Cjenik pretplata

Cjenik paketa

1.1 Cijene mjesečnih paketa do 27.5.2024.

Internet

Naknada sa PDV-om (bez PDV-a)

Iznos paketa

Super veliki internet

13,26 EUR / 99,91 HRK (10,62 EUR / 80,02 HRK)

30 GB

Jako veliki internet

10,61 EUR / 79,94 HRK (8,49 EUR / 64,04 HRK)

10 GB

Veliki internet

7,96 EUR / 60,00 HRK(6,37 EUR / 47,99 HRK)

7 GB

Srednji internet

6,64 EUR / 50,03 HRK (5,31 EUR / 40,01 HRK)

5 GB

Mali internet

3,98 EUR / 30,00 HRK (3,18 EUR / 23,96 HRK)

2 GB

Razgovori   

Naknada sa PDV-om (bez PDV-a)

Iznos paketa

Veliki razgovori

7,96 EUR / 60,00 HRK(6,37 EUR / 47,99 HRK)

3500 min prema svim mrežama

Srednji razgovori

5,96 EUR / 44,91 HRK (4,77 EUR / 36,01 HRK)

1000 min prema svim mrežama

Mali razgovori

3,98 EUR / 30,00 HRK (3,18 EUR / 23,96 HRK)

450 min prema svim mrežama

Ostalo    

Naknada sa PDV-om (bez PDV-a)

Iznos paketa

Mali SMS

3,98 EUR / 30,00 HRK (3,18 EUR / 23,96 HRK)

400 SMS-a prema svim mrežama

Max

5,31 EUR / 40,01 HRK (4,25 EUR / 32,02 HRK)

Max

Deezer

4,65 EUR / 35,04 HRK (3,72 EUR / 28,03 HRK)

Deezer

Kombinacija

Velika kombinacija

Jako velika kombinacija

Jako jako velika kombinacija

Mjesečna naknada

sa PDV-om (bez PDV-a)

12,61 EUR / 95,01 HRK (10,09 EUR / 76,02 HRK)

14,60 EUR / 110,00 HRK (11,68 EUR / 88,00 HRK)

18,58 EUR / 139,99 HRK(14,86 EUR / 111,96 HRK)

Razgovori

3500 minuta prema svim mrežama  

3500 minuta prema svim mrežama  

3500 minuta prema svim mrežama  

SMS

400 SMS-a prema svim mrežama

400 SMS-a prema svim mrežama

400 SMS-a prema svim mrežama

Internet

7 GB

30 GB

50 GB

1.1.2. Izmjene u mjesečnim paketima od 27.5.2024.

NA PRETPLATU 

 INTERNET

do 27.5.2024.

od 27.5.2024.

Mali internet

3 GB - 4,50 EUR/mj.

 6 GB - 4,00 EUR/mj.

Srednji internet

6 GB - 7,50 EUR/mj.

 9 GB - 7,00 EUR/mj.

Veliki internet

8 GB - 8,50 EUR/mj.

 11 GB - 8,00 EUR/mj.

Jako veliki internet

11 GB - 11,50 EUR/mj.

 14 GB - 11,00 EUR/mj.

Super veliki internet

35 GB - 13,50 EUR/mj.

 38 GB - 13,00 EUR/mj.

 RAZGOVORI

do 27.5.2024.

od 27.5.2024.

Mali razgovori           

550 min - 4,50 EUR/mj.

550 min - 4,00 EUR/mj.

Srednji razgovori 

1300 min - 6,50 EUR/mj.

 1300 min - 6,00 EUR/mj.

Veliki razgovori

4000 min - 8,50 EUR/mj.

4000 min - 8,00 EUR/mj.

 SMS

do 27.5.2024.

do 27.5.2024.

Mali SMS                            

500 SMS - 2,50 EUR/mj.

 500 SMS - 0,00 EUR/mj.

KOMBINACIJE

do 27.5.2024.

od 27.5.2024.

Velika kombinacija

4000 min, 500 SMS, 14 GB – 13,50 EUR/mj.

4000 min, 500 SMS, 17 GB – 13,50 EUR/mj.

Jako velika kombinacija

4000 min, 500 SMS, 35 GB – 16,50 EUR/mj.

4000 min, 500 SMS, 38 GB – 16,50 EUR/mj.

Jako jako velika kombinacija

4000 min, 500 SMS, 65 GB – 19,50 EUR/mj.

4000 min, 500 SMS, 68 GB – 19,50 EUR/mj.

Od 27.5. ukida se popust od 2,50 EUR na svaki idući paket koji se mogao aktivirati uz svaku aktivaciju ili reaktivaciju paketa u periodu od 48 sati. 

Od 27.5. SMS paket je dostupan po cijeni od 0,00 EUR. Po svakoj aktivaciji mjesečnog paketa Razgovori ili Internet, SMS paket se može aktivirati do dva puta bez dodatne naknade.

