Cjenik na bonove

Istekle ponude

    1. Svi novi bonbon korisnici koji su aktivirali novi bonbon broj ili su prenijeli svoj broj u bonbon u razdoblju između 16. listopada 2013. i 16. veljače 2014. mogli su aktivirati/reaktivirati opciju 1000 bonbon minuta i SMS-ova za 1 kn mjesečno do 31. prosinca 2014. godine bez uvjeta nadoplate bonom. Svi novi bonbon korisnici koji su aktivirali novi bonbon broj ili su prenijeli broj u bonbon u razdoblju između 17. veljače 2013. i 4. lipnja 2014. mogli su aktivirati/reaktivirati opciju 1000 bonbon minuta i SMS-ova za 1 kn mjesečno do 31. prosinca 2014. u svakom mjesecu u kojem nadoplate bon od najmanje 40 kn. Od 1. listopada 2020, uvjet za dobivanje pogodnosti je bon od 25 kn.

    2. Svi bonbon korisnici koji su u periodu od 1. listopada 2012. do 15. listopada 2013. nadoplatili svoj račun bonom od 80 ili 160 kn, ostvarili su popust od 50% na aktivaciju/reaktivaciju odabranog mjesečnog paketa. 50% popusta korisnici su mogli iskoristiti i na opciju 1000 bonbon minuta. Pravo na aktivaciju/reaktivaciju paketa ili opcije u pola cijene korisnik je ostvario sa svakom nadoplatom računa od 80 ili 160 kn, a nakon primitka SMS poruke o mogućnosti aktivacije paketa/opcije u pola cijene. Zadnji datum za aktivaciju paketa u pola cijene bio je 31. ožujak 2013. za korisnike koji su aktivirali/reaktivirali paket ili opciju u razdoblju od 1. listopada 2012. do 28. veljače 2013.; 10. srpnja 2013. za korisnike koji su aktivirali/reaktivirali paket ili opciju u razdoblju od 1. ožujka 2013. do 10. lipnja 2013.; 15. studeni 2013. za korisnike koji su aktivirali/reaktivirali paket ili opciju u razdoblju od 10. lipnja 2013. do 15. listopada 2013. Pogodnost nije bilo moguće iskoristiti za Dnevni internet paket na internet SIM kartici i opciju 1000 bonbon minuta za 1 kn iz promotivne ponude "1000 bonbon minuta za 1 kn mjesečno do kraja 2014."

    3. Svi novi bonbon korisnici koji su aktivirali novi bonbon broj ili prenijeli svoj broj u bonbon u razdoblju između 1. listopada 2012. i 15. listopada 2013. mogli su aktivirati/reaktivirati opciju 1000 bonbon minuta za 1 kn mjesečno do 31. prosinca 2014. godine.

    4. Svi bonbon korisnici koji su u razdoblju od 21. lipnja 2012. do 30. rujna 2012. aktivirali/reaktivirali jedan od mjesečnih paketa razgovora, SMS-a i interneta (mali, srednji, veliki ili Jako veliki) ostvarili su pravo na korištenje duplo većeg paketa. Pravo na korištenje duplog iznosa Jako velikog internet paketa ostvarili su i bonbon korisnici Internet tarife.

     Od 1. listopada 2012. ponuda "Duplo veći paketi" postala je trajna ponuda za bonbon korisnike.

    5. Svi novi bonbon korisnici koji su aktivirali novi bonbon broj ili prenijeli svoj broj u bonbon i nadoplatili račun bonom od najmanje 40 kn u razdoblju od 15. veljače 2012. do 30. rujna 2012. godine, stekli su pravo na pogodnost SMS-aj for FREE do 2020. koja uključuje 1000 SMS poruka prema bonbon korisnicima u svakom kalendarskom mjesecu u kojem nadoplate račun bonom od najmanje 40 kn. Od 1. listopada 2020, uvjet za dobivanje pogodnosti je bon od 25 kn.

     Ova promotivna ponuda se ne odnosi na korisnike bonbon internet tarife.

     1000 SMS poruka korisnik može dobiti samo jednom u mjesecu, nakon prve nadoplate bonom od najmanje 40 kn. SMS poruke postaju aktivne u trenutku kada korisnik primi SMS obavijest o tome, a koja stiže u roku od 24 sata.

     SMS poruke traju 31 dan od dana nadoplate. Nakon potrošenih 1000 SMS poruka, poruke prema bonbon brojevima naplaćuju se po standardnoj cijeni.

     Zadnji datum do kada će korisnici primati 1000 SMS poruka for FREE je 31. prosinac 2021.

    6. Svi bonbon korisnici koji su u periodu od 15. veljače do 31. svibnja 2012. nadoplatili svoj račun bonom od 80 ili 160 kn, ostvarili su popust od 50% na aktivaciju/reaktivaciju odabranog mjesečnog paketa. Zadnji datum za aktivaciju paketa u pola cijene bio je 30. lipanj 2012.

     U Promotivnoj ponudi Paketi u pola cijene mogli su sudjelovati svi bonbon korisnici osim korisnika bonbon Internet tarife.

