Cjenik na bonove

Promotivne ponude

4.1. 1000 bonbon minuta i SMS-ova do 2020.

Od 1.10.2020. za bonbon korisnike bonova ponuda “1000 bonbon minuta i SMS-ova do 2020.” te ponuda „1000 bonbon minuta i SMS-ova za 1 kn“ mijenja se na način da će uvjet nadoplate, sukladno uvedenim novim denominacijama, biti bon od 25,00 kuna, umjesto dosadašnjih 30,00 kuna. Ponuda je produljena do 31. prosinca 2021. godine.

4.2.Flat opcije u Moj bonbon aplikaciji

U određenim razdobljima u periodu od 31. listopada 2019. godine do 31. ožujka 2021. godine korisnici će kroz aplikaciju „Moj bonbon“ povremeno imati mogućnost aktivacije neke od niže navedenih opcija. Ponuda je produžena do 30. rujna 2021.

Moj Dnevni Flat, koja omogućava neograničen Internet promet unutar 24 sata od trenutka aktivacije opcije
Moj Trodnevni Flat, koja omogućava neograničen Internet promet unutar 72 sata od trenutka aktivacije opcije
Moj Tjedni Flat, koja omogućava neograničen Internet promet unutar 7 dana od dana aktivacije

Opcije je moguće aktivirati bez dodatne naplate, a količina podatkovnog prometa u roamingu bez dodatne naknade iznosi 0 GB. Opcije nisu reaktivirajuće i traju 24h/72h/7 dana od aktivacije, rok aktivacije opcije nakon primljene obavijesti je također 24h/72h/7 dana. Imaju najveći prioritet potrošnje i moguće ih  je kombinirati s ostalim opcijama. Opciju je moguće koristiti u roamingu uz naplatu od 3 lipe po MB, no ona tada ima zadnji prioritet potrošnje. 

4.3. Dodatan internet promet

Svi novi korisnici bonbon-a na bonove će od 21.6. 2021. ostvariti dodatnih 1 GB na računu. Dodatni promet traje 30 dana od dodjele. Promet se dodjeljuje unutar 24 sata od obavljenog prvog poziva (aktivacije SIM kartice) o čemu je korisnik obaviješten SMS-om.

 4.4. Duplo više minuta u svim paketima Razgovora

U periodu od 4.10.2021. do 4.1.2022. svi bonbon postojeći korisnici bonova pri aktivaciji/reaktivaciji paketa Razgovora (Mali razgovori, Srednji razgovori, Veliki razgovori, Velika kombinacija i Jako velika kombinacija) dobivaju duple minute unutar paketa za istu cijenu paketa. 

4.5. Neograničeni razgovori

Od 6. listopada 2021. godine uvodi se ponuda za sve nove bonbon korisnike bonova koja uključuje neograničene razgovore u periodu od 6. listopada 2021. godine do 4. siječnja 2022. godine bez dodatne naknade. Novim korisnicima u navedenom periodu neograničeni razgovori bit će aktivirani automatski, nakon prvog poziva, o čemu će biti obaviješteni SMS porukom nakon koje mogu koristiti pogodnost do isteka promotivnog perioda.

Posljednja izmjena: 06.10.2021.

bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
Dođi u bonbon

Dođi u bonbon sa svojim brojem!