Cjenik na bonove

Cijene na bonove

1.1. Cijene mjesečnih paketa nove ponude
Internet paketiNaknadaIznos paketa
OMG 70 (56,00) 8 GB
VBD 50 (40,00) 5 GB
A3 40 (32,00) 3 GB
KIS 10 (8,00) 300 MB
DodaciNaknadaIznos paketa
TFW 50 (40,00) 2000 minuta prema svim mrežama
HBO GO 40 (32,00) HBO GO
TMTT 35 (28,00) 400 minuta prema svim mrežama
Deezer 35 (28,00) Deezer
TTYL 20 (16,00) 200 minuta prema svim mrežama
SMS 20 (16,00) 200 SMS-a prema svim mrežama
1.2. Cijene tjednih paketa nove ponude
Internet paketiNaknadaIznos paketa
FOMO 70 (56,00) Flat
FYI 20 (16,00) 2 GB
1.3. Cijene mjesečnih paketa
PaketMaliSrednjiVelikiJako veliki
Naknada 20 (16,00) 35 (28,00) 45 (36,00) - (-)
Razgovori 100 minuta prema svim mrežama 350 minuta prema svim mrežama 1250 minuta prema drugim mrežama
1250 minuta prema bonbon korisnicima
- (-)
Naknada 20 (16,00) 35 (28,00) 45 (36,00) - (-)
SMS i zabava 500 SMS-a prema svim mrežama Deezer + 1GB HBO + 2GB - (-)
Naknada 20 (16,00) 35 (28,00) 45 (36,00) 60 (48,00)
Internet 750 MB 2 GB 4 GB 7 GB
 • Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.
 • Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 1 sekunda.
 • Obračunska jedinica za prijenos podataka je 10 kB.
 • Paketi vrijede 30 dana od dana aktivacije, uključujući dan aktivacije.

Svi bonbon korisnici (novi i postojeći) mogu prenositi svoje neiskorištene jedinice iz postojećeg paketa u novi paket iste veličine i kategorije u slučaju automatske reaktivacije po isteku valjanosti paketa. Najveći iznos koji se može prenijeti je puni iznos jedinica paketa koji se reaktivira što znači da tvoje neiskorištene jedinice ne bacaš u smeće, već ih i dalje imaš na raspolaganju pa možeš još više pričati, SMS-ati ili surfati. Jer si to i platio.

1.4. Cijene tjednih paketa 
Tjedni paket 
Naknada 20 (16,00)
Razgovori 250 minuta prema svim mrežama
Naknada 20 (16,00)
Internet 2 GB
Naknada 70 (56, 00)
Internet Flat
   • Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 1 sekunda.
   • Obračunska jedinica za prijenos podataka je 10kB.


   1.5. Mjesečna opcija "1000 bonbon minuta i SMS-ova"

   Cijena mjesečne opcije 1000 bonbon minuta i SMS-ova je 10 (8,00) kn i uključuje 1000 minuta za razgovore sa bonbon korisnicima i 1000 SMS-ova prema bonbon korisnicima. Opcija vrijedi 30 dana od dana aktivacije.

   1.6 Cijene bonbon internet tarifa
   Cijene Dnevnog internet paketa
   Dnevni internet paket 3 (2,40)
   Uključeno u paket 300 MB
   Cijene Velikog Dnevnog internet paketa
   Dnevni internet paket 10 (8,00)
   Uključeno u paket 5 GB
   Cijene Jako velikog internet paketa
   Jako veliki internet paket 60 (48,00)
   Uključeno u paket 7 GB
   • Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.
   • Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.

   1.7. Cijene gotovih kombinacija
   KombinacijaVelika kombinacijaJako velika kombinacija
   Mjesečna naknada 90,00 (72,00) 105,00 (84,00)
   Razgovori 1250 minuta prema drugim mrežama
   1250 minuta prema bonbon korisnicima
   1250 minuta prema drugim mrežama
   1250 minuta prema bonbon korisnicima
   SMS 500 SMS-a prema svim mrežama 500 SMS-a prema svim mrežama
   Internet 4 GB 7 GB
   • Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.
   • Gotove kombinacije vrijede 30 dana od dana aktivacije, uključujući dan aktivacije.
   • Obračunska jedinica za razgovore 1+1 sekunda.
   • Obračunska jedinica za Internet: 10 kB.

   Posljednja izmjena: 18.09.2020.

   Budi bontovnik s razlogom
   Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
   Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
   Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
   Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
   Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
   Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
   Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
   Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
   Budi bontovnik s razlogom

   Dođi u bonbon sa svojim brojem!

   Žari i pali uz 8 + 8 GB u OMG paketu za 70kn.