    7. Svi bonbon korisnici koji su u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2012. godine nadoplatili svoj račun bonom od 80 ili 160 kn, ostvarili su popust od 50% na iduće dvije aktivacije/reaktivacije odabranih mjesečnih paketa. 50% popusta korisnici su mogli iskoristiti i na opciju 1000 bonbon minuta. Pravo na aktivaciju/reaktivaciju paketa ili opcije u pola cijene korisnik je ostvario sa svakom nadoplatom računa od 80 ili 160 kn, a nakon primitka SMS poruke o mogućnosti aktivacije paketa/opcije u pola cijene. Zadnji datum za aktivaciju paketa u pola cijene je 31. listopad 2012. godine.

     U Promotivnoj ponudi Paketi u pola cijene mogli su sudjelovati svi bonbon korisnici osim korisnika bonbon Internet tarife.

    8. Svi korisnici koji su u razdoblju od 10. lipnja do 31. kolovoza 2011. ušli u promociju Zadovolji se s troje na način da su preporučili do 3 prijatelja u bonbon ili su sami bili preporučeni od strane bonbon korisnika, dobili su 1000 free minuta do 2020. za razgovore s drugim bonbon korisnicima u svakom mjesecu u kojem nadoplate račun bonom od minimalno 40 kn. Od 1. listopada 2020, uvjet za dobivanje pogodnosti je bon od 25 kn. Da bi korisnik mogao koristiti svoje minute for free, treba imati barem 1 lipu na računu. Nakon potrošenih 1000 minuta pozivi prema bonbon brojevima naplaćivat će se po standardnoj cijeni. Zadnji datum do kada će korisnici primati 1000 minuta for free je 31. prosinac 2021.

     Također, svi korisnici koji su u navedenom periodu preporučili drugog korisnika dobili su jedan mjesečni internet paket po izboru (mali, srednji ili veliki) u pola cijene za svakog prijatelja (maximalno 3) kojeg su doveli u bonbon. Svi korisnici koji su bili preporučeni dobili su tri mjesečna internet paketa po izboru u pola cijene. Mjesečni paketi mogu se aktivirati najkasnije do 30.9.2011. u 23:59 sati slanjem SMSa hocu na 13977.

    9. bonbon start paket s inicijalnim iznosom od 1 kn (PDV uključen) na računu, na kojem će korisnici nakon prve nadoplate bonom od minimalno 40 kn do 30. rujna 2011. moći aktivirati jedan paket srednji razgovori i jedan paket srednji SMS za po 1 kn (PDV uključen). Od 1. listopada 2020, uvjet za dobivanje pogodnosti je bon od 25 kn.

     bonbon start paket s inicijalnim iznosom od 1 kn (PDV uključen) na računu, na kojem će korisnici nakon prve nadoplate bonom od minimalno 40 kn do 30. rujna 2011. moći aktivirati paket veliki internet za 1 kn (PDV uključen)

    10. Svi korisnici koji su napravili prijenos broja u bonbon u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2011. te su u razdoblju od 17. siječnja do 30. rujna 2011. nadoplatili bonbon račun bonom od minimalno 40 kn sudjelovali su u promociji u kojoj nisu plaćali pozive prema bonbon tarifi. Naime, u svakom kalendarskom mjesecu u kojem su nadoplatili račun s bonom od minimalno 40 kn (nakon 17. siječnja 2011.), korisnici su dobili 1000 minuta za razgovore prema bonbon brojevima u trajanju 31 dan od nadoplate, i tako do 31. prosinca 2021. godine. Od 1. listopada 2020, uvjet za dobivanje pogodnosti je bon od 25 kn. Nakon potrošenih 1000 minuta pozivi unutar mreže naplaćivali su se po standardnoj cijeni bonbon tarife.

    11. U razdoblju od 02. ožujka 2015. do 01. lipnja 2015. godine svi novi korisnici uključujući i korisnike koji prelaze s bonova na pretplatu i obrnuto ostvaruili su pravo na 3 srednja Internet paketa po promotivnoj cijeni od 1 kn (s PDV-om) za paket kroz prvih 90 dana korištenja (odnosi se na aktivaciju i reaktivaciju paketa), po sljedećim uvjetima:

     Novi bonbon korisnici na bonove, koji su to postali podnošenjem zahtjeva za prijenos broja putem internetske stranice za bonbon korisnike u razdoblju od 9. ožujka do 1. lipnja 2015. godine, ostvarili su pravo na jednokratnu aktivaciju jednog srednjeg paketa iz bonbon ponude bez plaćanja naknade za tu aktivaciju. Potrebno je u e-mailu, prilikom slanja dokumentacije za prijenos broja, nakon ispunjenog zahtjeva na bonbon web stranici, navesti željeni srednji paket za aktivaciju. Nakon uspješno obavljenog prijenosa broja, željeni ćemo paket aktivirati u roku 24 sata.

- Korisnik unutar 24 sata nakon prvog poziva dobiva SMS obavijest da ima pravo na 3 aktivacije srednjeg Internet paketa iz bonbon ponude po cijeni od 1 kn za paket. Nakon primitka SMS poruke obavijesti Korisniku je dodijeljena mogućnost aktivacije srednjeg paketa Interneta po 1 kn.

- Korisnik ima mogućnost aktivirati tri srednja Internet paketa iz bonbon ponude po 1 kn u periodu 90 dana od obavljenog prvog poziva. U slučaju automatske reaktivacije srednjeg paketa u narednom mjesecu, paket će se reaktivirati za 1 kn, osim ako Korisnik nije prethodno već iskoristio 3 aktivacije srednjeg Internet paketa po 1 kn. Paket po promotivnoj cijeni ne naplaćuje se prorate.

