Cjenik na bonove

Cijene na bonove

1.1 Cijene mjesečnih paketa izražene u EUR

Internet

Naknada sa PDV-om (bez PDV-a) 

Iznos paketa

 Jako jako veliki internet

13,50 (10,13)

14 GB

Jako veliki internet

11,50 

11 GB

Veliki internet

8,50 

8 GB

Srednji internet

7,50 

6 GB

Mali internet

4,50

3 GB

Razgovori   

Naknada sa PDV-om (bez PDV-a)

Iznos paketa

Veliki razgovori

8,50

4000 min prema svim mrežama

Srednji razgovori

6,50

1300 min prema svim mrežama

Mali razgovori

4,50

550 min prema svim mrežama

Ostalo    

Naknada sa PDV-om (bez PDV-a)

Iznos paketa

Mali SMS

2,50

500 SMS-a prema svim mrežama

HBO Max

5,31 (4,25)

HBO Max

Deezer

4,65 (3,72)

Deezer

Kombinacija

Velika kombinacija

Jako velika kombinacija

Mjesečna naknada sa

PDV-om (bez PDV-a)

13,50

16,50 EUR

Razgovori

4000 minuta prema svim mrežama  

4000 minuta prema svim mrežama  

SMS

500 SMS-a prema svim mrežama

500 SMS-a prema svim mrežama

Internet

8 GB

14 GB

1.1.2. Cijene mjesečnih paketa od 28.9.2023.

NAZIV PAKETA

CIJENA SA PDV (EUR/EUR)

RAZGOVORI

SMS

INTERNET

Jako jako veliki Internet

13,50

   

14 GB

Jako veliki Internet

11,50 EUR / 86,65 HRK

   

11 GB

Veliki internet

8,50 EUR / 64,04 HRK

   

8 GB

Srednji internet

7,50 EUR / 56,51 HRK

   

6 GB

Mali Internet

4,50 EUR / 33,91 HRK

   

3 GB

Veliki razgovori

8,50 EUR / 64,04 HRK

4000

   

Srednji razgovori

6,50 EUR / 48,97 HRK

1300

   

Mali razgovori

4,50 EUR / 33,91 HRK

550

   

Mali SMS

2,50 EUR / 18,84 HRK

 

500

 

Velika Kombinacija

13,50 EUR / 101,72 HRK

4000

500

8 GB

Jako velika kombinacija

16,50 EUR / 124,32 HRK

4000

500

14 GB

Tjedni flat

9,99 EUR / 75,27 EUR

     flat

Uvodi se mehanizam popusta - Aktivacijom samostalnog paketa (Internet, Razgovori, SMS), korisnik dobije 2,65 eur / 20 kn popusta na prvu sljedeću aktivaciju idućeg samostalnog paketa (Internet, Razgovori, SMS), u idućih 48 sati.

Izmjena popusta od 28.9. - Aktivacijom samostalnog paketa (Internet, Razgovori, SMS), korisnik dobiva 2,50 EUR / 18,84 kn popusta na prvu sljedeću aktivaciju drugog samostalnog paketa (Internet, Razgovori, SMS), u idućih 48 sati.

 
1.2 Cijene tjednih paketa 
Internet paketiNaknadaIznos paketa
Tjedni flat 9,99  Flat
Mali tjedni internet 2,65 (2,12) 2 GB

Svi bonbon korisnici (novi i postojeći) mogu prenositi svoje neiskorištene jedinice iz postojećeg paketa u novi paket iste veličine i kategorije u slučaju automatske reaktivacije po isteku valjanosti paketa. Najveći iznos koji se može prenijeti je puni iznos jedinica paketa koji se reaktivira što znači da tvoje neiskorištene jedinice ne bacaš u smeće, već ih i dalje imaš na raspolaganju pa možeš još više pričati, SMS-ati ili surfati. Jer si to i platio.

Od 16.12.2020. dostupna je ponuda na zahtjev korisnika kojom može ostvarivati dodatni podatkovni promet u postojećim opcijama Veliki internet (dodatnih 0,5 GB), Jako veliki internet (dodatnih 1 GB), Velika Kombinacija (dodatnih 0,5 GB), Jako Velika Kombinacija (dodatnih 1 GB) te su dostupne svim korisnicima bonbon tarife na bonove, neovisno o tome koristi li korisnik istovremeno i neku drugu uslugu HT-a ili ne. Navedenu ponudu se može koristiti od trenutka aktivacije ponude dok god je ispunjen uvjet minimalne mjesečne nadoplate u iznosu 60 kn.

1.3 Mjesečna opcija "1000 bonbon minuta i SMS-ova"

Cijena mjesečne opcije 1000 bonbon minuta i SMS-ova je 1,33 EUR / 10,02 HRK sa PDV-om (1,06 EUR / 7,99 HRK bez PDV-a) i uključuje 1000 minuta za razgovore sa bonbon korisnicima i 1000 SMS-ova prema bonbon korisnicima. Opcija vrijedi 30 dana od dana aktivacije.

1.4 Limit na prepaid računu

Od 3.3.2022. mijenja se maksimalan mogući ukupni iznos na računu na bonove s postojećih 2.000 kn na 1.000kn. Korisnici koji imaju preko 1.000 kn na računu u trenutku spuštanja limita, će i dalje imati novac na raspolaganju, ali budući maksimalan iznos novca na računu će iznositi maksimalnih 1.000kn.

1.5 Cijene bonbon internet tarifa

Cijene Jako velikog internet paketa

Jako veliki internet paket

10,61 EUR (9,20 EUR)

Uključeno u paket

10 GB

  • Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.
  • Obračunska jedinica za prijenos podataka u internet paketima je 10 kB.
  • Od 28.9. Dnevni internet paket i Veliki dnevni internet paket vše nisu dio ponude.

Cijena Internet 30 GB paketa

Mjesečni internet paket

9,95 EUR / 74,97 HRK (7,96 EUR / 59,97 HRK)

Uključeno u paket

30 GB

Cijena Internet 50 GB paketa

Mjesečni internet paket

11,95 EUR / 90,04 HRK (9,56 EUR / 72,03 HRK)

Uključeno u paket

50 GB

Cijena Internet 120 GB paketa

Mjesečni internet paket

19,95 EUR / 150,61 HRK (15,93 EUR / 120,02 HRK)

Uključeno u paket

120 GB

1.6. Paketi i cijene bonbon internet tarifa od 28.9.

Naziv paketa

Cijena s PDV (EUR/HRK)

 INTERNET

Internet SIM S

9,95 EUR / 74,97 HRK

30 GB

Internet SIM M

11,95 EUR / 90,04 HRK

50 GB

Internet SIM L

19,95 EUR / 150,61 HRK

120 GB

Jako veliki internet

10,61 EUR / 79,94 HRK

10 GB

Dnevni paket

opcije se povlače iz prodaje

Veliki dnevni paket

Posljednja izmjena: 26.02.2024.

bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
Dođi u bonbon

Dođi u bonbon sa svojim brojem!

Žari i pali uz 11 GB u Jako velikom internetu za 11,50 EUR