Cjenik pretplata

Ostalo

 

4.1 Cijene posebnih službi i usluga

Besplatni pozivi brojeva hitnih službi
 
  • jedinstveni europski broj za hitne službe (poziv na 112)
 
  • policija (92, 192)
 
  • vatrogasci (93, 193)
 
  • hitna pomoć (94, 194)
 
  • pomoć na cestama (987, 1987)
 
  • nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (195)
Besplatni SMS prema brojevima hitnih službi
  • jedinstveni europski broj za hitne službe (SMS na 112)
  • nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (SMS na 195)
Besplatne usluge s posebnom socijalnom osjetljivosti 116xxx
  • Pozivni centar za djecu 116111
  • Pozivni centar za nestalu djecu 116000
  • Pozivni centar za žrtve zločina 116006
  • Pozivni centar za pomoć žrtvama nasilja nad ženama (Autonomna ženska kuća Zagreb) 116016

Cijene posebnih nekomercijalnih usluga od javnog interesa

Informacije, cijene po minuti (60+60 sekundi, osim ako nije drugačije navedeno):

  • Opće informacije putem poziva na broj 18981: 6,10 (4,88) (obračunska jedinica je 1 minuta).

  • HT imenik putem poziva na broj 1588: 1,50 (1,20) (obračunska jedinica je 15 sekundi).

  • Telefonski imenik putem poziva na broj 11888/11880, cijene po pozivu:
   Prema 11888/11880: 4,38 (3,50). 
   Uspostavljen poziv: 2,04 (1,63), cijena po minuti. 
  • Za uslugu telefonskog imenika putem poziva na broj 11880 cijena 4,38 (3,50) vrijedi do 7.11.2020. Od 7.11.2022. vrijedi nova cijena za navedeni broj: 6,13 kn/ 0,81 EUR (4,90 kn/0,65 EUR bez PDV-a). 

  • A1 imenik putem poziva na broj 0917124044, po minuti: 2,04 (1,63) (obračunska jedinica je 15 sekundi).

  • Točno vrijeme putem poziva na broj 18095: 4,06 (3,25) po pozivu (obračunska jedinica je 15 sekundi).

  • Sportske informacije putem poziva na broj 18981, po minuti: 6,10 (4,88) (obračunska jedinica je 1 minuta).

  • HEP informacije putem poziva na broj 9820, po minuti: 3,16 (2,53) (obračunska jedinica je 1 minuta).

  • Taksi putem poziva na broj 1777, po minuti: 3,16 (2,53) (obračunska jedinica je 1 minuta).

  • Taksi putem poziva na brojeve 1212, 1888, po cijeni poziva prema svim korisnicima unutar tarifnog modela.

  • Eko Taxi putem poziva na broj 1414, po minuti: 2,50 (2,00).

  • Taksi putem poziva na broj 1717: 2,50 kn (2,00) po pozivu.

  • Izvješće o vremenu putem poziva na broj 18166/9166: po minuti: 4,06 (3,25) (obračunska jedinica je 15 sekundi).

  • Usluga „Hrvatski memo“ putem poziva na broj 12345, po minuti: 8,83 (7,06).

  • Ridecar taxi putem poziva na broj 1616 , po cijeni 2,50 (2,00) po pozivu za pozivatelje iz HT pokretne mreže.


Usluge s posebnom tarifom u mreži Terrakom operatora

Raspon brojeva usluga s posebnom tarifom Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om 
Od 060 519 000 do 060 519 099 20,00 (kn/minuti) 25,00 (kn/minuti)
Od 064 517 000 do 064 517 099 20,00 (kn/minuti) 25,00 (kn/minuti)
Od 064 601 200 do 064 601 299 20,00 (kn/minuti) 25,00 (kn/minuti)
Od 061 221 300 do 061 221 399 20,00 (kn/pozivu) 25,00 (kn/pozivu)