- Zadnji datum do kada Korisnik može aktivirati predmetnu bonbon promotivnu ponudu prvim pozivom je 31. svibnja 2015. godine

   1. Svi bonbon korisnici koji u periodu od 16. listopada 2013. do 13. lipnja 2015. nadoplate svoj račun bonom od 80 kn ostvarit će popust od 50% na iduću aktivaciju/reaktivaciju mjesečnog paketa po izboru. Korisnici koji nadoplate račun bonom od 160 kn ostvarit će popust na aktivaciju/reaktivaciju prva dva mjesečna paketa po izboru. 50% popusta korisnici mogu iskoristiti i na opciju 1000 bonbon minuta i SMS-ova. Pravo na aktivacije/reaktivacije paketa ili opcije u pola cijene korisnik ostvaruje sa svakom nadoplatom računa od 80 ili 160 kn, a nakon primitka SMS poruke o mogućnosti aktivacije paketa/opcije u pola cijene. SMS poruka stiže u roku od 24 sata od nadoplate. Zadnji datum za aktivaciju paketa u pola cijene korisnicima koji su ponudu iskoristili do 4. lipnja 2014. je 5. srpanj 2014., a zadnji datum za aktivaciju paketa u pola cijene korisnicima koji su ponudu koristili od 5. lipnja 2014. do 12. siječnja 2015. je 12. veljače 2015. Zadnji datum za aktivaciju paketa u pola cijene korisnicima koji ponudu koriste od 13. siječnja 2015. do 13. lipnja 2015. je 13. srpnja 2015.

    U Promotivnoj ponudi Paketi u pola cijene mogu sudjelovati svi bonbon korisnici. Pogodnost se ne može iskoristiti za Dnevni internet paket na Internet SIM kartici i opciju 1000 bonbon minuta i SMS-ova za 1 kn iz promotivne ponude "1000 bonbon minuta i SMS-ova za 1 kn mjesečno do kraja 2014."

   2. Svi novi bonbon korisnici koji su aktivirali novi bonbon broj ili prenijeli svoj broj u bonbon u razdoblju između 5. lipnja 2014. i 31. siječnja 2016. mogli su aktivirati/reaktivirati opciju 1000 bonbon minuta i SMS-ova za 1 kn mjesečno do 31. prosinca 2020. godine u svakom mjesecu u kojem nadoplate bon od najmanje 40 kn.

   3. U promotivnom razdoblju od 1. srpnja 2015. do 31. siječnja 2016. svi bonbon korisnici pretplate mogli su aktivirati te reaktivirati postojeće mjesečne pakete iz bonbon ponude s povećanim jedinicama u velikim paketima, odnosno nižim cijenama velikih paketa i jako velikog paketa interneta. Nova cijena velikog paketa (razgovori, SMS ili Internet) je 35 kn umjesto dosadašnjih 60 kn. Nova cijena Jako velikog paketa interneta je 45 kn umjesto dosadašnjih 90 kn. Više o cijenama i jedinicama pogledaj u cjeniku.

   4. Svi bonbon korisnici (novi i postojeći) u razdoblju između 1. veljače 2016. i 31. siječnja 2017. mogli su aktivirati/reaktivirati opciju 1000 bonbon minuta i SMS-ova po promotivnoj cijeni od 10 kn mjesečno.

   5. Od 19.lipnja 2017. do 31.prosinca 2017. uvodi se promotivno razdoblje u kojem će svim bonbon korisnicima koji izvrše nadoplatu bonom biti omogućena aktivacija Deezer paketa bez dodatne naknade za prva dva mjeseca korištenja. Dodatna naknada neće biti naplaćena ako prva dva mjeseca koristiš Deezer paket bez prekida.

   6. Od 8. studenog 2018. godine do 31.12.2018. uvodi se nova promotivna ponuda na opciji Deezer za bonbon korisnike. Mjesečna naknada opcije za prvi mjesec korištenja će iznositi 9 kn. 

   7. Svi bonbon korisnici na bonove od 01.studenog 2018. do 28.veljače 2019. imaju mogućnost aktivacije promotivnog paketa „Zimski tjedni“. Za 80kn korisnik može aktivirati flat Internet promet. Paket vrijedi dan aktivacije plus čitavih 6 dana i može se kombinirati s ostalim mjesečnim paketima ili kombinacijama. U slučaju kad korisnik ima aktiviran i mjesečni i Zimski tjedni paket, prvo se troše jedinice u Zimskom tjednom paketu.  Nakon isteka trajanja Zimskog tjednog paketa, paket će se ponovno naplatiti za sljedećih 7 dana pod uvjetom da korisnik ima dovoljno sredstava na računu te da prethodno nije zatražio deaktivaciju paketa. O tome će korisnik biti prethodno obaviješten SMS-om pod uvjetom da korisnik prethodno nije zatražio deaktivaciju paketa. Zimski tjedni paket ima prednost trošenja nad kombinacijama odnosno mjesečnim opcijama i kombinacijama. 24 sata prije isteka valjanosti paketa korisnik dobiva SMS notifikaciju da valjanost paketa ističe kroz 24 sata te da će se paket reaktivirati. 

