Cjenik na bonove

1.1 Cijene mjesečnih paketa do 31.03.2019.

PaketMaliSrednjiVelikiJako veliki
Naknada 15 (12,00) 30 (24,00) 40 (32,00) -
Razgovori 80 minuta prema svim mrežama 300 minuta prema svim mrežama 1000 minuta prema drugim mrežama
1000 minuta prema bonbon korisnicima
-
Naknada 15 (12,00) 30 (24,00) 40 (32,00) -
SMS 200 SMS-a prema svim mrežama 1000 SMS-ova prema svim mrežama 2000 SMS-a prema svim mrežama -
Naknada 15 (12,00) 30 (24,00) 40 (32,00) 55 (44,00)
Internet 250 MB 1.6 GB 3 GB 6 GB
Naknada     40 (32,00) -
Multimedija     Deezer ili HBO GO -
Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 1 sekunda.
Obračunska jedinica za prijenos podataka je 10 kB.

Svi bonbon korisnici (novi i postojeći) mogu prenositi svoje neiskorištene jedinice iz postojećeg paketa u novi paket iste veličine i kategorije u slučaju automatske reaktivacije po isteku valjanosti paketa. Najveći iznos koji se može prenijeti je puni iznos jedinica paketa koji se reaktivira što znači da tvoje neiskorištene jedinice ne bacaš u smeće, već ih i dalje imaš na raspolaganju pa možeš još više pričati, SMS-ati ili surfati. Jer si to i platio.

1.2 Cijene mjesečnih paketa od 01.04.2019.

[INFO] Od 01.03.2019. na bonbon račun dobivaš puni iznos kupljenog bona. Npr. ako kupiš bon od 44 kune, na računu ćeš imati 44 kune jer ukidamo naknadu za pristup mobilnoj mreži.

PaketMaliSrednjiVelikiJako veliki
Naknada 20 (16,00) 35 (28,00) 45 (36,00) - (-)
Razgovori 100 minuta prema svim mrežama 350 minuta prema svim mrežama 1250 minuta prema drugim mrežama
1250 minuta prema bonbon korisnicima
- (-)
Naknada 20 (16,00) 35 (28,00) 45 (36,00) - (-)
SMS i zabava 500 SMS-a prema svim mrežama Deezer + 1GB HBO + 2GB - (-)
Naknada 20 (16,00) 35 (28,00) 45 (36,00) 60 (48,00)
Internet 750 MB 2 GB 4 GB 7 GB

Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.

Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 1 sekunda.
Obračunska jedinica za prijenos podataka je 10 kB.
Paketi vrijede 30 dana od dana aktivacije, uključujući dan aktivacije.
Korisnici koji su do 31.03.2019. koristili Mjesečni Srednji SMS i Mjesečni Veliki SMS paket od 01.04.2019. bit će automatski preseljeni na novi Mjesečni Mali paket.

Svi bonbon korisnici (novi i postojeći) mogu prenositi svoje neiskorištene jedinice iz postojećeg paketa u novi paket iste veličine i kategorije u slučaju automatske reaktivacije po isteku valjanosti paketa. Najveći iznos koji se može prenijeti je puni iznos jedinica paketa koji se reaktivira što znači da tvoje neiskorištene jedinice ne bacaš u smeće, već ih i dalje imaš na raspolaganju pa možeš još više pričati, SMS-ati ili surfati. Jer si to i platio.

1.3 Cijene tjednih paketa do 31.03.2019.

Tjedni paketMaliVeliki
Naknada 10 (8,00) -
Razgovori 200 minuta prema svim mrežama -
Naknada 10 (8,00) -
SMS 150 SMS-a prema svim mrežama -
Naknada 10 (8,00) 20 (16,00)
Internet 1 GB 3 GB
Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 1 sekunda.
Obračunska jedinica za prijenos podataka je 10kB. 

1.4 Cijene tjednih paketa od 01.04.2019.

Tjedni paket 
Naknada 20 (16,00)
Razgovori 250 minuta prema svim mrežama
Naknada 20 (16,00)
Internet 2 GB
Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 1 sekunda.
Obračunska jedinica za prijenos podataka je 10kB.