4.2 Usluge s dodanom vrijednosti
Cijena poziva:
060 brojevi – usluge općeg sadržajaTarifasa PDV-ombez PDV-a
601 (060 1XX XXX) T1 kn/min 2,36 1,89
602 (060 2XX XXX) T2 kn/min 2,61 2,09
603 (060 3XX XXX) T3 kn/min 2,96 2,37
604 (060 4XX XXX) T4 kn/min 3,58 2,86
605 (060 5XX XXX) T5 kn/min 4,78 3,82
606 (060 6XX XXX) T6 kn/min 8,41 6,73
607 (060 7XX XXX) T7 kn/pozivu 2,45 1,96
608 (060 8XX XXX) T8 kn/pozivu 5,06 4,04
609 (060 9XX XXX) T9 kn/pozivu 6,25 5,00
061 brojevi – usluge glasovanja telefonom Tarifasa PDV-ombez PDV-a
610 (061 0XX XXX) T11 kn/pozivu 2,46 1,97
611 (061 1XX XXX) T11 kn/pozivu 2,46 1,97
612 (061 2XX XXX) T11 kn/pozivu 2,46 1,97
613 (061 3XX XXX) T11 kn/pozivu 2,46 1,97
614 (061 4XX XXX) T11 kn/pozivu 2,46 1,97
615 (061 5XX XXX) T12 kn/pozivu 2,46 1,97
616 (061 6XX XXX) T11 kn/pozivu 2,46 1,97
617 (061 7XX XXX) T11 kn/pozivu 2,46 1,97
618 (061 8XX XXX) T11 kn/pozivu 2,46 1,97
619 (061 9XX XXX) T11 kn/pozivu 2,46 1,97
 064 brojevi – usluge sa sadržajem neprimjerenim za djecuTarifasa PDV-ombez PDV-a 641 (064 1XX XXX) T1 kn/min 2,36 1,89 642 (064 2XX XXX) T2 kn/min 2,62 2,09 643 (064 3XX XXX) T3 kn/min 2,97 2,37 644 (064 4XX XXX) T4 kn/min 3,58 2,86 645 (064 5XX XXX) T5 kn/min 4,78 3,82 646 (064 6XX XXX) T6 kn/min 8,42 6,73 647 (064 7XX XXX) T7 kn/pozivu 2,45 1,96 648 (064 8XX XXX) T8 kn/pozivu 5,06 4,04 065 brojevi – usluge nagradnih igaraTarifasa PDV-ombez PDV-a 65x (065 XXX XXX) T10 kn/pozivu 2,40 1,92 069 brojevi – usluge namijenjene djeciTarifasa PDV-ombez PDV-a 691 (069 1XX XXX) T1 kn/min 2,36 1,89 692 (069 2XX XXX) T2 kn/min 2,62 2,09 693 (069 3XX XXX) T3 kn/min 2,97 2,37 694 (069 4XX XXX) T4 kn/min 3,58 2,86 695 (069 5XX XXX) T5 kn/min 4,78 3,82 696 (069 6XX XXX) T6 kn/min 8,42 6,73 697 (069 7XX XXX) T7 kn/pozivu 2,45 1,96 698 (069 8XX XXX) T8 kn/pozivu 5,06 4,04

Cijene usluga s dodanom vrijednosti (060, 061, 064, 065, 069) određuje operator s kojim je povezan davatelj usluga s dodanom vrijednosti.

4.3 VAS SMS - SMS usluge s posebnom tarifom

TarifaCijena (s PDV-om)Cijena (bez PDV-a)
60 xxx 2,40 1,92
65 xxxx 2,40 1,92
6x1 xxx 0,85 0,68
6x2 xxx 1,24 0,99
6x3 xxx 1,86 1,49
6x4 xxx 2,48 1,98
6x5 xxx 3,10 2,48
6x6 xxx 3,72 2,98
6x7 xxx 6,20 4,96
 • Jedinstveni pristupni broj 062  i 072 naplaćuje se prema cijeni prometa u tuzemstvu prema nepokretnim mrežama.
 • 0800, 0801 su besplatni pozivi.
4.4 Ostale usluge

