Cjenik na bonove

Ostalo

5.1. Cijene posebnih službi i usluga
Besplatni pozivi brojeva hitnih službi
 • jedinstveni europski broj za hitne službe (poziv na 112)
 • policija (92, 192)
 • vatrogasci (93)
 • hitna pomoć (94)
 • pomoć na cestama (987, 1987)
 • nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (195)
Besplatni SMS prema brojevima hitnih službi
 • jedinstveni europski broj za hitne službe (SMS na 112)
 • nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (SMS na 195)
Cijene posebnih nekomercijalnih usluga od javnog interesa
Informacije, cijene po minuti:
 • Opće informacije putem poziva na broj 18981: 0,81 EUR (0,65)b / 6,10 HRK (4,88) (obračunska jedinica je 1 minuta).
 • HT imenik putem poziva na broj 1588: 0,20 EUR (0,03) / 1,50 HRK (1,20) (obračunska jedinica je 15 sekundi).
 • Telefonski imenik putem poziva na broj 11888/11880, cijene po pozivu:
  Prema 11888/11880: 0,58 EUR (0,08) / 4,38 HRK (3,50),
  Uspostavljen poziv: 0,27 EUR (0,04) / 2,04 HRK (1,63), cijena po minuti.
 • Za uslugu telefonskog imenika putem poziva na broj 11880 cijena 0,58 EUR (0,08) / 4,38 HRK (3,50) vrijedi do 7.11.2020.
  Od 7.11.2022. vrijedi nova cijena za navedeni broj: 0,81 EUR (0,11) / 6,13 kn/ 0,81 EUR 
 • A1 imenik putem poziva na broj 0917124044, po minuti: 0,27 EUR (0,04) / 2,04 HRK (1,63) (obračunska jedinica je 15 sekundi).
 • Točno vrijeme putem poziva na broj 18095: 0,54 EUR (0,07) / 4,06 HRK (3,25) po pozivu (obračunska jedinica je 15 sekundi).
 • Sportske informacije putem poziva na broj 18981, po minuti: 0,81 EUR (0,65)b / 6,10 HRK (4,88) (obračunska jedinica je 1 minuta).
 • HEP informacije putem poziva na broj 9820, po minuti: 0,42 EUR (0,06) / 3,16 HRK (2,53) (obračunska jedinica je 1 minuta).
 • Taksi putem poziva na broj 1777, po minuti: 0,42 EUR (0,06) / 3,16 HRK (2,53) (obračunska jedinica je 1 minuta).
 • Taksi putem poziva na brojeve 1212, 1888, po cijeni poziva prema svim korisnicima unutar tarifnog modela.
 • Eko Taxi putem poziva na broj 1414, po minuti: 0,33 EUR (0,04) / 2,50 HRK (2,00)
 • Taksi putem poziva na broj 1717: 0,33 EUR (0,04) / 2,50 HRK (2,00) po pozivu.
 • Izviješće o vremenu putem poziva na broj 18166: po minuti: 0,54 EUR (0,07) / 4,06 HRK (3,25) (obračunska jedinica je 15 sekundi).
 • Usluga „Hrvatski memo“ putem poziva na broj12345, po minuti: 1,17 EUR (0,16) / 8,83 HRK (7,06).
 • Izvješće o vremenu putem poziva na broj 18166/9166, po minuti: 0,53 EUR (0,07) / 4,00 HRK (3,20).
 • Ridecar taxi putem poziva na broj 1616 , po cijeni 0,33 EUR (0,04) / 2,50 HRK (2,00) po pozivu za pozivatelje iz HT pokretne mreže.
Besplatne usluge s posebnom socijalnom osjetljivosti 116xxx
 • Pozivni centar za djecu 116111
 • Pozivni centar za nestalu djecu 116000
 • Pozivni centar za žrtve zločina 116006
 • Pozivni centar za pomoć žrtvama nasilja nad ženama (Autonomna ženska kuća Zagreb) 116016
Usluge s posebnom tarifom u mreži Terrakom operatora
Raspon brojeva usluga s posebnom tarifom Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om 
Od 060 519 000 do 060 519 099 2,65 EUR/ 20,00 HRK (po minuti) 3,32 EUR/ 25,00 HRK (po minuti)
