Cjenik na bonove

Promotivne ponude

4.1. Pričaj for FREE
  1. Svi novi bonbon korisnici koji su aktivirali svoj bonbon broj i nadoplatili račun bonom od najmanje 40 kn u razdoblju od 1. listopada 2011. do 31. siječnja 2012. godine, stekli su pravo na pogodnost Pričaj for FREE do 2020. koja uključuje 1000 minuta razgovora sa bonbon korisnicima u svakom mjesecu u kojem nadoplate račun bonom od najmanje 40 kn. Od 1. listopada 2020, uvjet za dobivanje pogodnosti je bon od 25 kn, odnosno od 1.3.2023. s bonom od 4 EUR. Promocija je produljena do 31. ožujka 2025. godine. 

  2. Svi bonbon korisnici koji su u periodu od 17. siječnja do 30. rujna 2011. prenijeli svoj broj u bonbon, ostvarili su pravo na pogodnost Pričaj for FREE do 2020. koja uključuje 1000 minuta razgovora sa bonbon korisnicima u svakom mjesecu u kojem nadoplate račun bonom od najmanje 40 kn. Od 1. listopada 2020, uvjet za dobivanje pogodnosti je bon od 25 kn, odnosno od 1.3.2023. s bonom od 4 EUR. Promocija je produljena do 31. ožujka 2025. godine. 

  3. Svi korisnici koji su u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2010. ušli u promociju Pričaj for FREE do 2020. dobit će 1000 minuta za razgovore sa bonbon korisnicima u svakom mjesecu u kojem nadoplate račun bonom od minimalno 40 kn. Od 1. listopada 2020, uvjet za dobivanje pogodnosti je bon od 25 kn, odnosno od 1.3.2023. s bonom od 4 EUR. 1000 minuta korisnik može dobiti samo jednom u mjesecu, nakon prve nadoplate bonom od najmanje 40 kn. Minute postaju aktivne kad korisnik primi SMS obavijest o tome, a koja stiže u roku od 24 sata. Minute traju 31 dan od dana nadoplate. Da bi korisnik mogao koristiti svoje minute for free, treba imati barem 1 cent na računu. Nakon potrošenih 1000 minuta pozivi prema bonbon brojevima naplaćivat će se po standardnoj cijeni. Promocija je produljena do 31. ožujka 2025. godine. 

4.2.Flat opcije u Moj bonbon aplikaciji

U određenim razdobljima korisnici će kroz aplikaciju „Moj bonbon“ povremeno imati mogućnost aktivacije neke od niže navedenih opcija. Ponuda vrijedi do opoziva iste.

Moj Dnevni Flat, koja omogućava neograničen Internet promet unutar 24 sata od trenutka aktivacije opcije
Moj Trodnevni Flat, koja omogućava neograničen Internet promet unutar 72 sata od trenutka aktivacije opcije
Moj Tjedni Flat, koja omogućava neograničen Internet promet unutar 7 dana od dana aktivacije

Opcije je moguće aktivirati bez dodatne naplate, a količina podatkovnog prometa u roamingu bez dodatne naknade iznosi 0 GB. Opcije nisu reaktivirajuće i traju 24h/72h/7 dana od aktivacije, rok aktivacije opcije nakon primljene obavijesti je također 24h/72h/7 dana. Imaju najveći prioritet potrošnje i moguće ih  je kombinirati s ostalim opcijama. Opciju je moguće koristiti u roamingu uz naplatu od 0,002 EUR po MB, no ona tada ima zadnji prioritet potrošnje. 

4.3. Dodatan internet promet

Svi novi korisnici bonbon-a na bonove će od 21.6. 2021. ostvariti dodatnih 1 GB na računu. Dodatni promet traje 30 dana od dodjele. Promet se dodjeljuje unutar 24 sata od obavljenog prvog poziva (aktivacije SIM kartice) o čemu je korisnik obaviješten SMS-om. Obračunska jedinica za podatkovni promet je 10kb. 