UslugeCijene
Pristupni brojevi pozivnog centra
Broj korisničke podrške 097/0266266 0,00
Broj korisničke podrške za turiste 097/0700700 0,88 (0,704) po minuti (60+60)
Posebna bonbon usluga
Zamjenska SIM kartica  
Narudžba postavki
Za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj Cijena SMS-a poslana u Hrvatsku
Za vrijeme boravka u roamingu Cijena SMS-a poslana u Hrvatsku
Ostale besplatne usluge za korisnike bonbon pretplate
Blokiranje poziva 
Prikaz broja koji zove (CLIP) 
Zabrana slanja vlastitog broja (CLIR) 
Tko je zvao 
Konferencijska veza 
Bilježenje zlonamjernih ili uznemiravajućih poziva sukladno obvezi iz članka 105. ZEK-a (isključivo na pisani zahtjev korisnika)
Preusmjeravanje poziva (svih poziva, ili kad je korisnik zauzet, ili kad korisnik ne odgovara, ili kad je korisnik izvan dohvata)
Dodjela usluge i preusmjeravanje veze prema govornoj pošti 0,00
Veza preusmjerena prema brojevima u nacionalnim mrežama Cijena prometa za odgovarajući tarifni model
Govorna pošta
Preslušavanje poruka s područja Republike Hrvatske Prema cijeni iz osnove tarife
Isporučeni SMS s informacijom o propuštenim pozivima 0,00
Snimanje ili promjena pozdravne poruke s područja Republike Hrvatske 0,00
Promjena lozinke i snimanje glasovnog potpisa 0,00
Pozivi prema govornoj pošti za vrijeme boravka u roamingu Cijena poziva u Hrvatsku (ovisno o zoni u kojoj se korisnik nalazi)
Osnovica za obračun naknade je izvršena platna transakcija
Naziv Iznos
SMS parking1 0,98 kn
SMS parking u garaži2 0,98 kn
Send2Pay3 0,98 kn
SMS bike4
0,98 kn
mPlati5
0,98 kn
mAutopraonica6
0,98 kn
SMSplati7 0,98 kn
MobiPay8
0,98 kn
mDoplata9 0,98 kn
Brzojav10
0,00 kn
T-Platomat11 -  za račune do 500,00 kn  1,99 kn
T-Platomat11 -  za račune od 500,01 do 1.000,00 kn  2,99 kn
T-Platomat11 -  za račune veće od 1.000,01 kn  4,99 kn

 • Sve cijene su izražene u eurima i kunama. Sukladno Članku 40., stavak 1., točka d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, transakcije u vezi s plaćanjima oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

Napomena: Iznos transakcije kupljene usluge/robe obračunava se zasebno od HT-ove naknade za platnu uslugu, a ovisi o cjeniku pojedinog pružatelja usluge i/ili prodavatelja robe za konkretnu uslugu/robu koja se plaća.
Naknade za platne usluge ne ulaze u iznos pojedinačnog, odnosno mjesečnog ograničenja (limita) plaćanja platnih usluga.

Ovaj Cjenik se primjenjuje od 01.04.2021. godine, osim za usluge Send2pay, mPlati (kod 705100 i 705101), mAutopraonica, SMSplati i Mobipay, na koje će se primijeniti 01.06.2021. godine.              

1 Cijene parkirnih karata, zone, radno vrijeme i vremenska ograničenja utvrđena su od strane gradskih poglavarstava pojedinih gradova.

Cijene parkirnih karata u garaži naplaćuju se prema važećem cjeniku garaže.

3 Cijene proizvoda i usluga utvrđene su od strane prodavatelja proizvoda i pružatelja usluga u ugostiteljskim i uslužnim djelatnostima.

4 Cijene najma javnih bicikala utvrđene su cjenikom davatelja usluge sustava javnih bicikala.

5 Cijene polica osiguranja, karata prijevoza, i ostalih proizvoda i/ili usluga utvrđene su cjenicima davatelja usluga osiguranja, prijevoza i ostalih usluga

6 Cijene usluga pranja i čišćenja vozila na samoposlužnim uređajima autopraonica utvrđene su cjenikom davatelja usluge autopraonice

⁷ Cijena, odnosno premija osiguranja utvrđena je cjenikom davatelja usluge osiguranja.

⁸ Cijene proizvoda i usluga utvrđene su od strane prodavatelja proizvoda i pružatelja usluga u internetskoj trgovini.