   8. Promotivna jednodnevna cijena za Tjedni Flat: Svi bonbon prepaid korisnici koji na dane 18. srpnja, te 2. i 13. kolovoza 2019. aktiviraju ili reaktiviraju paket „Tjedni Flat“ ostvaruju pogodnost 50% nižu cijenu paketa, tj. moći će taj dan aktivirati ili reaktivirati paket po cijeni od 35 kn s PDV-om.

   9. Korisnici koji u mjesecu prije tekućeg mjeseca nisu ostvarili trošak, ili su ostvarili trošak dva mjeseca prije tekućeg mjeseca, a nisu koristili pakete iz bonbon ponude, nakon što nadoplate svoj prepaid bonbon račun bonom od 30 ili 60 kuna ostvaruju pravo na aktivaciju jednog od sljedećih paketa po vlastitom izboru po cijeni nižoj za 50% u odnosu na standardnu cijenu paketa: Mali razgovori, Srednji razgovori, Veliki razgovori, Mali SMS, Mali Internet, Srednji Internet, Veliki Internet, Jako veliki Internet. Nakon dodijeljene mogućnosti aktivacije promotivnog paketa, korisnici koji u roku od 7 dana od dodjele promocije nadoplate bonbon račun odgovarajućim iznosom bona uključenim u promociju, imaju mogućnost u roku od 31 dana aktivirati jedan paket po promotivnoj cijeni. Trajanje ponude je od 1.srpnja 2019.godine do 30.prosinca 2019. godine.

   10. Promotivna božićna ponuda Dodatnih 7G: Dodjeljuje se dodatnih 7 GB u paketu Jako veliki Internet i Jako velika kombinacija za sve bonbon korisnike bonova koji aktiviraju i/ili reaktiviraju paket u periodu 20.11. 2019. – 15.01.2020. Dodatni iznos nije moguće prenositi u idući mjesec. Sve ostale funkcionalnosti navedenih paketa se ne mijenjaju.

   11. Tjedni Flat - Bonbon korisnici bonova od 10. svibnja 2019. do 04. svibnja 2020. godine imaju mogućnost aktivacije paketa „Tjedni flat“ koji vrijedi 7 dana od dana aktivacije nakon čega se automatski reaktivira u slučaju da korisnik ima dovoljan iznos na računu. Paket se može aktivirati neograničen broj puta unutar 7 dana. Paket je moguće aktivirati i na Internet SIM kartici. Ponuda je produžena od 05. svibnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine.

   12. Promotivna ponuda dodatnih 7 GB za Jako Veliki Internet ili Jako veliku kombinaciju - U periodu od 15. travnja do 31. svibnja svi bonbon prepaid i postpaid korisnici koji aktiviraju/reaktiviraju paket „Jako Veliki Internet“ ili gotovu kombinaciju „Jako velika kombinacija“ dobit će dodatnih 7 GB Internet prometa.

   13. Promotivna ponuda za prijenos broja - Promotivna ponuda za korisnike koji naprave prijenos broja na bonbon u periodu od 18.3.2020. do 4.5.2020. godine. Spomenutim korisnicima koji aktiviraju ili reaktiviraju paket Jako veliki Internet ili Jako veliku kombinaciju u promotivnom razdoblju od 18.3.2020. do 4.5.2020. godine dodijelit će se dodatnih 7 GB. Dodijeljenih 7 GB korisnik će moći iskoristiti tijekom trajanja aktiviranog paketa Jako veliki Internet ili Jako velike kombinacije. Ostale funkcionalnosti paketa i kombinacije ostaju nepromijenjene. Na dodatnih promotivnih 7 GB ne primjenjuje se pravilo prijenosa nepotrošenih jedinica.

   14. Promotivna ponuda "bonbon start paket s tri uključena srednja paketa: u razdoblju od 1. svibnja 2019. do 30. travnja 2020. godine u prodaji je dostupan bonbon start paket s tri pred-uključena srednja paketa. Na ponudu imaju pravo novi korisnici na bonove koji kupe i aktiviraju poseban start paket s uključena tri srednja paketa koji je dostupan u ponudama pojedinih partnera. Korisnik unutar 24 sata nakon odabira broja dobiva SMS obavijest da ima pravo na 3 aktivacije srednjeg paketa po izboru. Nakon primanja SMS obavijesti korisniku je dodijeljena mogućnost aktivacije srednjeg paketa razgovora ili srednjeg paketa interneta za 0 kn jednom u kalendarskom mjesecu. Ako korisnik preskoči aktivaciju pred-uključenog paketa u jednom mjesecu, moći će iskoristiti aktivaciju idući mjesec ili u bilo kojem mjesecu do 31. srpnja 2020. godine tako da nema brige da će paket propasti. U slučaju automatske reaktivacije srednjeg paketa u idućem mjesecu, paket će se reaktivirati za 0 kn osim ako korisnik u tom mjesecu već nije iskoristio aktivaciju pred-uključenog srednjeg paketa.