4.4. 20x više MB sa svakom nadoplatom putem bonbon aplikacije

Od 19.05.2022. do 30.06.2022. uvodi se ponuda za sve bonbon prepaid korisnike u kojoj uz svaku nadoplatu bona putem moj bonbon aplikacije korisnici ostvaraju pravo na 20x više MB od iznosa bona, umjesto dosadašnjih 10x. Od 1.7. ponuda postaje trajna.

4.5. Pomotivna za sve članove INA Loyalty programa

Promotivna ponuda obuhvaća sve članove INA Loyalty programa i bit će dostupna isključivo na prodajnim mjestima INE (INA-Industrija nafte d.d.), a sastoji se od bonbon SIM kartice s jednokratnih 6 GB dobrodošlice i idućih šest mjeseci dodatna 2 GB mjesečno uz aktivaciju bilo kojeg mjesečnog bonbon Internet paketa. Promotivna ponuda trajat će do rasprodaje pripremljenih zaliha SIM kartica. Navedeni proizvodi i usluge (SIM kartice i bonbon Internet paketi) bit će obračunati sukladno važećem Cjeniku.

4.6. bonbon Internet SIM za INA Loyalty korisnike

Korisnici INA Loyalty aplikacije moći će putem kanala prodaje partnera INA-Industrija nafte d.d. (dalje: INA) kupiti bonbon Internet SIM karticu s uključenih 50 GB internetskog prometa po cijeni od 11,95 EUR, s trajanjem od 30 dana. Aktivacijom SIM kartice, korisniku se automatski aktivira Internet paket od 50 GB, koji korisnik može reaktivirati. U slučaju da se opcija ne reaktivira zbog manjka sredstava na računu ili zbog odabira deaktivacije opcije, korisnik će dobiti SMS u kojem se navodi da je rok surfanja istekao i da se od tog trenutka surfanje naplaćuje sukladno važećem Cjeniku te mu se nudi nova aktivacija istog ili drugog paketa po izboru. Pravila automatske aktivacije opcije nakon nadoplate vrijede i za ovu opciju. Korisniku su dostupni i ostali paketi bonbon Internet tarife. Ponuda će biti dostupna na svim prodajnim mjestima INE do isteka zaliha.

4.7. 1+1 bonbon SIM kartica

Od 1. listopada 2023., na svim prodajnim mjestima bonbon kreće s prodajom 1+1 bonbon SIM kartice. U paketu će se uz jednu regularnu SIM karticu nalaziti i dodatna promotivna SIM kartica. U ponudi će biti 20.000 paketa koji će se prodavati do isteka zaliha. Kupac će kupovati paket po postojećoj cijeni regularnog proizvoda utvrđenoj u cjeniku, a dodatna je promotivna SIM kartica uključena u cijenu paketa te se za nju ne plaća dodatna naknada.

4.8. 20 GB welcome 

Umjesto postojećih 2 GB dobrodošlice na SIM kartici, svi novi korisnici bonbon bonova u promotivnom razdoblju od 29. ožujka 2024. do 7. svibnja 2024. dobivaju 30 GB dobrodošlice.

Na postojeći 2 GB welcome dodaje se još 28 GB kako bi korisnik ukupno imao 30 GB koji se dodjeljuju po aktivaciji SIM kartice.

4.9. Double GB 12 mjeseci

Svi novi korisnici bonova unutar promotivnog razdoblja od 12. veljače 2024. do 31. ožujka 2024. ostvaruju pravo na dupli iznos bilo kojeg paketa bonbon bonova za istu cijenu, trajanje pogodnosti 12 mjeseci od prve aktivacije. Ponuda se odnosi na sve mjesečne pakete i kombinacije. Ponuda je produžena do 7. svibnja 2024.

Posljednja izmjena: 16.04.2024.

bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
Dođi u bonbon

Dođi u bonbon sa svojim brojem!

Žari i pali uz 11 GB u Jako velikom internetu za 11,50 EUR