Pravila za prenošenje neiskorištenih jedinica se primjenjuju na isti način s ažuriranim jedinicama.

Ostale funkcionalnosti se ne mijenjaju.

  • Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.
  • Obračunska jedinica za razgovore je 1+1 sekunda.
  • Obračunska jedinica za Internet je 10 kB.

  Od 01.04.2019. ukidamo naknadu za pristup mobilnoj mreži što znači da se na tvom računu više neće naplaćivati ta stavka od 1,33 EUR / 10,02 HRK sa PDV-om (1,06 EUR / 7,99 HRK bez PDV-a).

   
  1.2. Cijene nakon potrošenog mjesečnog paketa do 28.9.:

   Internet

   

  S PDV-OM (1MB)

  BEZ PDV-A (1MB)

  Super veliki internet

  0,001 EUR / 0,01 HRK

  0,0008 EUR / 0,008 HRK

  Jako jako veliki internet

  0,001 EUR / 0,01 HRK

  0,0008 EUR / 0,008 HRK

  Jako veliki internet

  0,001 EUR / 0,01 HRK

  0,0008 EUR / 0,008 HRK

  Veliki internet

  0,001 EUR / 0,01 HRK

  0,0008 EUR / 0,008 HRK

  Srednji internet

  0,001 EUR / 0,01 HRK

  0,0008 EUR / 0,008 HRK

  Mali internet

  0,002 EUR /0,02 HRK

  0,0016 EUR / 0,016 HRK

   Razgovori i SMS

   

  S PDV-OM (1 min)

  BEZ PDV-A (1 min)

  Veliki razgovori

  0,002 EUR /0,02 HRK

  0,0016 EUR / 0,016 HRK

  Srednji razgovori

  0,008 EUR / 0,06 HRK

  0,006 EUR / 0,05 HRK

  Mali razgovori

  0,009 EUR / 0,07 HRK

  0,0072 EUR / 0,056 HRK

  SMS

  0,009 EUR / 0,07 HRK (1 SMS)

  0,0072 EUR / 0,056 HRK

   

  Kombinacija

  Velika kombinacija

  Jako velika kombinacija

  Jako jako velika kombinacija

  Razgovori (minuta)

  0,002 EUR / 0,02 HRK (0,0016 EUR / 0,016 HRK) - prema svim mrežama

  0,002 EUR / 0,02 HRK (0,0016 EUR / 0,016 HRK) - prema svim mrežama

  0,002 EUR / 0,02 HRK (0,0016 EUR / 0,016 HRK) - prema svim mrežama

  SMS (1 SMS)

  0,009 EUR / 0,07 HRK (0,0072 EUR / 0,056 HRK)

  0,009 EUR / 0,07 HRK (0,0072 EUR / 0,056 HRK)

  0,009 EUR / 0,07 HRK (0,0072 EUR / 0,056 HRK)

  Internet (1 MB)

  0,001 EUR / 0,01 HRK (0,0008 EUR / 0,008 HRK)

  0,001 EUR / 0,01 HRK (0,0008 EUR / 0,008 HRK)

  0,001 EUR / 0,01 HRK (0,0008 EUR / 0,008 HRK)

   
  1.2.1. Gašenje funkcionalnosti „alternative tariff“ - posebne cijene nakon iskorištenog paketa za korisnike bonbon pretplate

  Od 28. rujna 2023. više neće biti dostupna mogućnost korištenja jedinica izvan paketa po cijeni u paketu. Korisnici će istekom paketa / potrošnjom svih jedinica u paketu nastaviti potrošnju po cijeni osnovne tarife (sukladno cjeniku) ili kupovinom dodatnog paketa.

  Od 16.12.2020. dostupna je ponuda na zahtjev korisnika kojom može ostvarivati dodatni podatkovni promet u postojećim opcijama Veliki internet (dodatnih 0,5 GB), Jako veliki internet (dodatnih 1 GB), Velika Kombinacija (dodatnih 0,5 GB), Jako Velika Kombinacija (dodatnih 1 GB), Jako Jako Velika kombinacija (dodatnih 5 GB) te su dostupne svim korisnicima bonbon pretplate, neovisno o tome koristi li korisnik istovremeno i neku drugu uslugu HT-a ili ne. Navedenu ponudu se može koristiti od trenutka aktivacije ponude.

  Posljednja izmjena: 17.06.2024.

  bonbon je bonbon bonbon je bonbon
  bonbon je bonbon bonbon je bonbon
  bonbon je bonbon bonbon je bonbon
  bonbon je bonbon bonbon je bonbon
  bonbon je bonbon bonbon je bonbon
  bonbon je bonbon bonbon je bonbon
  bonbon je bonbon bonbon je bonbon
  bonbon je bonbon bonbon je bonbon
  Dođi u bonbon

  Dođi u bonbon sa svojim brojem!

  Žari i pali uz 14 GB u Jako velikom internetu za 11 EUR