Cjenik na bonove

Cijene na bonove

1.1 Cijene mjesečnih paketa 

Internet

Naknada

Iznos paketa

 Jako jako veliki internet

90 (72,00)

12 GB

Jako veliki internet

70 (56,00)

9 GB

Veliki internet

50 (40,00)

6 GB

Srednji internet

40 (32,00)

4 GB

Mali internet

20 (16,00)

1 GB

Najmanji internet

10 (8,00)

300 MB

Razgovori   

Naknada

Iznos paketa

Veliki razgovori

50 (40,00)

2400 min prema svim mrežama

Srednji razgovori

35 (28,00)

600 min prema svim mrežama

Mali razgovori

20 (16,00)

300 min prema svim mrežama

Ostalo    

Naknada

Iznos paketa

Mali SMS*

20 (16,00)

300 SMS-a prema svim mrežama

HBO GO

40 (32,00)

HBO GO

Deezer

35 (28,00)

Deezer

Opcije bez potrošnje interneta*

Naknada

Iznos paketa

WhatsApp

9 (7,20)

Opcija bez potrošnje interneta

Snapchat

9 (7,20)

Opcija bez potrošnje interneta

Facebook i Messenger 

49,00 (39,20)

Opcija bez potrošnje interneta

HBO GO

49,00 (39,20)

Opcija bez potrošnje interneta

Netflix

49,00 (39,20)

Opcija bez potrošnje interneta

Pickbox NOW

49,00 (39,20)

Opcija bez potrošnje interneta

MAXtv2go

49,00 (39,20)

Opcija bez potrošnje interneta

Instagram

49,00 (39,20)

Opcija bez potrošnje interneta

YouTube

49,00 (39,20)

Opcija bez potrošnje interneta

Deezer

49,00 (39,20)

Opcija bez potrošnje interneta

TikTok**

49,00 (39,20)

Opcija bez potrošnje interneta

*Kako bi sa sigurnošću koristili navedene aplikacije bez potrošnje interneta, na Apple uređajima potrebno je isključiti opciju 'Private Relay'.

**Dostupno u ponudi od 22.11.2021.

Kombinacija

Velika kombinacija

Jako velika kombinacija

Mjesečna naknada

95,00 (76,00)

110,00 (88,00)

Razgovori

2400 minuta prema svim mrežama  

2400 minuta prema svim mrežama  

SMS

300 SMS-a prema svim mrežama

300 SMS-a prema svim mrežama

Internet

6 GB

12 GB

*Korisnici ponude SMS paketa (ponuda do 25.6.2020.) dostupne za aktivaciju do 1.6. koji migriraju na paket Mali SMS ostvarit će dodatnih 200 SMS poruka u paketu 12 mjeseci od aktivacije novog paketa.

1.2 Cijene tjednih paketa 
Internet paketiNaknadaIznos paketa
Tjedni flat 70 (56,00) Flat
Mali tjedni internet 20 (16,00) 2 GB

Svi bonbon korisnici (novi i postojeći) mogu prenositi svoje neiskorištene jedinice iz postojećeg paketa u novi paket iste veličine i kategorije u slučaju automatske reaktivacije po isteku valjanosti paketa. Najveći iznos koji se može prenijeti je puni iznos jedinica paketa koji se reaktivira što znači da tvoje neiskorištene jedinice ne bacaš u smeće, već ih i dalje imaš na raspolaganju pa možeš još više pričati, SMS-ati ili surfati. Jer si to i platio.

Od 16.12.2020. dostupna je ponuda na zahtjev korisnika kojom može ostvarivati dodatni podatkovni promet u postojećim opcijama Veliki internet (dodatnih 0,5 GB), Jako veliki internet (dodatnih 1 GB), Velika Kombinacija (dodatnih 0,5 GB), Jako Velika Kombinacija (dodatnih 1 GB) te su dostupne svim korisnicima bonbon tarife na bonove, neovisno o tome koristi li korisnik istovremeno i neku drugu uslugu HT-a ili ne. Navedenu ponudu se može koristiti od trenutka aktivacije ponude dok god je ispunjen uvjet minimalne mjesečne nadoplate u iznosu 60 kn.

1.3 Mjesečna opcija "1000 bonbon minuta i SMS-ova"

Cijena mjesečne opcije 1000 bonbon minuta i SMS-ova je 10 (8,00) kn i uključuje 1000 minuta za razgovore sa bonbon korisnicima i 1000 SMS-ova prema bonbon korisnicima. Opcija vrijedi 30 dana od dana aktivacije.

1.4 Cijene bonbon internet tarifa
Cijene Dnevnog internet paketa
Dnevni internet paket 3 (2,40)
Uključeno u paket 300 MB
Cijene Velikog Dnevnog internet paketa
Dnevni internet paket 10 (8,00)
Uključeno u paket 5 GB
Cijene Jako velikog internet paketa
Jako veliki internet paket 60 (48,00)
Uključeno u paket 7 GB
  • Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.
  • Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.

 
 

Posljednja izmjena: 22.11.2021.

bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
Dođi u bonbon

Dođi u bonbon sa svojim brojem!