bonbon dnevna doza optimizma

Tu si —
Početna
Ponuda
Cjenik
Cjenik na bonove
2. Osnovna tarifa

2. Osnovna tarifa

2.1 Cijene usluga u tarifnom modelu bonbon bez mjesečne pretplate

Cijene usluga u prepaid tarifnom modelu bonbon
Pozivi prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj 0,88 (0,71)
SMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj) 0,33 (0,27)
MMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj) 0,88 (0,71)
Podatkovni promet (1 MB) 0,88 (0,71)
Obračunska jedinica za nacionalne glasovne pozive je 60 + 60.
Obračunska jedinica za podatkovni promet je 100 KB i naplaćivat će se 0,0859 (0,0688) kn.

2.2 Cijene usluga u bonbon internet tarifi

Cijene usluga u bonbon internet tarifi
Podatkovni promet (100 kB) 0,0684 (0,0547)
SMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama) 0,20 (0,16)
MMS (prema svim mobilnim i fiksnim mrežama) 0,70 (0,56)

Od 10. srpnja 2014. godine primjenjuje se naknada za uporabu RF spektra za bonbon korisnike bonova u iznosu od 10% vrijednosti korisničkih bonova.

Osnovna tarifa je početna tarifa na kojoj se nalaziš dok ne aktiviraš jedan ili više mjesečnih paketa. Svaki put kad nemaš aktiviran paket, usluga se naplaćuje po cijeni iz osnovne tarife.

Posljednja izmjena: 11.10.2016.