn/min, najviša cijena koja se može naplatiti iznosi 1,76 kn/min.
U slučaju različitih cijena poziva ovisno o dobu dana (peak/off peak vremena) prema ostalim mobilnim mrežama u RH primjenjuje se vremenska zona u mreži HT-a.
Početno obračunsko razdoblje 30 sekundi, nakon toga obračunska jedinica je 1 sekunda.
Iznimka od navedenog je potrošnja jedinica uključenih u prepaid opcije, gdje se potrošnja jedinica obračunava sukladno obračunskoj jedinici u opciji.
Dolazni poziv (min) Ne naplaćuju se  
SMS Ako imaš paket koji uključuje određenu količinu SMS poruka prema drugim mobilnim mrežama u RH, troše se ti SMS-ovi te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od 0,09 kn/SMS.
Ako nemaš paket ili su sve SMS poruke prema drugim mobilnim mrežama u RH potrošene naplaćuje se „cijena SMS poruke prema svim mobilnim i fiksnim mrežama" prema cijenama Osnovne tarife, uvećana za roaming naknadu od 0,09 kn/SMS, odnosno primjenjuje se „cijena nakon potrošenog mjesečnog paketa“ za bonbon korisnike pretplate koji su potrošili paket. U slučaju da je zbroj te dvije stavke veći od 0,55 kn/SMS, najviša cijena koja se može naplatiti iznosi 0,55 kn/SMS.
SMS
MMS Naplaćuje se „cijena MMS poruke prema svim mobilnim i fiksnim mrežama " prema cijenama Osnovne tarife uvećana za roaming naknadu od 0,02 kn/MMS.
U slučaju da je zbroj te dvije stavke veći od 1,85 kn/MMS, najviša cijena koja se može naplatiti iznosi 1,85 kn/MMS.
MMS
Podatkovni promet (MB) Ako imaš paket koji uključuje određenu količinu podatkovnog prometa, troši se taj podatkovni promet, te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od 0,02 kn/MB.
Ako nemaš paket ili je sav podatkovni promet iz paketa potrošen naplaćuje se „podatkovni promet" prema cijenama Osnovne tarife uvećano za roaming naknadu od 0,02 kn/MB, odnosno primjenjuje se „cijena nakon potrošenog mjesečnog paketa“ za bonbon korisnike pretplate koji su potrošili paket. U slučaju da je zbroj te dvije stavke veći od 1,85 kn/MB, najviša cijena koja se može naplatiti iznosi 1,85 kn/MB.
U slučaju različitih cijena poziva ovisno o dobu dana (peak/off peak vremena) prema ostalim mobilnim mrežama u RH primjenjuje se vremenska zona u mreži HT-a.
1 kB
  • Cijene su izražene s uključenim PDV-om. Cijena roaming naknade od 0,02 kn/MB se primjenjuje od 1.1.2021.
Politika pravedne uporabe

Od 15. lipnja 2017. godine HT će početi primjenjivati mehanizam kontrole radi utvrđivanja jesu li korisnici pretežito koristili usluge u pokretnoj mreži HT-a ili one u roamingu u EEA i jesu li pri tome korisnici uglavnom bili prijavljeni u pokretnoj mreži HT-a ili u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA. Ako HT utvrdi da je pojedini korisnik u prethodnom promatranom razdoblju, koje nije kraće od 4 mjeseca (123 dana), pretežito koristio pojedinu uslugu u roamingu u EEA i uglavnom bio prijavljen u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA, HT može tom korisniku poslati upozorenje o utvrđenom obrascu ponašanja koje upućuje na rizik zlouporabe ili prekomjerne uporabe regulirane roaming usluge u EEA. Ako nakon 15 dana od poslane obavijesti korisnik u promatranom razdoblju i dalje zadrži pretežito korištenje te usluge u roamingu u EEA, pri čemu je i dalje uglavnom prijavljen u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA, HT može u slučaju tog korisnika primijeniti dodatnu roaming naknadu na daljnje korištenje te usluge.

Popis tarifa i opcija u kojima postoji ograničenje količine podatkovnog prometa u roamingu bez dodatne roaming naknade, kao i navedena količina podatkovnog prometa može se mijenjati ovisno o sljedećem:

  • promjeni mjesečne naknade tarife ili opcije
  • količini podatkovnog prometa uključenog u pojedinoj tafiri ili opciji
  • usklađivanju s promjenom tečaja eura, te s promjenom najviših reguliranih veleprodajnih naknada sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji.

Hrvatski Telekom pridržava pravo naknadne primjene i drugih mjera u okviru politike pravedne uporabe određene Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2286 od 15. prosinca 2016. o utvrđivanju detaljnih pravila o primjeni politike pravedne uporabe.

Promjene u primjeni mjera u okviru politike pravedne uporabe neće se smatrati izmjenama temeljem kojih bi korisnici ostvarivali pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez naknade, odnosno pravo na povrat neiskorištenog novčanog iznosa.

Iznos količine podatkovnog prometa u roamingu bez dodatne roaming naknade za pakete na pretplatu:
Paket FUP u GB
Super veliki internet    16,0
Jako velika kombinacija   17,1
Jako jako velika kombinacija   20,2

Nakon potrošenog iznosa iz tablice, naplaćuje se iznos od 0,02 kn/MB.

Posljednja izmjena: 01.06.2022.

bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
Dođi u bonbon

Dođi u bonbon sa svojim brojem!