⁹ Iznosi novčanih sredstava za nadoplatu virtualnog online računa utvrđeni su cjenikom pojedinog priređivača igara i   klađenja

10 Cijene poštanske usluge brzojava utvrđene su od strane davatelja brzojavnih usluga

11 Naplata naknade za međubankarsku obradu računa izdanih od 3. strana (koji nisu izdani od strane HT d.d.) 

4.5. VoLTE (Voice over LTE)

VoLTE (Voice over LTE) je usluga koja omogućava prijenos govora preko LTE (Long Term Evolution) pristupne tehnologije u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. Omogućena  je privatnim i poslovnim korisnicima HT-a.

bonbon korisnici s aktiviranom Opcijom VoLTE za korištenje Opcije VoLTE ne plaćaju dodatnu mjesečnu naknadu. Pozivi ostvareni putem Opcije VoLTE će se obračunavati i naplaćivati sukladno pravilima i uvjetima korištenja govornih usluga u tarifi uz koju je aktivirana Opcija VoLTE, te u ostalim opcijama za govorne usluge koje korisnici mogu imati aktivirane uz svoju tarifu. Podatkovni promet ostvaren korištenjem Opcije VoLTE neće se obračunavati.

VoWiFi (Voice over WiFi) je usluga koja omogućava ostvarivanje poziva preko bilo koje WiFi pristupne točke putem koje je moguće ostvariti pristup internetu. Tehnički preduvjet za aktivaciju i ispravno korištenje Opcije VoWiFi je posjedovanje odgovarajućeg mobilnog uređaja s odgovarajućim softverom.  

Korisnici s aktiviranom Opcijom VoWiFi za korištenje Opcije VoWiFi ne plaćaju dodatnu mjesečnu naknadu. Pozivi ostvareni putem Opcije VoWiFi će se obračunavati i naplaćivati sukladno pravilima i uvjetima korištenja govornih usluga u tarifi uz koju je aktivirana Opcija VoWiFi, te u ostalim opcijama za govorne usluge koje korisnici mogu imati aktivirane uz svoju tarifu. Podatkovni promet ostvaren korištenjem Opcije VoWiFi korisniku može biti obračunat sukladno cijenama i uvjetima pružatelja pristupa internetu putem kojeg je ostvaren WiFi pristup.

U promotivnom razdoblju od 16. srpnja 2018. godine do 16. siječnja 2020. godine pozive putem Opcije VoWiFi korisnici će moći ostvarivati i izvan Republike Hrvatske po cijenama kao da su u Republici Hrvatskoj, uz iznimku dolaznih poziva korisnika tarifnih modela bez mjesečne pretplate (korisnici na bonove) i bonbon pretplatnika kojima će se ti pozivi naplaćivati po cijenama za dolazne pozive u roamingu. Od 17. siječnja 2020. godine ponuda je trajna. 

4.6. Ponuda za kanal Odlazni poziv

Od 10.12.2020. godine uvodi se ponuda  dodatnih 1000 minuta za bonbon korisnike pretplate koji aktiviraju bonbon pakete za razgovore: Mali, Srednji ili Veliki paket. Ponuda je dostupna na zahtjev, a dodatne minute se dodjeljuju nakon aktivacije navedenih opcija i to od trenutka aktivacije ponude dok god korisnik ispunjava uvjet aktivacije navedenih mjesečnih opcija. Korisnik koji preskoči aktivaciju ponude jedan mjesec više neće moći koristiti ponudu. Neiskorištene dodatne minute se ne prenose u sljedeći mjesec.

4.7. Flat opcije u Moj bonbon aplikaciji

U određenim razdobljima korisnici će kroz aplikaciju „Moj bonbon“ povremeno imati mogućnost aktivacije neke od niže navedenih opcija. Ponuda vrijedi do opoziva iste.