   15. Promotivna ponuda za korisnike koji preko web stranice www.bonbon.hr naruče besplatnu SIM karticu ili naprave prijenos broja na bonbon na bonove te aktiviraju SIM karticu prvim pozivom u periodu od 20.11.2019. do 31.1.2020. godine. Spomenutim korisnicima koji aktiviraju ili reaktiviraju paket Jako veliki internet ili Jako veliku kombinaciju u promotivnom razdoblju od 20.11.2019. do 31.1.2020. godine dodijelit će se dodatnih 7 GB internet prometa pri svakoj sljedećoj novoj aktivaciji ili reaktivaciji istog paketa Jako veliki internet ili Jako velike kombinacije tijekom idućih 200 dana za svaku aktivaciju ili reaktivaciju. Nakon dodijeljenih dodatnih 7 GB Internet prometa korisnik će iste moći iskoristiti tijekom trajanja aktiviranog paketa Jako veliki internet ili Jako velike kombinacije. Ostale funkcionalnosti paketa ostaju nepromijenjene. Na dodatnih promotivnih 7 GB ne primjenjuje pravilo prijenosa nepotrošenih jedinica. 

   16. U periodu od 15. travnja do 31. svibnja korisnicima kojima treba doći do isključenja broja zbog isteka valjanosti, a uslijed ograničene dostupnosti kanala prodaje bonova, odn., ograničenja kretanja uslijed mjera zbog Korona virusa, omogućit će se produljenje valjanosti kako ne bi izgubili broj te kako bi ostali dostupni po svojem broju. Valjanost će se produljiti na 90 dana nakon čega je potrebno obavit nadoplatu kako se broj ne bi isključio

   17. Bonbon korisnici bonova koji aktiviraju paket Tjedni Flat dana 29. studenoga 2019. godine u razdoblju od 00:00 do 23:59h, imaju mogućnost platiti paket po 50% povoljnijoj cijeni. Umjesto 70kn (PDV uračunat) cijena će iznositi 35 kn (PDV uračunat).

   18. U periodu od 25. lipnja do 30. rujna 2020. godine svi bonbon korisnici bonova i pretplate koji aktiviraju/reaktiviraju paket interneta „OMG“ dobit će dodatnih 8 GB Internet prometa.

   19. Svi korisnici bonbon bonova imaju mogućnost aktivacije ili reaktivacije paketa HBO GO tijekom mjeseca srpnja i kolovoza (2020.) bez dodatne naknade.

   20. Uvodi se promotivna ponuda u kojoj svi bonbon prepaid korisnici koji u periodu od 20. do 30. studenog 2020. aktiviraju ili reaktiviraju paket „Tjedni Flat“ ostvaruju pogodnost 50% nižu cijenu paketa.  Moći će aktivirati paket po cijeni od 35kn s PDV-om (originalna cijena paketa je 70kn s PDV-om) za neograničen tjedni Internet promet.

   21. Promotivna ponuda "Multimedija" za ponudu paketa do 25.6.2020. koji su dostupni do 1.6.2021.: za bonbon korisnike uvodi se i promotivna ponuda od 01.06.2019. do 04.05.2020. u kojoj ostvaruju povoljniju cijenu mjesečne naknade opcije Deezer i opcije HBO GO ako aktiviraju neku od opcija: Velika kombinacija i Jako velika kombinacija.

    Korisnik koji aktivira neku od navedenih opcija platit će prvu sljedeću mjesečnu naknadu opcije 10 kn manje: Deezer 25,00 kn, odnosno, opciju HBO GO 35,00 kn. Ponuda je produžena od 05. svibnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine. Od 1.10.2020. ovo postaje trajna ponuda za bonbon korisnike bonova.

   22. Promotivna ponuda dodatnih GB u paketu A3, VBD I OMG

    Od 01.07. do 30.12. 2020 svi bonbon korisnici nove ponude na bonove koji prvi put aktiviraju paket interneta A3 dobivaju dodatnih 3 GB, a u paketu VBD dodatnih 5 GB Internet prometa. Od 01.10.2020. do 30.12.2020. ista ponuda vrijedi i u paketu OMG gdje korisnici dobivaju dodatnih 8 GB za prvu aktivaciju paketa. Dodatni promet na sva tri spomenuta paketa dodjeljuje se samo za prvu aktivaciju.

    Svi ostali uvjeti ponude ostaju nepromijenjeni.

   23. Promotivna ponuda dostupna putem aplikacije

    Od 8. prosinca 2020. do 2. siječnja 2021. dostupna je promo ponuda putem Moj bonbon aplikacije kojom se može ostvariti  besplatan neograničen internet. Mogućnost aktivacije neograničenog interneta preko aplikacije bit će dostupna u razdoblju od 08.12.2020. do 02.01.2021. Trajanje korištenja neograničenog interneta je od 15.12.2020. do 02.01.2021.

   24. Promotivna ponuda vikend flat Internet bez dodatne naplate

    Od 05.02.2021. do 08.02.2021. uvodi se ponuda za sve bonbon korisnike. Svi korisnici koji imaju aplikaciju ili će ju preuzeti tijekom navedenog razdoblja, dobivaju mogućnosti besplatne aktivacije interneta tijekom vikenda u navedenom periodu putem bonbon aplikacije.

    Ovu ponudu korisnici će moći predaktivirati od 1. veljače 2021., te koristiti za vikend od 05.02. 00:01 – 08.02. u 00:00.

    Flat Internet bez naplate korisnici će imati od petka 05.02. u 00:01 do 08.02. u 00:00. Korisnici ponudu mogu aktivirati i tijekom navedenog vikenda, no u svakom slučaju besplatan promet završava u 08.02. u 00:00.