Od 064 517 000 do 064 517 099 2,65 EUR/ 20,00 HRK (po minuti) 3,32 EUR/ 25,00 HRK (po minuti)
Od 064 601 200 do 064 601 299 2,65 EUR/ 20,00 HRK (po minuti) 3,32 EUR/ 25,00 HRK (po minuti)
Od 061 221 300 do 061 221 399 2,65 EUR/ 20,00 HRK (po minuti) 3,32 EUR/ 25,00 HRK (po minuti)
5.2. Cijene ostalih usluga
SMS:Cijena s PDV-omCijena bez PDV-a
60xxx 0,32 EUR / 2,40 HRK 1,92 HRK
61xxx 0,11 EUR / 0,85 HRK 0,68 HRK
62xxx 0,16 EUR / 1,24 HRK 0,99 HRK
63xxx 0,25 EUR / 1,86 HRK 1,49 HRK
64xxx 0,33 EUR / 2,48 HRK 1,98 HRK
65xxx 0,41 EUR / 3,1 HRK 2,48 HRK
66xxx 0,50 EUR / 3,73 HRK 2,98 HRK
67xxx 0,82 EUR / 6,20 HRK 4,96 HRK
061 55xx 0,50 EUR / 3,73 HRK  2,98 HRK
060 7xxxxx 0,16 EUR / 1,24 HRK 0,99 HRK
060 8xxxxx 0,50 EUR / 3,73 HRK 2,98 HRK
061 xxxx (bez 06155xx) 0,12 EUR / 0,93 HRK 0,74 HRK
Usluge s dodanom i niskom vrijednosti
 • Cijene usluga s dodanom vrijednosti (060, 061, 064, 065, 069) određuje operator s kojim je povezan davatelj usluga s dodanom vrijednosti
 • Jedinstveni pristupni broj 062 i 072: prema cijeni prometa u tuzemstvu prema nepokretnim mrežama
 • 0800, 0801: besplatan poziv
 • CSD pristup prema cijeni i uvjetima za pozive u tuzemstvu
Ostale usluge
UslugeKorisnici bonbon tarifnog modela
Pristupni brojevi pozivnog centra
Broj korisničke podrške 097/0266266 0,00
Broj korisničke podrške za turiste 097/0700700 0,12 EUR (0,10 EUR) / 0,88 HRK (0,704 HRK)
U promotivnom periodu od 1. lipnja do 31. kolovoza 2011. pozivi sa bonbon brojeva neće se naplaćivati.
Posebna bonbon usluga
Zamjenska SIM kartica 0,00
Narudžba postavki
Za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj 0,00
Za vrijeme boravka u roamingu Cijena SMS-a poslana u Hrvatsku
Ostale besplatne usluge za korisnike bonbon tarifnog modela
Blokiranje poziva
Prikaz broja koji zove (CLIP)
Zabrana slanja vlastitog broja (CLIR)
Tko je zvao
Konferencijska veza
Bilježenje zlonamjernih ili uznemiravajućih poziva sukladno obvezi iz članka 105. ZEK-a (isključivo na pisani zahtjev korisnika)
Preusmjeravanje poziva (svih poziva, ili kad je korisnik zauzet, ili kad korisnik ne odgovara, ili kad je korisnik izvan dohvata)
Dodjela usluge i preusmjeravanje veze prema govornoj pošti 0,00
Veza preusmjerena prema brojevima u nacionalnim mrežama Cijena prometa za odgovarajući tarifni model
Govorna pošta
Preslušavanje poruka s područja Republike Hrvatske Prema cijeni iz osnove tarife
Isporučeni SMS s informacijom o propuštenim pozivima 0,00
Snimanje ili promjena pozdravne poruke s područja Republike Hrvatske 0,00
Promjena lozinke i snimanje glasovnog potpisa 0,00
Pozivi prema govornoj pošti za vrijeme boravka u roamingu Cijena poziva u Hrvatsku (ovisno o zoni u kojoj se korisnik nalazi)
Osnovica za obračun naknade je izvršena platna transakcija
Naziv Iznos
SMS parking1 0,98 kn
SMS parking u garaži2 0,98 kn
Send2pay3 0,98 kn
SMS bike4 0,98 kn
mPlati5 0,98 kn
mAutopraonica6 0,98 kn
SMSplati7 0,98 kn
Mobipay8 0,98 kn
mDoplata9 0,98 kn
Brzojav10
0,00 kn
T-Platomat11 -  za račune do 500,00 kn  1,99 kn  
T-Platomat11 -  za račune od 500,01 do 1.000,00 kn  2,99 kn
T-Platomat11 -  za račune veće od 1.000,01 kn  4,99 kn

