Cjenik na bonove

Osnovna tarifa

2.1. Cijene usluga u tarifnom modelu bonbon bez mjesečne pretplate
Cijene usluga u prepaid tarifnom modelu bonbon
Pozivi prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj 0,16 EUR / 1,21 HRK(0,13 EUR / 1,05 HRK)
SMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj) 0,04 EUR / 0,30 HRK (0,03 EUR / 0,25 HRK)
MMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj) 0,11 EUR / 0,83 HRK (0,09 EUR / 0,75 HRK)
Podatkovni promet (1 MB) 0,16 EUR / 1,21 HRK(0,13 EUR / 1,05 HRK)
  • Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 60 + 60.
  • Obračunska jedinica za podatkovni promet je 100 KB i naplaćivat će se 0,02 EUR / 0,13 HRK (0,01EUR / 0,10 HRK).

2.2. Cijene usluga u bonbon internet tarifi
Cijene usluga u bonbon internet tarifi
Podatkovni promet (1 MB) 0,16 EUR / 1,21 HRK(0,13 EUR / 1,05 HRK)
SMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama) 0,04 EUR / 0,30 HRK (0,03 EUR / 0,25 HRK)
MMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama) 0,09 EUR / 0,70 HRK (0,07 EUR / 0,56 HRK)

Osnovna tarifa je početna tarifa na kojoj se nalaziš dok ne aktiviraš jedan ili više mjesečnih paketa. Svaki put kad nemaš aktiviran paket, usluga se naplaćuje po cijeni iz osnovne tarife.

Obračunska jedinica za podatkovni promet je 100 KB i naplaćivat će se 0,02 EUR / 0,13 HRK (0,01EUR / 0,10 HRK).

2.3. Nove denominacije bonova

Od 1. ožujka 2023. uvode se nove denominacije bonbon bonova, kako je prikazano u sljedećoj tablici.

Naziv

Denominacija

Valjanost

Vrijeme uporabe

Promotivna ponuda

EUR

HRK

Dodatni MB za web

Dodatni MB za app

Bonbon e-bon 2€

2,00

15,07

4 godine

90 dana

300

400

Bonbon e-bon 4€

4,00

30,14

4 godine

90 dana

400

800

Bonbon e-bon 6€

6,00

45,21

4 godine

90 dana

600

1200

Bonbon e-bon 12€

12,00

90,41

4 godine

90 dana

1200

2400

Bonbon e-bon 16€

16,00

120,55

4 godine

360 dana

1800

3600

Denominacije od 4, 6, 12 i 16 eura bit će dostupne u svim kanalima prodaje. Najmanja denominacija od 2 eura bit će dostupna samo u internim digitalnim kanalima: bonbon web i aplikacija.

Posljednja izmjena: 22.05.2023.

bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
Dođi u bonbon

Dođi u bonbon sa svojim brojem!

Žari i pali uz 11 GB u Jako velikom internetu za 11,50 EUR