   25. Promotivna ponuda dodatne minute uz svaki paket razgovora

    Od 03.02.2021. do 28.02.2021. uvodi se promotivna ponuda za sve bonbon korisnike bonova i pretplate u kojoj mogu ostvariti dodatne jedinice uz pakete. Svi korisnici koji kroz veljaču 2021. aktiviraju niže navedene paket, dobiti će 500 dodatnih minuta u svojim paketima.

    Bonbon paketi koji ulaze u promociju:

    •          TFW

    •          TMTT

    •          TTYL

    Za pretplatnike vrijedi prorate dodjela dodatnih minuta. Na primjer, ako pretplatnik 10.2. aktivira neki od navedenih paketa dodatnih 500 minuta će dobiti prorate, odnosno proporcionalno ostatku dana do kraja mjeseca. 

   26. SIMer – ponuda za studente

    U razdoblju od 15. listopada 2020. godine do 15. prosinca 2020. godine u bonbon ponudi dostupan je SIMer bonbon start paket na bonbon Internet tarifi (bonbon Internet simica) za studente. Na ponudu imaju pravo korisnici koji dokažu svoj studentski status uvidom u studentski dokument (iksica, indeks, potvrda o studiranju) te aktiviraju poseban start paket s uključenom SIMer studentskom ponudom tri Internet paketa, koji je dostupan narudžbom preko weba (www.bonbon.hr/SIMer) ili bilo kojim kanalom bonbon podrške. Korisniku se SIM dostavlja na danu adresu nakon potvrde studentskog statusa unutar 3-7 radnih dana. Količina je ograničena na 1 SIM po korisniku. Nakon aktivacije navedenog studentskog start paketa (prvi poziv/spajanje na Internet) u periodu najkasnije do 15.01.2021. korisnik ostvaruje pravo na korištenje Internet paketa iz ponude o čemu je obaviješten SMS porukom. Nakon aktivacije start paketa korisniku je ponuda promotivnih Internet paketa dostupna 320 dana za neograničeni broj aktivacija. SIMer paketi dostupni u ponudi su SIMer 15 GB koji uključuje 15 GB (70,00 kn cijena sa PDV, 56,00 kn bez PDV), SIMer 50 GB koji uključuje 50 GB (120,00 kn cijena sa PDV, 96,00 kn bez PDV) te SIMer 120 GB koji uključuje 120 GB (150,00 kn cijena sa PDV, 120,00 kn bez PDV). Obračunska jedinica za podatkovni promet je 10 kb. Primjenjuju se pravila EU roaminga pri čemu je u paketu SIMer 15 GB za korištenje u EU roamingu bez dodatne roaming naknade dostupno 7,5 GB, u paketu SIMer 50 GB je dostupno 12,8 GB te u paketu SIMer 120 GB je dostupno 16,0 GB.

   27. Promotivna ponuda dodatnih GB u paketu A3, VBD I OMG

    Od 05.01. do 31.03.2021. svi bonbon korisnici nove ponude na bonove koji prvi put aktiviraju paket interneta A3 dobivaju dodatnih 3 GB, a u paketu VBD dodatnih 5 GB Internet prometa. Od 05.01.2021. do 31.03.2021. ista ponuda vrijedi i u paketu OMG gdje korisnici dobivaju dodatnih 8 GB za prvu aktivaciju paketa. Dodatni promet na sva tri spomenuta paketa dodjeljuje se samo za prvu aktivaciju.

    Svi ostali uvjeti ponude ostaju nepromijenjeni.

   28. Promotivna ponuda Beskonačni chat za 0 kn.

    Od 22.03.2021. do 30.04.2021. uvodi se promotivna ponuda za korisnike bonbon-a na bonove i pretplatu koja omogućuje korištenje Opcija bez potrošnje interneta bez dodatne naplate (naknada uključena u cijenu mjesečne opcije)  za korisnike koji od 22.3. aktiviraju bilo koju novu mjesečnu opciju (OMG, VBD, A3, KISS, KOMBO L ili KOMBO XL na prepaid-u, te OMG, VBD, A3, KISS, YOLO, KOMBO L, KOMBO XL i KOMBO XXL na postpaid-u). Aktivacijom navedenih mjesečnih opcija korisniku se otvara mogućnost da aktivira jednu opciju po izboru iz kategorije Društvene mreže (Whatsapp ili Snapchat) bez naplate naknade za opciju.

   29. YouTube opcija bez potrošnje interneta za 0 kn

    U periodu od 14.05.2021. do 01.06.2021. svi bonbon korisnici bonova koji imaju aktiviran neki od mjesečnih paketa interneta (Najmanji, Srednji, Veliki, Jako veliki, Jako jako veliki paket interneta te Velika i Jako velika kombinacija) mogu jedanput za 0 kn aktivirati YouTube opciju bez potrošnje interneta.

   30. Facebook i Messenger za 0 kn

    U periodu od 15.06.2021. do 01.07.2021. svi bonbon korisnici bonova koji imaju aktiviran neki od mjesečnih paketa interneta (Najmanji, Mali, Srednji, Veliki, Jako veliki, Jako jako veliki paket interneta te Velika i Jako velika kombinacija) mogu jedanput za 0 kn aktivirati Facebook i Messenger opciju bez potrošnje interneta.

