Cjenik na bonove

Osnovna tarifa

2.1. Cijene usluga u tarifnom modelu bonbon bez mjesečne pretplate
Cijene usluga u prepaid tarifnom modelu bonbon
Pozivi prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj 0,88 (0,71)
SMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj) 0,33 (0,27)
MMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj) 0,88 (0,71)
Podatkovni promet (1 MB) 0,88 (0,71)
  • Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 60 + 60.
  • Obračunska jedinica za podatkovni promet je 100 KB i naplaćivat će se 0,0859 (0,0688) kn.

2.2. Cijene usluga u bonbon internet tarifi
Cijene usluga u bonbon internet tarifi
Podatkovni promet (100 kB) 0,0684 (0,0547)
SMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama) 0,20 (0,16)
MMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama) 0,70 (0,56)

Osnovna tarifa je početna tarifa na kojoj se nalaziš dok ne aktiviraš jedan ili više mjesečnih paketa. Svaki put kad nemaš aktiviran paket, usluga se naplaćuje po cijeni iz osnovne tarife.

Posljednja izmjena: 04.08.2020.

Budi bontovnik s razlogom
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom. Budi bontovnik s razlogom.
Budi bontovnik s razlogom

Dođi u bonbon sa svojim brojem!

Žari i pali uz 8 + 8 GB u OMG paketu za 70kn.