Cjenik na bonove

1.1 Cijene mjesečnih paketa

PaketMaliSrednjiVelikiJako veliki
Naknada 20 (16,00) 35 (28,00) 45 (36,00) - (-)
Razgovori 100 minuta prema svim mrežama 350 minuta prema svim mrežama 1250 minuta prema drugim mrežama
1250 minuta prema bonbon korisnicima
- (-)
Naknada 20 (16,00) 35 (28,00) 45 (36,00) - (-)
SMS i zabava 500 SMS-a prema svim mrežama Deezer + 1GB HBO + 2GB - (-)
Naknada 20 (16,00) 35 (28,00) 45 (36,00) 60 (48,00)
Internet 750 MB 2 GB 4 GB 7 GB

Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.

Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 1 sekunda.
Obračunska jedinica za prijenos podataka je 10 kB.
Paketi vrijede 30 dana od dana aktivacije, uključujući dan aktivacije.
Svi bonbon korisnici (novi i postojeći) mogu prenositi svoje neiskorištene jedinice iz postojećeg paketa u novi paket iste veličine i kategorije u slučaju automatske reaktivacije po isteku valjanosti paketa. Najveći iznos koji se može prenijeti je puni iznos jedinica paketa koji se reaktivira što znači da tvoje neiskorištene jedinice ne bacaš u smeće, već ih i dalje imaš na raspolaganju pa možeš još više pričati, SMS-ati ili surfati. Jer si to i platio.

1.2 Cijene tjednih paketa

Tjedni paket 
Naknada 20 (16,00)
Razgovori 250 minuta prema svim mrežama
Naknada 20 (16,00)
Internet 2 GB
Naknada 70 (56, 00)
Internet Flat
Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 1 sekunda.
Obračunska jedinica za prijenos podataka je 10kB.

1.3 Mjesečna opcija "1000 bonbon minuta i SMS-ova"

Cijena mjesečne opcije 1000 bonbon minuta i SMS-ova je 10 (8,00) kn i uključuje 1000 minuta za razgovore sa bonbon korisnicima i 1000 SMS-ova prema bonbon korisnicima. Opcija vrijedi 30 dana od dana aktivacije.

1.4 Cijene bonbon internet tarifa

Cijene Dnevnog internet paketa
Dnevni internet paket 3 (2,40)
Uključeno u paket 300 MB
Cijene Velikog Dnevnog internet paketa
Dnevni internet paket 10 (8,00)
Uključeno u paket 5 GB
Cijene Jako velikog internet paketa
Jako veliki internet paket 60 (48,00)
Uključeno u paket 7 GB
Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.
Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.

1.5 Cijene gotovih kombinacija

KombinacijaVelika kombinacijaJako velika kombinacija
Mjesečna naknada 90,00 (72,00) 105,00 (84,00)
Razgovori 1250 minuta prema drugim mrežama
1250 minuta prema bonbon korisnicima
1250 minuta prema drugim mrežama
1250 minuta prema bonbon korisnicima
SMS 500 SMS-a prema svim mrežama 500 SMS-a prema svim mrežama
Internet 4 GB 7 GB
Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.

Gotove kombinacije vrijede 30 dana od dana aktivacije, uključujući dan aktivacije.

Obračunska jedinica za razgovore 1+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Internet: 10 kB.

Dođi u bonbon sa svojim brojem

Popuni web zahtjev i dođi sa svojim ljubljenim brojem u bonbon!

Postani bonbon pretplatnik

Ispuni zahtjev u par minuta i bonbon broj stiže ravno na tvoja vrata!