   31. YouTube opcija bez potrošnje interneta za 0 kn

    U periodu od 15.07.2021. do 01.08.2021. svi bonbon korisnici bonova koji imaju aktiviran neki od mjesečnih paketa interneta (Najmanji, Srednji, Veliki, Jako veliki, Jako jako veliki paket interneta te Velika i Jako velika kombinacija) mogu jedanput za 0 kn aktivirati YouTube opciju bez potrošnje interneta.

   32. Tjedni Flat za 35 kn

    U periodu od 06.08.2021. do 01.09.2021. svi bonbon korisnici bonova mogu aktivirati paket Tjedni Flat za 35 kn.

   33. Duplo više GB u Jako jako velikom internetu

    U periodu od 1.9. do 30.9. svi bonbon korisnici bonova pri aktivaciji/reaktivaciji paketa Jako jako veliki internet dobivaju duple GB (12+12) za istu cijenu (90kn).

   34. 50% popusta na opciju Tjedni flat

    Od 10.11.2021. do 30.11.2021. za bonbon korisnike usluga na bonove će se omogućiti aktivacija opcije Tjedni Flat u pola cijene – 35 kn umjesto 70 kn u navedenom periodu za sve aktivacije i reaktivacije.

   35. Neograničeni razgovori

    Od 6. listopada 2021. godine za sve nove bonbon korisnike bonova koja uključuje neograničene razgovore u periodu od 6. listopada 2021. godine do 4. siječnja 2022. godine bez dodatne naknade. Novim korisnicima u navedenom periodu neograničeni razgovori bit će aktivirani automatski, nakon prvog poziva, o čemu će biti obaviješteni SMS porukom nakon koje mogu koristiti pogodnost do isteka promotivnog perioda.

   36.  Duplo više minuta u svim paketima Razgovora

    U periodu od 4.10.2021. do 4.1.2022. svi bonbon postojeći korisnici bonova pri aktivaciji/reaktivaciji paketa Razgovora (Mali razgovori, Srednji razgovori, Veliki razgovori, Velika kombinacija i Jako velika kombinacija) dobivaju duple minute unutar paketa za istu cijenu paketa. Ponuda je bila produžena do 31. siječnja 2022. 

   37. Opcije bez potrošnje interneta za 9 kn

    Od 1. prosinca 2021. do 8. veljače 2022. svim bonbon korisnicima usluga na bonove omogućit će se aktivacija opcija bez potrošnje interneta (Facebook i Messenger, Netflix, HBO GO, Instagram, Youtube, Deezer, Pickbox Now, MAXtv To Go), po izboru, za 9 kn umjesto dosadašnjih 49 kn, za sve aktivacije i reaktivacije u navedenom razdoblju. Ostali parametri ponude ne mijenjaju se.

   38. Promo 6 GB za sve nove korisnike

    Od 4.2.2022.g. do 11.4.2022.g. svi novi korisnici bonbon bonova dobivaju 6 GB prometa umjesto 1 GB prometa dostupnih u redovnoj ponudi, bez dodatne naknade, nakon aktivacije broja prvim pozivom. Promet je korisniku dostupan 30 dana od dodjele. 

   39. Promo 2 GB u paketu Mali internet

    Od 25.03.2022.g. do 1.6.2022.g. svi korisnici bonbona na bonove dobivaju promo 2GB unutar paketa Mali internet umjesto dosadašnjag 1GB za istu naknadu - 20kn/mj.

   40. Tjedni flat u pola cijene

   41. Od U periodu od 18.7.2022. -31.8. 2022. promo cijena paketa Tjedni flat iznosit će 35 kn umjesto redovnih 70 kn.

   42. 4.8. Tjedni flat 50%off

    Svim bonbon prepaid korisnicima omogućuje se u promotivnom periodu 50% niža cijena na aktivaciju i reaktivaciju paketa Tjedni flat. Redovna cijena paketa Tjedni flat je 70 kn, a tijekom promo perioda cijena će biti 35 kn. Period promo ponude je od 4. 11. 2022. do 30. 11. 2022. godine.

   43. Dodatan 1 GB

    Svim bonbon prepaid korisnicima u promotivnom će se razdoblju (1. studenog 2022. - 27. prosinca 2022.) omogućiti dodatan 1 GB uz svaku aktivaciju i reaktivaciju mjesečnih Internet paketa i kombinacija. Promotivni GB bit će uključen u cijenu paketa i kombinacija te se neće dodatno naplaćivati, a odnosit će se na sljedeće pakete i kombinacije: Mali Internet, Srednji Internet, Veliki Internet, Jako veliki Internet, Jako jako veliki Internet, Velika kombinacija, Jako velika kombinacija.

   44. Dodatan internet promet

    Svi novi korisnici bonbon-a na bonove će od od 23. rujna 2022. do 31. siječnja 2023. ostvariti dodatnih 6 GB prometa umjesto 1 GB prometa dostupnih u redovnoj ponudi, bez dodatne naknade, nakon aktivacije broja prvim pozivom. Promet je korisniku dostupan 30 dana od dodjele.