Moj Dnevni Flat, koja omogućava neograničen Internet promet unutar 24 sata od trenutka aktivacije opcije
Moj Trodnevni Flat, koja omogućava neograničen Internet promet unutar 72 sata od trenutka aktivacije opcije
Moj Tjedni Flat, koja omogućava neograničen Internet promet unutar 7 dana od dana aktivacije

Opcije je moguće aktivirati bez dodatne naplate, a količina podatkovnog prometa u roamingu bez dodatne naknade iznosi 0 GB. Opcije nisu reaktivirajuće i traju 24h/72h/7 dana od aktivacije, rok aktivacije opcije nakon primljene obavijesti je također 24h/72h/7 dana. Imaju najveći prioritet potrošnje i moguće ih je kombinirati s ostalim opcijama. Opciju je moguće koristiti u roamingu uz naplatu od 0,002 EUR po MB, no ona tada ima zadnji prioritet potrošnje. 

4.8. Ponuda kombinacije

Svi koji su postali bonbon korisnici od 21.06.2021 i ostvarili ponudu kombinacija, od 28.9.2023. cijene s PDV-om su: Velika kombinacija 8,19 EUR/61,71 kn, Jako velika kombinacija 11,19 EUR/84,31 kn, Jako jako velika kombinacija 14,19EUR/106,91 kn. Korisnik može koristiti pogodnost najviše 24 mjeseca od aktivacije pogodnosti ili do promjene usluge, odnosno isključenja.

4.9 Promo ponuda Kombinacija

Od 15. travnja 2022. do 28.9.2023. putem Iskon kanala teleprodaje za bonbon korisnike pretplate (nove i stare), prilikom prodaje opcija Kombinacija svim korisnicima bit će omogućena pogodnost u vidu povoljnije cijene bonbon paketa kombinacija, odnosno 7,30 EUR / 55,00 kn s PDV za Veliku kombinaciju, 9,29 EUR / 70,00 kn s PDV za Jako veliku kombinaciju te 13,27 EUR / 100,00 kn s PDV za Jako jako veliku kombinaciju. Korisnik može koristiti pogodnost najviše 24 mjeseca od aktivacije pogodnosti ili do promjene usluge, odnosno isključenja. 

Od 28.9.2023. za korisnike koji su ostvarili ponudu kombinacija, cijene sa pdv-om su: Velika kombinacija 8,19 EUR/61,71 kn, Jako velika kombinacija 11,19 EUR/84,31 kn, Jako jako velika kombinacija 14,19EUR/106,91 kn.

5.1. Promo ponuda Kombinacija

Putem svih HT i Iskon prodajnih kanala za nove bonbon korisnike pretplate bit će omogućena pogodnost u vidu povoljnije cijene bonbon paketa kombinacija, odnosno 9,95 EUR / 75,00 kn s PDV za Veliku kombinaciju, 11,95 EUR / 90,00 kn s PDV za Jako veliku kombinaciju te 15,93 EUR / 120,00 kn s PDV za Jako jako veliku kombinaciju. Korisnik može koristiti pogodnost najviše 24 mjeseca od aktivacije pogodnosti ili do promjene usluge, odnosno isključenja. 

Od 28.9.2023. za korisnike koji su ostvarili ponudu kombinacija, cijene sa pdv-om su: Velika kombinacija 10,85 EUR/81,75 kn, Jako velika kombinacija 13,85 EUR/104,35 kn, Jako jako velika kombinacija 16,85 EUR/126,96 kn.

5.2. Mjesečna opcija „Pričaj for FREE do 2020.“ i „SMS-aj for FREE do 2020.“

Cijena mjesečne opcije 1000 bonbon minuta i SMS-ova je 1,33 EUR / 10,02 HRK sa PDV-om (1,06 EUR / 7,99 HRK bez PDV-a) i uključuje 1000 minuta za razgovore sa bonbon korisnicima i 1000 SMS-ova prema bonbon korisnicima. Opcija vrijedi 30 dana od dana aktivacije, vrijedi do 31. ožujka 2024. 

5.3. Mjesečna opcija „Pričaj for FREE do 2020.“ i „SMS-aj for FREE do 2020.“

Svim bonbon korisnicima koji imaju aktivnu promociju „Pričaj for FREE do 2020.“ i „SMS-aj for FREE do 2020.“ ista je produljena do 31.03.2024.

Posljednja izmjena: 19.02.2024.

bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
Dođi u bonbon

Dođi u bonbon sa svojim brojem!

Žari i pali uz 11 GB u Jako velikom internetu za 11,50 EUR