Uvjeti korištenja i pravne napomene

Uvjeti korištenja bonbon mobilne aplikacije

Uvjeti korištenja bonbon mobilne aplikacije

1.  Opće odredbe 

1.1.   Hrvatski Telekom d.d., OIB: 81793146560, Radnička cesta 21, Zagreb (u daljnjem tekstu: HT), uređuje na način predviđen ovim Uvjetima: (i) registraciju mobilnog broja i jedinstvenog korisničkog imena uz sigurnosni kod dobiven putem SMS poruke (ii) za korisnika jedinstven i personaliziran pristup te korištenje bonbon sadržaja i uslugama raspoloživim na mrežnim korisničkim stranicama bonbon-a prilagođenim korisniku, kako je to podrobnije utvrđeno u točki 2. ovih Uvjeta.

Pristup i korištenje bonbon sadržaja i usluga odnosi se na: bonbon sadržaj i usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (u daljnjem tekstu zajedno: bonbon usluge), uslugu online-kupnje bonbon proizvoda i usluga te korištenje personaliziranim sadržajem u bonbon mobilnoj aplikaciji.

1.2.   Korisnik stječe bonbon korisnički račun postupkom registracije svojih podataka. Nakon što korisnik preuzme mobilnu aplikaciju na svoj mobilni uređaj potrebno je upisati vlastiti broj mobilnog priključka te potvrditi registraciju pomoću dobivenog koda u SMS poruci. Korisnik zatim odabere svoj jedinstveni nadimak.

1.3.   Klikom na polje „Pročitao/la sam i prihvaćam Uvjete korištenja bonbon mobilne aplikacije“ Korisnik potvrđuje da je u cijelosti upoznat s ovim Uvjetima i da ih prihvaća.

2.  Sadržaj i usluge kojima korisnik može pristupati pomoću bonbon korisničkog računa 

2.1.  Korisnik nakon registracije i prijave u bonbon aplikaciju ima uvid u stanje računa i stanje paketa na registriranom broju.

2.2.  Korisnik pomoću automatske prijave broja mobilnog priključka (MSISDN) u bonbon mobilnoj aplikaciji može administrirati pakete, odnosno može aktivirati i deaktivirati pakete.

2.3.   Za korisnike bonova, omogućena je funkcionalnost „Kupi bon“ od 15, 30, 60, 90 ili 180 kuna, a korisnik kupovinu dovršava na webu. Dodatno, možeš unijeti kod ručno s kupljenog bona ili skenirati kod.

2.4.  Za korisnike bonova, omogućena je funkcionalnost „Prebaci kune“ s jednog bonbon broja na drugi, potpuno besplatno.

2.5.  Bonbon pretplatnik može administrirati iznos minimalne potrošnje (minimalna potrošnja je minimalni iznos računa koji plaćaš). Odabrana minimalna mjesečna potrošnja bit će aktivna s prvim danom novog kalendarskog mjeseca. Također, bonbon pretplatnik može sam administrirati limit potrošnje.

2.6.  Bonbon pretplatnik ima uvid u svoje račune i mogućnost preuzimanja računa u PDF formatu.

 3.  Zaštita privatnosti i tajnost podataka

HT se obvezuje poštivati privatnost osoba koje se registriraju preko bonbon mobilne aplikacije. Registracijom u skladu s ovim Uvjetima, Registrirani korisnik daje izričitu suglasnost HT-u da smije ove podatke sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka obrađivati u svrhu registracije odnosno ispunjavanja prava i obveza temeljem ovih Uvjeta.

Korisnici se uvijek mogu obratiti HT-u i u slučaju dodatnih upita o obradi njihovih osobnih podataka. Svoja prava prema propisima o zaštiti osobnih podataka mogu ostvariti besplatno. Elektroničkim se putem mogu obratiti na adresu e-pošte bonbon@bonbon.hr

4.  Završne odredbe

Hrvatski Telekom d.d. (dalje u tekstu HT) zadržava pravo ukidanja, kao i promjene izgleda, sadržaja i uvjeta korištenja bonbon mobilne aplikacije kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio mobilne aplikacije bez obaveze prethodne najave. HT nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

5.  Prihvaćanje uvjeta

5.1.   Prihvaćanjem ovih Uvjeta korisnik potvrđuje da je prethodno obaviješten i suglasan je s time da usluge i sadržaj bonbon aplikacije uključuju obavijesti, reklame, poruke administratora i slične poruke bonbon-a u svrhu redovitog informiranja korisnika i normalnog funkcioniranja pripadajućih sadržaja i usluga.

5.2.       Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik daje privolu da mu se na temelju njegova korisničkog/pretplatničkog odnosa s bonbon-om u sklopu mobilne bonbon aplikacije prikazuju njegove bonbon usluge, kako bi bez dodatnih procedura aktivacije imao mogućnost njihove kontrole u bonbon aplikaciji.

Ako trebaš više informacija, pogledaj: