Cjenik na bonove

Cijene na bonove

1.1 Cijene mjesečnih paketa od 1.6.2022.

Internet

Naknada sa PDV-om (bez PDV-a)

Iznos paketa

 Jako jako veliki internet

13,26 EUR / 99,91 HRK (10,62 EUR / 80,02 HRK)

13 GB

Jako veliki internet

10,61 EUR / 79,94 HRK (8,49 EUR / 64,04 HRK)

10 GB

Veliki internet

7,96 EUR / 60,00 HRK(6,37 EUR / 47,99 HRK)

7 GB

Srednji internet

6,64 EUR / 50,03 HRK (5,31 EUR / 40,01 HRK)

5 GB

Mali internet

3,98 EUR / 30,00 HRK (3,18 EUR / 23,96 HRK)

2 GB

Razgovori   

Naknada sa PDV-om (bez PDV-a)

Iznos paketa

Veliki razgovori

7,96 EUR / 60,00 HRK(6,37 EUR / 47,99 HRK)

3500 min prema svim mrežama

Srednji razgovori

5,96 EUR / 44,91 HRK (4,77 EUR / 36,01 HRK)

1000 min prema svim mrežama

Mali razgovori

3,98 EUR / 30,00 HRK (3,18 EUR / 23,96 HRK)

450 min prema svim mrežama

Ostalo    

Naknada sa PDV-om (bez PDV-a)

Iznos paketa

Mali SMS

3,98 EUR / 30,00 HRK (3,18 EUR / 23,96 HRK)

400 SMS-a prema svim mrežama

HBO Max

5,31 EUR / 40,01 HRK (4,25 EUR / 32,02 HRK)

HBO Max

Deezer

4,65 EUR / 35,04 HRK (3,72 EUR / 28,03 HRK)

Deezer

Kombinacija

Velika kombinacija

Jako velika kombinacija

Mjesečna naknada sa

PDV-om (bez PDV-a)

12,61 EUR / 95,01 HRK (10,09 EUR / 76,02 HRK)

110,00 HRK/14,60 EUR (88,00 HRK/11,68 EUR)

Razgovori

3500 minuta prema svim mrežama  

3500 minuta prema svim mrežama  

SMS

400 SMS-a prema svim mrežama

400 SMS-a prema svim mrežama

Internet

7 GB

13 GB

Uvodi se mehanizam popusta - Aktivacijom samostalnog paketa (Internet, Razgovori, SMS), korisnik dobije 2,65 eur / 20 kn popusta na prvu sljedeću aktivaciju idućeg samostalnog paketa (Internet, Razgovori, SMS), u idućih 48 sati.

1.2 Cijene tjednih paketa 

Internet paketiNaknadaIznos paketa
Tjedni flat 9,29 EUR / 70,00 HRK (7,43 EUR / 55,98 HRK) Flat
Mali tjedni internet 2,65 EUR / 19,97 HRK(2,12 EUR / 15,97 HRK) 2 GB

Svi bonbon korisnici (novi i postojeći) mogu prenositi svoje neiskorištene jedinice iz postojećeg paketa u novi paket iste veličine i kategorije u slučaju automatske reaktivacije po isteku valjanosti paketa. Najveći iznos koji se može prenijeti je puni iznos jedinica paketa koji se reaktivira što znači da tvoje neiskorištene jedinice ne bacaš u smeće, već ih i dalje imaš na raspolaganju pa možeš još više pričati, SMS-ati ili surfati. Jer si to i platio.

Od 16.12.2020. dostupna je ponuda na zahtjev korisnika kojom može ostvarivati dodatni podatkovni promet u postojećim opcijama Veliki internet (dodatnih 0,5 GB), Jako veliki internet (dodatnih 1 GB), Velika Kombinacija (dodatnih 0,5 GB), Jako Velika Kombinacija (dodatnih 1 GB) te su dostupne svim korisnicima bonbon tarife na bonove, neovisno o tome koristi li korisnik istovremeno i neku drugu uslugu HT-a ili ne. Navedenu ponudu se može koristiti od trenutka aktivacije ponude dok god je ispunjen uvjet minimalne mjesečne nadoplate u iznosu 60 kn.

1.3 Mjesečna opcija "1000 bonbon minuta i SMS-ova"

Cijena mjesečne opcije 1000 bonbon minuta i SMS-ova je 1,33 EUR / 10,02 HRK sa PDV-om (1,06 EUR / 7,99 HRK bez PDV-a) i uključuje 1000 minuta za razgovore sa bonbon korisnicima i 1000 SMS-ova prema bonbon korisnicima. Opcija vrijedi 30 dana od dana aktivacije.

1.4 Limit na prepaid računu

Od 3.3.2022. mijenja se maksimalan mogući ukupni iznos na računu na bonove s postojećih 2.000 kn na 1.000kn. Korisnici koji imaju preko 1.000 kn na računu u trenutku spuštanja limita, će i dalje imati novac na raspolaganju, ali budući maksimalan iznos novca na računu će iznositi maksimalnih 1.000kn.

1.5 Cijene bonbon internet tarifa
Cijene Dnevnog internet paketa
Dnevni internet paket 0,40 EUR / 3,01 HRK (0,32 EUR / 2,41 HRK)
Uključeno u paket 300 MB
Cijene Velikog Dnevnog internet paketa
Dnevni internet paket 1,33 EUR / 10,02 HRK (1,06 EUR / 7,99 HRK)
Uključeno u paket 5 GB
Cijene Jako velikog internet paketa
Jako veliki internet paket 7,96 EUR / 59,97 HRK (6,37 EUR / 47,99 HRK)
Uključeno u paket 7 GB
  • Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.
  • Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.

Cijena Internet 20 GB paketa
Mjesečni internet paket 9,95 EUR / 74,97 HRK (7,96 EUR / 59,97 HRK)
Uključeno u paket 20 GB

Cijena Internet 50 GB paketa
Mjesečni internet paket 11,95 EUR / 90,04 HRK (9,56 EUR / 72,03 HRK)
Uključeno u paket 50 GB

Cijena Internet 120 GB paketa
Mjesečni internet paket 19,91 EUR / 150,01 HRK (15,93 EUR / 120,02 HRK)
Uključeno u paket 120 GB

Posljednja izmjena: 26.01.2023.

bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
Dođi u bonbon

Dođi u bonbon sa svojim brojem!

Žari i pali uz 10 GB u Jako velikom internetu za 10,61 EUR/80 HRK

Sve cijene prikazane u EUR obračunate su po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7.53450 HRK