Sve cijene su izražene u kunama (kn). Sukladno Članku 40., stavak 1., točka d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, transakcije u vezi s plaćanjima oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

Napomena: Iznos transakcije kupljene usluge/robe obračunava se zasebno od HT-ove naknade za platnu uslugu, a ovisi o cjeniku pojedinog pružatelja usluge i/ili prodavatelja robe za konkretnu uslugu/robu koja se plaća.

Naknade za platne transakcije ne ulaze u iznos pojedinačnog, odnosno mjesečnog ograničenja (limita).

Ovaj Cjenik se primjenjuje od 01.04.2021. godine, osim za usluge Send2pay, mPlati (kod 705100 i 705101), mAutopraonica, SMSplati i Mobipay, na koje će se primijeniti 01.06.2021. godine.              

1 Cijene parkirnih karata, zone, radno vrijeme i vremenska ograničenja utvrđena su od strane gradskih poglavarstava pojedinih gradova.

2 Cijene parkirnih karata u garaži naplaćuju se prema važećem cjeniku garaže.

3 Cijene proizvoda i usluga utvrđene su od strane prodavatelja proizvoda i pružatelja usluga u ugostiteljskim i uslužnim djelatnostima.

4 Cijene najma javnih bicikala utvrđene su cjenikom davatelja usluge sustava javnih bicikala.

5 Cijene polica osiguranja, karata prijevoza, i ostalih proizvoda i/ili usluga utvrđene su cjenicima davatelja usluga osiguranja, prijevoza i ostalih usluga

6 Cijene usluga pranja i čišćenja vozila na samoposlužnim uređajima autopraonica utvrđene su cjenikom davatelja usluge autopraonice

Cijena, odnosno premija osiguranja utvrđena je cjenikom davatelja usluge osiguranja.

8 Cijene proizvoda i usluga utvrđene su od strane prodavatelja proizvoda i pružatelja usluga u internetskoj trgovini.

9 Iznosi novčanih sredstava za nadoplatu virtualnog online računa utvrđeni su cjenikom pojedinog priređivača igara klađenja.

10 Cijene poštanske usluge brzojava utvrđene su od strane davatelja brzojavnih usluga

11 Naplata naknade za međubankarsku obradu računa izdanih od 3. strana (koji nisu izdani od strane HT d.d.) 

5.3. Registracija broja

Od 27. travnja 2018. godine bonbon korisnici usluga na bonove nakon provedene registracije bonbon broja ostvarivat će pravo na popust od 50% pri aktivaciji jednog od velikih paketa ili jako velikog paketa interneta iz bonbon ponude.Korisnik koji uspješnom registracijom bonbon broja ostvari pravo na navedeni popust isti će moći iskoristiti pri prvoj sljedećoj aktivaciji odgovarajućeg bonbon paketa po svom izboru, u roku od 30 dana od zaprimljene obavijesti da je uspješno registriran. Navedena pogodnost za registraciju bonbon broja uvodi se umjesto dosadašnjeg iznosa od 20,00 kuna koji se dodjeljivao na bonbon bonus korisnički račun, dok svi ostali uvjeti dodjele pogodnosti za provedenu registraciju ostaju nepromijenjeni.

