Cjenik na bonove

4.1 Promotivna ponuda "bonbon start paket s tri uključena srednja paketa"

U razdoblju od 27. travnja 2018. do 30. travnja 2019. godine u prodaji je dostupan bonbon start paket s tri pred-uključena srednja paketa. Na ponudu imaju pravo novi korisnici na bonove koji kupe i aktiviraju poseban start paket s uključena tri srednja paketa koji je dostupan u ponudama pojedinih partnera. Korisnik unutar 24 sata nakon odabira broja dobiva SMS obavijest da ima pravo na 3 aktivacije srednjeg paketa po izboru. Nakon primanja SMS obavijesti korisniku je dodijeljena mogućnost aktivacije srednjeg paketa za priču, SMS-anje ili surfanje za 0 kn jednom u kalendarskom mjesecu. Ako korisnik preskoči aktivaciju pred-uključenog paketa u jednom mjesecu, moći će iskoristiti aktivaciju idući mjesec ili u bilo kojem mjesecu do 31. srpnja 2019. godine tako da nema brige da će paket propasti. U slučaju automatske reaktivacije srednjeg paketa u idućem mjesecu, paket će se reaktivirati za 0 kn osim ako korisnik u tom mjesecu već nije iskoristio aktivaciju pred-uključenog srednjeg paketa.

4.2 Promotivna ponuda "Multimedija"

Za bonbon korisnike uvodi se i promotivna ponuda od 8.11.2018. do 01.06.2019. u kojoj ostvaruju povoljniju cijenu mjesečne naknade opcije Deezer i opcije HBO GO ako aktiviraju neku od opcija:

Velika kombinacija

Jako velika kombinacija

Jako jako velika kombinacija

Korisnik koji aktivira neku od navedenih opcija platit će prvu sljedeću mjesečnu naknadu opcije Deezer, odnosno, opcije HBO GO 30,00 kn. 

4.3 Ostale ponude

Korisnici koji koriste bonbon usluge godinu dana od obavljenog prvog poziva, odnosno aktivacije bonbon usluge ostvaruju pravo na aktivaciju jednog promotivnog paketa bez dodatne naknade ili uvjeta nadoplate, iz kategorije mali razgovori, mali SMS i mali Internet iz postojeće bonbon ponude. Dodjela mogućnosti aktivacije promotivnog paketa će se izvršiti na svaku punu godinu korištenja usluge u mjesecu aktivacije broja. Korisnika ćemo kontaktirati kada stekne pravo, ne nužno na točan dan prvog poziva/aktivacije bonbon usluge. Pravo na navedenu pogodnost ostvaruju i bonbon prepaid korisnici koji nisu ostvarili trošak u zadnja dva mjeseca korištenja usluge. Nakon dodijeljene mogućnosti aktivacije promotivnog paketa korisnik istu može aktivirati u roku od 7 dana. Trajanje ponude je od 02.srpnja 2018.godine do 30.lipnja 2019. godine.

Korisnici koji u mjesecu prije tekućeg mjeseca nisu ostvarili trošak, ili su ostvarili trošak dva mjeseca prije tekućeg mjeseca, a nisu koristili pakete iz bonbon ponude, nakon što nadoplate svoj prepaid bonbon račun bonom od 20 ili 40 kuna ostvaruju pravo na aktivaciju jednog od sljedećih paketa po vlastitom izboru po cijeni nižoj za 50% u odnosu na standardnu cijenu paketa: Mali razgovori, Srednji razgovori, Veliki razgovori, Mali SMS, Srednji SMS, Veliki SMS, Mali Internet, Srednji Internet, Veliki Internet, Jako veliki Internet. Nakon dodijeljene mogućnosti aktivacije promotivnog paketa, korisnici koji u roku od 7 dana od dodjele promocije nadoplate bonbon račun odgovarajućim iznosom bona uključenim u promociju, imaju mogućnost u roku od 31 dana aktivirati jedan paket po promotivnoj cijeni. Trajanje ponude je od 02.srpnja 2018.godine do 30.lipnja 2019. godine.

Dođi u bonbon sa svojim brojem

Popuni web zahtjev i dođi sa svojim ljubljenim brojem u bonbon!

Postani bonbon pretplatnik

Ispuni zahtjev u par minuta i bonbon broj stiže ravno na tvoja vrata!