   45. Promo ponuda za korisnike Opcija bez potrošnje interneta

    Zbog gašenja opcija bez potrošnje interneta od 1.12.2022., uvodi se za korisnike bonbon bonova koji su posljednja tri obračunska perioda koristili barem jednu od opcija bez potrošnje interneta ponuda dupli gigabajti u paketu Jako jako veliki Internet (13GB +13GB) do 31.03.2023., neovisno o broju aktivacija opcija u navedenom periodu.

   46. Dodatan internet promet

    U razdoblju od 20. veljače 2023. godine do 30. ožujka 2023. godine izmjenjujemo promotivnu ponudu za bonbon korisnike. Svi novi korisnici bonova dobit će 8 GB prometa uključeno u cijenu SIM-a/usluge umjesto dosadašnjih 1 GB, nakon aktivacije broja prvim pozivom. Promet će korisniku biti dostupan 30 dana od dodjele. Primjenjuje se EEA regulacija, nepotrošeni iznos se ne prenosi u sljedeći mjesec. Također, po aktivaciji bilo kojeg mjesečnog paketa interneta, svi novi korisnici bonbon bonova dobit će na razdoblje od 12 mjeseci duple gigabajte.

   47. 50% popusta na paket Tjedni flat

    Od 2.3.2023. do 31.3.2023. za bonbon korisnike usluga na bonove će se omogućiti aktivacija opcije Tjedni Flat u pola cijene – 4,65 EUR / 35,04 kn umjesto 9,29 EUR / 70 kn u navedenom periodu za sve aktivacije i reaktivacije.

   48. 2GB welcome 

    Umjesto postojećih 1 GB dobrodošlice na SIM kartici, svi novi korisnici u promotivnom razdoblju dobivaju 2 GB. Na postojeći 1GB welcome dodaje se još 1GB kako bi korisnik ukupno imao 2GB koji se dodjeljuju po aktivaciji SIM kartice. Promotivno razdoblje traje od 15. lipnja 2023. do 31. srpnja 2023.

   49. Double GB 12 mjeseci

    Svi korisnici koji postanu novi korisnici bonbon bonova unutar promotivnog razdoblja, uz svaku aktivaciju i reaktivaciju niže navedenih opcija, povrh redovne količine GB, dobivaju još toliko, pri čemu navedena pogodnost traje 12 mjeseci od prve aktivacije unutar promotivnog razdoblja. Ova promotivna ponuda će biti dostupna uz sve mjesečne internet pakete. Promotivno razdoblje traje od 15. lipnja 2023. do 31. srpnja 2023.

   50. Tjedni flat u pola cijene

    Od 7. do 31. srpnja 2023. uvodi se promotivna ponuda za sve korisnike bonova za paket Tjedni flat. Redovna cijenapaketa iznosi 9,29 EUR/70,00 kn, a u promotivnom razdoblju iznosit će 4,65 EUR/35,04 kn za sve aktivacije i reaktivacije. Ponuda produžena do 31.8.2023.

   51. Svi paketi duplo 

    Od 1.listopada do 31. listopada 2023. uz aktivaciju bilo kojeg mjesečnog paketa razgovora, SMS-ova i interneta, korisnici bonova ostvaruju dupli iznos jedinica paketa.

   52. Tjedni flat u pola cijene

    Od 30. listopada do 30. studenog 2023. uvodi se promotivna ponuda za sve korisnike bonova na paket Tjedni flat. Redovna cijena paketa je 9,99 EUR/75,27 kn, a u promotivnom razdoblju iznosit će 4,99 EUR/37,6 kn za sve aktivacije i reaktivacije.

   53. Promo ponuda Internet SIM-a

    U promotivnom razdoblju od 1. srpnja 2023. do 15. rujna 2023. cijena paketa bonbon Internet SIM u kanalima prodaje: Tisak, Hrvatska pošta, Inovine, INA snižava se sa 9,95 EUR na 9 EUR.

   54. Ponuda za bonbon korisnike bonova

    U promotivnom periodu svi novi bonbon korisnici bonova, kao i svi korisnici bonova koji naprave prijelaz na pretplatu, ostvaruju pravo na dupli iznos paketa za istu cijenu. Ponuda vrijedi za sve mjesečne pakete interneta, razgovora i SMS-a te kombinacije. Promocija vrijedi 12 mjeseci od aktivacije prvog paketa, a u promociju se možeš uključiti od 28.9.2023. do 4.1.2024.

   55. Dodatan internet promet

    U periodu 28.9.2023 do 4.1.2024. korisnici bonova će umjesto 1 GB ostvariti dodatnih 10 GB na računu. Dodatni promet traje 30 dana od dodjele. Promet se dodjeljuje unutar 24 sata od obavljenog prvog poziva (aktivacije SIM kartice) o čemu je korisnik obaviješten SMS-om.

   56. Tjedni flat 50% off

    Od 15.ožujka do 15.travnja 2023. uvodi se promotivna ponuda za sve korisnike bonbon bonovana paket Tjedni flat. Redovna cijena paketa iznosi 9,99 EUR, a u promotivnom razdoblju iznosit će 4,99 EUR za sve aktivacije i reaktivacije.

Posljednja izmjena: 16.04.2024.

bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
bonbon je bonbon bonbon je bonbon
Dođi u bonbon

Dođi u bonbon sa svojim brojem!

Žari i pali uz 11 GB u Jako velikom internetu za 11,50 EUR