5.4. Iskazivanje cijena
 • sve cijene uključuju PDV, cijene bez PDV-a definirane su unutar zagrada
 • za govoren pozive cijene su iskazane u eurima i kunama po minuti (kn/min)
 • za slanje SMS i MMS poruka cijene su iskazane u eurima i kunama po poruci
 • za uspostavu poziva cijene su iskazane u eurima i kunama po uspostavljenom pozivu
5.5.VoLTE (Voice over LTE)

VoLTE je usluga koja omogućava prijenos govora preko LTE (Long Term Evolution) pristupne tehnologije u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. Omogućena  je privatnim i poslovnim korisnicima HT-a.

bonbon korisnici s aktiviranom Opcijom VoLTE za korištenje Opcije VoLTE ne plaćaju dodatnu mjesečnu naknadu. Pozivi ostvareni putem Opcije VoLTE će se obračunavati i naplaćivati sukladno pravilima i uvjetima korištenja govornih usluga u tarifi uz koju je aktivirana Opcija VoLTE, te u ostalim opcijama za govorne usluge koje korisnici mogu imati aktivirane uz svoju tarifu. Podatkovni promet ostvaren korištenjem Opcije VoLTE neće se obračunavati.

VoWiFi (Voice over WiFi) je usluga koja omogućava ostvarivanje poziva preko bilo koje WiFi pristupne točke putem koje je moguće ostvariti pristup internetu. Tehnički preduvjet za aktivaciju i ispravno korištenje Opcije VoWiFi je posjedovanje odgovarajućeg mobilnog uređaja s odgovarajućim softverom.

Korisnici s aktiviranom Opcijom VoWiFi za korištenje Opcije VoWiFi ne plaćaju dodatnu mjesečnu naknadu. Pozivi ostvareni putem Opcije VoWiFi će se obračunavati i naplaćivati sukladno pravilima i uvjetima korištenja govornih usluga u tarifi uz koju je aktivirana Opcija VoWiFi, te u ostalim opcijama za govorne usluge koje korisnici mogu imati aktivirane uz svoju tarifu. Podatkovni promet ostvaren korištenjem Opcije VoWiFi korisniku može biti obračunat sukladno cijenama i uvjetima pružatelja pristupa internetu putem kojeg je ostvaren WiFi pristup.

U promotivnom razdoblju od 16. srpnja 2018. godine do 16. siječnja 2020. godine pozive putem Opcije VoWiFi korisnici će moći ostvarivati i izvan Republike Hrvatske po cijenama kao da su u Republici Hrvatskoj, uz iznimku dolaznih poziva korisnika tarifnih modela bez mjesečne pretplate (korisnici na bonove) i bonbon pretplatnika kojima će se ti pozivi naplaćivati po cijenama za dolazne pozive u roamingu. Od 17. siječnja 2020. godine ponuda je trajna.

Cijene proizvoda i usluga utvrđene su od strane prodavatelja proizvoda i pružatelja usluga u ugostiteljskim i uslužnim djelatnostima. 

5.6. Ponuda dodatnih 1000 minuta za bonbon korisnike bonova

Od 10.12.2020. godine uvodi se ponuda  dodatnih 1000 minuta za bonbon korisnike bonova koji aktiviraju bonbon pakete za razgovore: Mali, Srednji ili Veliki paket. Ponuda je dostupna na zahtjev, a dodatne minute se dodjeljuju nakon aktivacije navedenih opcija i to od trenutka aktivacije ponude dok god korisnik ispunjava uvjet aktivacije navedenih mjesečnih opcija. Korisnik koji preskoči aktivaciju ponude jedan mjesec više neće moći koristiti ponudu. Neiskorištene dodatne minute se ne prenose u sljedeći mjesec.

5.7. 10x više MB sa svakom kupnjom bona

Od 20. studenog 2020. uvodi se ponuda sa kojom sa kupnjom svakog bona preko weba korisnik dobiva iznos bona u megabajtima x 10 koji budu dodjeljeni u roku od 24 sata. Megabajti traju 30 dana, no sa novom nadoplatom i megabajtima, preostali se zbrajaju sa novima. Obračunska jedinica za podatkovni promet je 10kb.

Posljednja izmjena: 14.12.2023.

bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
Dođi u bonbon

Dođi u bonbon sa svojim brojem!

Žari i pali uz 11 GB u Jako velikom internetu za 11,50 EUR