Korisnici koji su do 31.03.2019. koristili Tjedni Veliki i Mali internet paket od 01.04.2019. bit će automatski preseljeni na novi Tjedni Internet paket.

Korisnici koji su do 31.03.2019. koristili Tjedni Mali SMS paket od 01.04.2019. više neće imati navedeni paket na raspolaganju za aktivaciju/reaktivaciju.

1.5 Mjesečna opcija "1000 bonbon minuta i SMS-ova"

Cijena mjesečne opcije 1000 bonbon minuta i SMS-ova je 10 (8,00) kn i uključuje 1000 minuta za razgovore sa bonbon korisnicima i 1000 SMS-ova prema bonbon korisnicima. Opcija vrijedi 30 dana od dana aktivacije.

1.6 Cijene bonbon internet tarifa do 31.03.2019.

Cijene Dnevnog internet paketa
Dnevni internet paket 3 (2,40)
Uključeno u paket 300 MB
Cijene Velikog Dnevnog internet paketa
Dnevni internet paket 10 (8,00)
Uključeno u paket 5 GB
Cijene Jako velikog internet paketa
Jako veliki internet paket 55 (44,00)
Uključeno u paket 6 GB
Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.
Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.

1.7 Cijene bonbon internet tarifa od 01.04.2019.

Cijene Dnevnog internet paketa
Dnevni internet paket 3 (2,40)
Uključeno u paket 300 MB
Cijene Velikog Dnevnog internet paketa
Dnevni internet paket 10 (8,00)
Uključeno u paket 5 GB
Cijene Jako velikog internet paketa
Jako veliki internet paket 60 (48,00)
Uključeno u paket 7 GB
Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.
Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.

1.8 Cijene gotovih kombinacija do 31.03.2019.

KombinacijaS velikim internetomS velikim razgovorimaS jako velikim internetom
Mjesečna naknada 75,00 (60,00) 75,00 (60,00) 90,00 (72,00)
Razgovori 300 minuta prema svim mrežama 1000 minuta prema bonbon korisnicima
1000 minuta prema ostalim mrežama
1000 minuta prema bonbon korisnicima
1000 minuta prema ostalim mrežama
SMS 200 SMS-a prema svim mrežama 200 SMS-a prema svim mrežama 2000 SMS-a prema svim mrežama
Internet 3 GB 1,6 GB 6 GB
Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Obračunska jedinica za razgovore 1+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Internet: 10 kB.

1.9 Cijene gotovih kombinacija od 01.04.2019.

KombinacijaVelika kombinacijaJako velika kombinacija
Mjesečna naknada 90,00 (72,00) 105,00 (84,00)
Razgovori 1250 minuta prema drugim mrežama
1250 minuta prema bonbon korisnicima
1250 minuta prema drugim mrežama
1250 minuta prema bonbon korisnicima
SMS 500 SMS-a prema svim mrežama 500 SMS-a prema svim mrežama
Internet 4 GB 7 GB
Cijene su izražene u kunama. Cijene u zagradama su bez PDV-a.

Gotove kombinacije vrijede 30 dana od dana aktivacije, uključujući dan aktivacije.

Obračunska jedinica za razgovore 1+1 sekunda.
Obračunska jedinica za Internet: 10 kB.

Korisnici koji su do 31.03.2019. koristili Kombinaciju s velikim internetom i velikim razgovorima od 01.04.2019. bit će automatski preseljeni na Veliku kombinaciju. Korisnici koji su do 31.03.2019. koristili Kombinaciju s jako velikim internetom od 01.04.2019. bit će automatski preseljeni na Jako veliku kombinaciju.

Dođi u bonbon sa svojim brojem

Popuni web zahtjev i dođi sa svojim ljubljenim brojem u bonbon!

Postani bonbon pretplatnik

Ispuni zahtjev u par minuta i bonbon broj stiže ravno na tvoja vrata!

Free SIM

Saznaj više